header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení KSM, o.s. k antikomunistické novele trestního zákoníku na Slovensku

Prohlášení KSMKomunistický svaz mládeže, o.s. vnímá přijetí antikomunistické verze novely trestního zákona na Slovensku jako posun slovenské politiky k fašistickým praktikám a ostře je odsuzuje. Buržoazní představitelé slovenského státu posunují legislativu země k extrémním formám ve snaze odvracet pozornost lidí od dopadů kapitalistické krize a eliminovat porovnávání éry socialistického rozvoje společnosti se současnou frustrující vykořisťovatelskou realitou kapitalismu. Novela slovenského trestního zákoníku vůbec nedefinuje tzv. zločiny komunismu a jeho údajnou zločinnost de facto chápe jako notorietu, tedy dogma, které se nevysvětluje. Uchýlení se k takto primitivní formě kriminalizace politické opozice má obdobu jen v řádění středověké inkvizice a po té s dlouhým odstupem až u fašistických diktatur.

Příznačné je, že právě lidé, kteří novelu předkládají jako poslanec OKS Peter Osuský, stavějí komunismus na jednu úroveň s fašismem, přestože právě jejich politické jednání se ubírá směrem shodným s kroky fašismu. Jsou to právě poslanci a další politici podporující kriminalizaci komunistického hnutí, kteří glorifikují teroristické akty páchané na historickém území ČSSR, politicky a morálně podporují kořistnické války světových mocností a vyvražďování národů žijících na územích bohatých nerostnými surovinami.

Novela trestního zákoníku absencí definice fašistické a komunistické ideologie dává naprostou libovůli soudcům, kteří navíc v systému politického ovlivňování soudních rozhodnutí mohou kohokoliv odsoudit podle svých představ o těchto ideologiích či podle objednávky vládnoucích politických sil. S fašismem je evidentně spojována jen historicky zakotvená symbolika německého státu a jeho nacistického hnutí, případně jeho satelitů z období druhé světové války a nikoliv skutečná fašistická politika a její konstitutivní principy. Paradoxem současné justice je skutečnost, že podpora a popírání válečných zločinů např. při bombardování Lybie od představitelů NATO a členských států zůstává nepotrestáno a je dokonce podporováno. Formalismus trestnosti propagace fašismu je patrný z kontrastu trestnosti pouličního chuligánství a beztrestnosti propagace fašizujícího jednání vlád západních mocností.

Lze předpokládat, že antikomunistická část zákona bude využita jako tzv. spící paragraf, který se využije, až to bude třeba, k potlačení antikapitalistického hnutí lidí zbídačovaných buržoazní politikou. Antikomunistické tendence představitelů buržoazie na Slovensku mají návaznost na širší evropský a euroamerický kontext stupňování antikomunistické legislativy a represe v souvislosti s kapitalistickou krizí a začínají připomínat třicátá léta fašistického bloku sdruženého kolem nacistického Německa. Komunistický svaz mládeže, o.s. vyjadřuje svoji plnou solidaritu nejen komunistům na Slovensku, ale lidu Slovenska obecně, protože přijetí antikomunistické novely trestního zákoníku není pouze útokem na představitele komunistického hnutí, ale je jedním ze zásadních kroků ke kriminalizaci jakýchkoliv lidových hnutí usilujících o svržení kapitalistické mašinérie. Přijetí takového znění trestního zákoníku legalizuje kriminalizaci jakéhokoliv odporu a akce proti vykořisťování pracujících.

Předsednictvo Ústřední rady Komunistického svazu mládeže, o.s.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .