header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Kdo jsme, co děláme a co chceme

Za co bojuje KSM

Komunistický svaz mládeže (KSM) je nezávislá, dobrovolná mládežnická organizace vycházející z učení Marxe, Engelse, Lenina a dalších významných myslitelů komunistického hnutí a navazující na pokrokové tradice československého a celosvětového mládežnického hnutí.

KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických a společenských podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem. Tuto snahu vyjadřuje název organizace, kde je pojem komunistický chápán jako označení vize budoucí, vysoce organizované beztřídní společnosti, kde je vláda nad lidmi vystřídána svobodnou správou věcí a řízením výrobních procesů, kde všestranný a svobodný rozvoj každého jednotlivce je základem pro svobodný rozvoj všech.

 

Historické kořeny KSM

KSM byl založen v únoru 1921 po porážce Prosincové stávky, před vznikem Komunistické strany Československa (KSČ). Desítky tisíc členů komunistické mládeže se tehdy stalo členy Komunistické internacionály mládeže a otevřeně se tak přihlásily k aktivnímu boji za svržení kapitalistického řádu. Navzdory své ilegalitě a ostré antikomunistické represi vedl KSM v období první československé republiky řadu rozsáhlých bojů. Podílel se na budování dělnické tělovýchovy, proletářského skautingu, antimilitaristických aktivit, organizování solidarity se Sovětským svazem, mezi studenty působil skrze Komunistickou studentskou frakci - KOSTUFRA, pokoušel se přenést svou činnost do závodních buněk a aktivně se zapojil i do boje za bolševický charakter KSČ, který vyvrcholil nástupem vedení Klementa Gottwalda na 5. sjezdu KSČ v roce 1929.

I přesto, že komunisté v druhé polovině 30. let, v době boje za lidovou frontu proti fašismu upustili od budování samostatné komunistické mládežnické organizace, zůstala tradice prvorepublikového KSM zachována v následně vzniklých organizacích mládeže jako byly Svaz mladých, Národní hnutí pracující mládeže, Komunistický svaz mladé generace, Předvoj, Svaz české mládeže, Československý svaz mládeže, Leninský svaz mladých nebo Socialistický svaz mládeže.

 

Činnost KSM

Na jaře 1990, v období porážky socialismu a restaurace kapitalismu v Československu na tradici prvorepublikového KSM navázali tehdejší mladí komunisté a KSM byl po více než půl století obnoven. Mladí komunisté se aktivně zapojili do podpory práce Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), byli významnou silou v boji proti členství České republiky v Severoatlantickém paktu NATO a následně i v prvních liniích bojovníků proti zločinné agresi NATO vůči národům tehdejší Jugoslávie v roce 1999. V roce 2000 pak komunistická mládež organizovala protesty proti pražskému zasedání imperialistických institucí - Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. KSM inicioval vznik studentské iniciativy SOS STUDENT a společně s dalšími svedl úspěšně několik bitev se stoupenci zavedení školného na státních a veřejných školách. Byl jeden z mála, kdo z principiálních pozic vystupoval proti členství České republiky v Evropské unii a s plným nasazením bojoval proti agresím v Afghánistánu a Iráku a účasti České republiky na nich. KSM aktivně vystupuje na obranu sociálních práv mladých pracujících, studentů, učňů a nezaměstnaných. Nekompromisně se KSM staví k fašismu a rasismu.

KSM byl vůbec první organizací, která iniciovala úspěšnou kampaň proti snahám o umístění vojenské základny USA v České republice. Mladí komunisté organizovali či se významně podíleli na stovkách různých manifestací, mítinků, veřejných petičních akcí, besed a kulturních aktivit proti plánům na umístění vojenské základny na našem území. Petici, kterou KSM proti americké vojenské základně organizoval, podepsalo přes 200 000 občanů České republiky. Byla tak jednou z největších petic v historii České republiky.

Vedle uvedených aktivit komunistická mládež věnuje pozornost pořádání politického vzdělávání, vydávání různých publikací a tiskovin, především centrálního časopisu Mladá pravda, organizování kulturních, sportovních i jiných volnočasových aktivit.

Za dobu své existence prošel řadou krizí a rozkolů podobně jako celé české komunistické hnutí. V současnosti je KSM jednotnou aktivní organizací. Členem KSM může být jen fyzická osoba trvale žijící na území České republiky ve věku 15 až 35 let, která souhlasí s politikou KSM a je připravena se na ní aktivně podílet. Dokladem o členství v KSM je platný členský průkaz KSM. Nejvyšším orgánem KSM je Sjezd KSM, mezi sjezdy pak Ústřední rada KSM. V čele organizace stojí v současnosti kolektivní vedení představované Předsednictvem Ústřední rady KSM.

 

Antikomunismus a rozpuštění KSM

Komunistický svaz mládeže zápasil s Ministerstvem vnitra ČR o svou legalitu od roku 2005. V roce 2006 Ministerstvo vnitra ČR komunistickou mládež oficiálně rozpustilo. Následovalo čekání na rozhodnutí Městského soudu v Praze, na který se KSM obrátil se správní žalobou na Ministerstvo vnitra ČR. K jednání Městského soudu v Praze došlo až v roce 2008, bohužel v neprospěch mladých komunistů, a rozpuštění KSM tak nabylo právní moci. Antikomunistické rozpuštění KSM českou vládou a justicí vyvolalo silnou vlnu odporu v České republice i v zahraničí. Především v zahraničí vzniklo velké hnutí solidarity s KSM. Svůj nesouhlas s antikomunismem v České republice vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací. Tisíce lidí adresovaly své rozhořčení Ministerstvu vnitra ČR i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, mimo jiné řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu, univerzitních profesorů, bývalých bojovníků proti fašismu i takových osobností, jako je nositel Nobelovy ceny za literaturu Dario Fo. Před zastupitelskými úřady České republiky v řadě zemí se uskutečnily desítky protestních demonstrací. KSM, navzdory svému oficiálnímu rozpuštění a legalizaci, nerezignoval na svůj boj. Podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten na svém jednání v roce 2009 zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze. Následně Městský soud v Praze v roce 2010 konečně zrušil rozpuštění KSM a komunistická mládež tak dosáhla svého vítězství.

 

Mladá pravda a publikace KSM

Na centrální úrovni vydává KSM časopis Mladá pravda. Je jednou z nejdéle vycházejících komunistických tiskovin u nás. Historie Mladé pravdy začíná bojem proti restauraci kapitalismu, privatizaci, útokům na sociální práva mládeže. Mladá pravda byla jedním z periodik, které se jednoznačně vyslovily proti členství České republiky v agresivním paktu NATO a následnému zločinnému útoku na tehdejší Jugoslávii. Velkou roli sehrála Mladá pravda v období během zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, kdy nejen přinášela informace o skutečném charakteru těchto imperialistických institucí, ale objektivně zpravovala i o protestech a demonstracích, které se v České republice uskutečnily. Byla to právě Mladá pravda, která jako jeden z prvních sdělovacích prostředků informovala o snahách o vybudování vojenské základny USA na našem území a plně se zapojila do mohutného hnutí, které tyto plány smetlo. Důležitá byla role Mladé pravdy v boji proti antikomunismu, fašizaci a konkrétně proti zákazu mladých komunistů, za legalitu KSM.

Kromě Mladé pravdy vydává Komunistický svaz mládeže ve stejnojmenném nakladatelství monotematické knihy a brožury. Na internetu využívá KSM především svých centrálních internetových stránek na adrese http://www.ksm.cz, případně facebookového (http://www.facebook.com/ksm.cz) či twitterového (http://www.twitter.com/ksmcz) profilu.

 

Zahraniční spolupráce KSM

KSM jako internacionalistická organizace klade velký důraz na budování mezinárodního hnutí. Udržuje úzké vztahy s desítkami komunistických, dělnických a národně-osvobozeneckých organizací z celého světa.

Důležitou platformou, na které KSM mezinárodně působí, a o jejíž rozvoj usiluje, je Světová federace demokratické mládeže (WFDY). Pod heslem "Mladí, sjednoťme se! Kupředu za trvalý mír!" sdružuje WFDY od svého založení v roce 1945 desítky milionů mladých lidí z celého světa v boji proti imperialismu a válce, za mír, solidaritu a společenský pokrok. WFDY má status poradce OSN a její nejvýznamnější aktivitou jsou pravidelně konané mnohatisícové Světové festivaly mládeže a studentstva.

Společně s dalšími komunistickými mládežnickými organizacemi se KSM pravidelně (i jako hostitel) aktivně účastní Schůzí evropských komunistických organizací mládeže, které jsou platformou pro výměnu informací i společnou akci desítek obdobných organizací na evropském kontinentu.

 

Zapsaný spolek Komunistický svaz mládeže, z.s.
Politických vězňů 9, Praha 1
e-mail: ksm(at)ksm.cz

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .