header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

80 let od Mnichovské zrady

Společná deklarace mladých českých a německých komunistů

My, Komunistický svaz mládeže (KSM) a Socialistická německá dělnická mládež (SDAJ), si připomínáme 80 let od ostudného Mnichovského diktátu. 30. září 1938 byla podepsána smlouva mezi Adolfem Hitlerem, Benitem Mussolinim a zástupci Velké Británie a Francie o postoupení velké části československého pohraničního území Třetí říši. Otevřela se tím cesta k rozbití Československa, okupaci zbytku území, zahájila se tím agrese nacistického Německa v druhé světové válce.

V této době již 5 let upevňoval Adolf Hitler a nacismus svou moc v Německu. Fašistický teror se obracel proti komunistům, sociálním demokratům a Židům. Prokázal své výbojné plány připojením Rakouska. Československo se stalo azylem pro mnoho německých antifašistů prchajících před útlakem ze své země. Komunistická strana Československa stála v čele protifašistického zápasu. Lidové hnutí k obraně i přes diktát v zářijových dnech bylo ukázkou širokého vzedmutí antifašistického boje. Svaz sovětských socialistických republik přes obtížnou mezinárodní situaci, hrozbu izolace i ohrožení pro sebe nabízela upřímnou všestrannou pomoc v boji s fašismem.

Je charakteristické, že SSSR potvrdil v kritických dnech představitelům Československa svůj závazek k vojenské pomoci bránícímu se Československa, i kdyby to odmítli ostatní jeho spojenci. Zrada "spojenců", imperialistických států Velké Británie a Francie, kteří měli ručit za celistvost Československa, byla typickou ukázkou imperialistické politiky, snahy o odvrácení agresivity fašistického imperialismu směrem na východ a SSSR. Stejně tak bylo bolestnou zkušeností rozhodnutí vládnoucí buržoazie nebojovat nebo přímo sabotovat lidové antifašistické hnutí a vůli k obraně Československa.

Tato zrada závažně oslabila sebevědomí lidu a rozpoutala ruce fašismu. Okamžitě po připojení pohraničních oblastí Československa k Třetí říši následovalo vyhnání 350 tisíc československých občanů a teror vůči antifašistům. Okupace zbytku Československa následovala, stejně jako napadení a zotročení dalších národů Evropy, která stála životy desítek milionů lidí. Byl to opět první stát, v kterém vládla dělnická třída, SSSR, který nesl největší tíhu bojů a zásluhy za osvobození a za konečnou porážku fašismu v květnu 1945. Vítězství národů nad fašismem otevíralo cestu k budování socialistické společnosti i v našich zemích, kde výrobní síly patřily pracujícím.

Dnes, po kontrarevolučních porážkách, vládnou v našich zemích opět kapitalisté a vykořisťovatelé námezdní práce. Agresivita imperialismu se zvětšuje. Protestujeme proti zpochybňování antifašistického boje, zlehčování významu a viny fašismu, ztotožňování obětí a viníku. Protestujeme proti pokusům o revizi výsledků 2. světové války. Bojujeme proti pokračující agresi NATO vůči Rusku, proti cíli NATO zvýšit náklady na obranu na 2% HDP. Budeme jako mládí komunisté stát v první řadě protifašistických a protiimperialistických zápasů, v boji za socialismus jako jediné záruce, že se nebude opakovat tragédie války a fašismu.

Německý překlad na stránkách SDAJ

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .