header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

ACTA - kapitál proti lidem, lidé proti kapitálu!

Před nedávnem došlo k uzavření několika stahovacích serverů a několika zatčením s odůvodněním ochrany autorských práv. Současně s tím se připravuje mezinárodní dohoda pod názvem ACTA (Obchodní dohoda proti padělání). Na druhou stranu pozorujeme jako reakci na tyto kroky mj. koordinované hackerské útoky skupiny jménem Anonymous na weby nahrávacích společnosti, FBI, dokonce české vlády nebo ODS.

Jaká je funkce autorských práv v současné společnosti (monopolního kapitalismu)? Z hlediska politické ekonomie kapitálu nemá informace (softwarový nebo umělecký produkt), pokud je neomezeně kopírovatelná, směnnou hodnotu. Nutná společenská práce na výrobu jedné instance (bez nosiče) totiž s každou další kopií klesá a blíží se tak nule. Proto jedinou možností, aby dílu byla přiřazena cena a příslušným korporacím přitékal zaručený zisk, je zákonem a státní mocí garantovaná monopolní výsada. Tou je stále rozšiřovaná soustava zákonů a institucí, které brání volnému šíření softwarových a uměleckých produktů. Jejich součástí jsou i poplatky za nosiče, kopírky i jednotlivé kopie a výpůjčky v knihovnách, které jsou vybírané soukromými agenturami (jako OSA, Dilia nebo Intergram). Duševní vlastnictví má tak v 21. století ryze středověký charakter a je primárně nástrojem prosazování ziskuchtivých zájmů monopolního kapitálu obchodujícího se softwarovými produkty a nikoliv prostředkem ochrany zájmů jejich bezprostředních tvůrců, s nimiž si obchodní a produkční molochy dělají totéž co obchodní řetězce s našimi zemědělci apod. Tento vnitřní rozpor mezi možnostmi produkce a sdílení informací na jedné straně a mezi potřebou ziskovosti kapitálu na straně opačné je jedním z rozporů kapitalistických výrobních vztahů, je srozumitelným důkazem škodlivosti těchto vztahů a zastaralosti námezdní práce - kdy autoři jsou odměňováni, pouze pokud přinášejí nadhodnotu pro vlastníky kapitálu. Tohoto rozporu využívají a vydělávají na něm také provozovatelé serverů sdílení, jako například Megaupload. Nedávné zásahy státního mechanismu pohybující se na hraně samého zákona na obnovu těchto privilegií a ochranu zisku korporací - uzavření serveru a trestní stíhání provozovatelů - však nutně vyvolává mezi lidmi odpor. To se projevilo například v organizovaném napadení některých institucí, které na daném nastavení pravidel vydělávají a/nebo využívají své moci k jeho udržení.

Skupinu Anonymous tak lze považovat za obhájce práv mladých lidí a všech pracujících na plné využití uměleckých a softwarových produktů společnosti. Lidé a skupiny se aktivizují v oprávněném odporu proti snahám kapitálu, který usiluje o kolonizaci internetu a veřejného prostoru, který není a nesmí se stát jeho majetkem. Mobilizují se protesty proti nové ofenzívě kapitálu zacílení na vysávání zisku z obchodu se softwarovými informacemi, jejichž cena je zcela účelově a uměle stanovována korporacemi, které své panství realizují prostřednictvím státní moci. Mládež a pracující většina společnosti konfrontovaná s tímto pokusem korporací o kořistění z toho, co nevytvořily, dnes stojí tváří v tvář omezování svobodného využívání internetu a softwarových produktů a uměleckých děl a objektivně se tak zapojuje do současného třídního boje proti kapitálu, měnícímu doslova vše včetně vzdělání a zdravotní péče na zboží.

ACTA je dalším krokem v utužení a vynucování těchto mocenských a výrobních vztahů. Bude mezinárodní dohodou, která vytvoří další mezinárodní instituce za účelem sjednotit přístup jednotlivých zemí ke kapitalistickým vztahům v duševním vlastnictví, bránit je a odrazovat od jakéhokoliv pokusu obcházet tento monopol. Důležitou politickou součástí ofenzívy kapitálu, který se snaží prostřednictvím státní represivní moci zvyšovat svoji kontrolu nad uživateli sdíleným prostorem internetu, je rovněž politické zastrašování.

KSM se dlouhodobě staví proti této formě autorských práv. V jeho programu stojí: "KSM usiluje o ...Odstranění kapitalistické formy autorských práv včetně výpočetní a kulturní produkce a zavedení grantového a příspěvkového systému odměňování autorů!" KSM bojuje proti mocenskému systému státní kriminalizace uživatelů internetu, proti jejich špehování a pronikání do jejich osobních počítačů. Zlodějem nejsou masy lidí, kteří svobodně využívají softwarové a umělecké produkty, jejichž výrobní náklady jsou při masové produkci a užívání prakticky nulové. Zlodějem je korporační kapitál používající státní moci proti lidem za účelem okrádání dolních 99% společnosti.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .