header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení 11. sjezdu Komunistického svazu mládeže

Komunistický svaz mládeže vyzval na svém 10. sjezdu k budování protiválečného antiimperialistického hnutí v České republice. Za 25 let od svržení socialismu - jediné skutečné alternativy vůči kapitalistickému vykořisťování - se výrazně stupňuje agrese světového kapitálu. Důsledky krize, která v západoevropských zemích a zejména pak ve Spojených státech amerických pokračuje, žene světovou buržoazii k stále agresivnějším formám jednání. Jsme svědky přeměny liberální formy kapitalismu na stále otevřeněji přímou diktaturu.

 

Nedávné výročí 25 let od návratu vlády kapitálu do naší země a lživých slibů o blahobytu pracujících v Evropské unii klade na stůl mrazivý účet. Je to Evropská unie 30 milionů nezaměstnaných, až 60% nezaměstnanosti mládeže v některých členských zemích, 120 milionů lidí žijících pod hranicí chudoby. Je to Evropská unie, v níž jsou ničena základní práva třídy pracujících a lidových vrstev, v níž jsou vzdělávání, zdravotní péče, kultura a sport přeměny na zboží přístupné stale menšímu množství lidí. Je to Evropská unie imperialistických intervencí, z nichž posledním je zasahování na Ukrajině.

Po sérii předem připravených převratů v arabských zemích s následnou podvratnou válkou proti náboženstvím nezatíženému režimu v Sýrii, po faktickém rozdělení Iráku a vytvoření tzv. Islámského státu se totiž válka kapitálu přesunula i na evropské bojiště. Jsme svědky restaurace banderovského nacismu ve své státní podobě na Ukrajině za otevřené podpory Německa a dalších zemí EU a pod americkou taktovkou. Pod jejich vedením a s jejich aktivní podporou je rozviřována vražedná národní nesnášenlivost. Snaží se vymazat vše pokrokové z vědomí lidí na území bývalého Sovětského svazu. Proto ten zuřivý útok na lidové republiky na východě Ukrajiny, proto se snaží zlikvidovat ukrajinské komunisty, proto ničí pomníky vítězství lidu nad fašismem.

Snaha rozpoutat válku v Evropě sleduje stejné cíle jako před třičtvrtěstoletím, když Spojené státy americké postavily svůj ekonomický úspěch na válečném vyčerpání Evropy. Vedle podpory reakčního islámu v arabském světě a fašismu v Evropě se za zády obyčejných pracujících připravuje Transatlantické partnerství pro obchod a investice, které má vytvořit prostor pro ještě intenzivnější vykořisťování nadnárodním kapitálem a zároveň potlačit jakékoliv překážky válečnému tažení EU, USA, NATO a imperialismu jako takového. Jsme stále blíže nebezpečí rozpoutání třetí světové války. Takový konflikt může mít daleko větší dopady, než měla II. světová válka.

KSM proto vyzývá všechny demokratické organizace a všechny demokraticky smýšlející občany k jednoznačně protiválečnému postoji a jednání. Je morální povinností každého z nás, připojit se k protiválečným aktivitám. Je třeba jednoznačně odmítnout zmanipulované zpravodajství a válečnou propagandu prozápadních kapitalistických médií, která sledují jen ekonomické zájmy svých zřizovatelů a majitelů. Každý z nás má možnost hledat alternativní informační zdroje a šířit je dál. Je třeba se organizovat v protiválečných hnutích. Nedopusťme opakování toho, z čeho jsme se měli již dávno poučit.

V Praze - Žižkově, 6. prosince 2014.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .