header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Proti Rusům v Evropě se vrátila inkvizice

Článek Angela d'Orsiho v italském deníku il Fatto Quotidiano, který mluví o případu antikomunistického soudního stíhání skupiny včetně politika Josefa Skály, vyšel 31. ledna 2023. Soudní líčení má být záhjeno 1. února u Obvodního soudu pro Prahu 7.

Evropské politické klima se stává skutečně nedýchatelným. Zdá se, že prostor pro uplatňování základních svobod se den ode dne zmenšuje, zatímco narůstá protiruský fanatismus, o němž máme denně důkazy a který nedávno odsoudil tucet význačných italských válečných zpravodajů.

Je to druh kontinentální kolektivní hysterie. Nejnovější zprávy přicházejí z Prahy (dozvídáme se je z časopisu Marx21, jehož redaktorem je Andrea Catone). Okresní soud v čele s jediným soudcem (Tomáš Hübner) vynáší rozsudek nad třemi intelektuály, z nichž nejznámější je marxista Josef Skála, bývalý místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy, Vladimír Kapal a Juraj Václavík. Obvinění? Po účasti v rozhlasovém pořadu, který byl v červenci 2020 fórem pro veřejnou diskusi, o slavném katyňském masakru: zabití tisíců polských válečných zajatců v létě 1941 na území SSSR, obsazeném nacistickými vojsky. Tři z nich vyjádřili pochybnosti o verzi, která připisuje plnou odpovědnost za masakr Sovětům, a poukázali na to, že po otevření sovětských archivů a získání nových dokumentů existují oprávněné důvody k pochybnostem o této verzi, aniž by jakkoli popírali fakta, a upozornili na to, že existuje více než několik vědců různých národností, kteří předkládají zcela odlišný výklad, než je ten, který se stal "závazným", totiž že za zločin je odpovědný Wermacht. Na fóru se v podstatě sešly různé názory na Katyň, aniž by se dospělo k dogmatickému stanovisku, ale otázka zůstala otevřená.

DEBATA nevyvolala v té době  protesty, naopak byla údajně vysoce hodnocena jako pokus o veřejný zápis do dějin. Ale samotný fakt kladení otázek, které se netýkají historické pravdy, ale toho, jak je, ať už autentická, či nikoli, přetvářena politickou mocí a dominantní ideologií, jakýmsi dogmatickým, církevním kánonem, před nímž se lze jednoduše přizpůsobit a souhlasit s ním. Téměř o dva roky později, v březnu 2022, tak byli tři intelektuálové obviněni podle článku 405 trestního zákoníku České republiky, a to právě za zpochybňování oficiální verze Katyně. Dne 31. října byl odsouzen k osmiměsíčnímu trestu odnětí svobody. Po podání odvolání se nyní bude konat soudní řízení (1. února).

Je třeba poznamenat, že v roce 2000 byl v České republice bezprostředně po vstupu do NATO přijat zákon, který do trestního zákoníku zavedl článek, který spojuje nacistické a komunistické zločiny: "Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. ". Opatření bylo součástí přehnaného mezinárodního panpenalismu, který pod záminkou zastavení vlny popírání holocaustu tvrdil, že dostane historický výzkum pod kontrolu, a svěřil parlamentním, nebo ještě hůře soudním síním ověřování výsledků historiografie. Vědecká komunita proti tomuto pokusu až na výjimky bojovala, ale bez úspěchu. K tomu je třeba připočíst sílící protiruské nálady, které se spojily s protisovětskými náladami, jež našly vyústění v usnesení Evropského parlamentu z 19. září 2019, v němž se při rozpoutání druhé světové války a tragédií, které přinesla, staví na roveň nacismus a komunismus, přičemž se bizarně zapomíná na rozhodující roli Sovětského svazu při porážce hákového kříže. A jde to až ke grotesknímu oběžníku ministra Valditara z 9. listopadu, výročí "pádu zdi", o kterém jsem již v těchto novinách hovořil.

Je zřejmé, že válka na Ukrajině prudce urychlila proces rozšiřování nepřátelství vůči Rusku, jeho hudebníkům, spisovatelům, umělcům atd. V případě Prahy je tu ještě jeden prvek. Nejznámější obžalovaný Josef Skála (odpůrce pronacistické politiky a organizátor mírového hnutí) oznámil svůj záměr kandidovat v prezidentských volbách: soudní řízení mu v tom zjevně bránilo. Požadavek obrátit se na soud s historií se tak spojuje s přímo politickým využitím legalizace historiografie.

Nezbývá než říci: evropská civilizace udělala velký skok zpět.

Angelo d'Orsi

z il Fatto Quotidiano 31. ledna 2023

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .