header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

13. sjezd KSM: Všichni na obranu míru!

Končí rok 2018 a v České republice se lidé připravují k oslavám Vánoc a Nového roku. Všemožný shon v našich městech za účelem nakoupit zásoby a dárky se stal středobodem vesmíru mnoha občanů. Za několik dní si budeme všichni navzájem přát všechno nejlepší, mnoho radosti a štěstí.

Na Nový rok budeme sledovat ohňostroje, blýskavá světla na obloze doprovázená burácením. Statisíce obyvatel naší planety sleduje podobno podívanou, ale ta podívaná nenese štěstí a radost, ale zkázu a smrt. Není to dlouho, co dopadaly fosforové bomby NATO na území válkou zmítané Sýrie a přinášely smrt a utrpení tisícům mírumilovných občanů.

V Jemenu zuří hladomor, ve 21. století lidé zmírají hladem, v zemi rozvrácené válečným konfliktem. V této těžce zkoušené zemi hrozí smrt hladem milionům mužů, žen a dětí, jelikož imperialistická koalice agresorů v čele se Saudskou Arábií blokuje přístav Hudajda, momentálně jedinou cestu, kudy je možné zemi zásobovat potravinami. Tato genocida obyvatel Jemenu zůstává bez povšimnutí mnoha "demokratických vlád", což opět ukazuje propagandistický dvojí metr, kdy jiné země za daleko menší "přečiny" byly hospodářsky či vojensky zničeny

Již několik měsíců trvá válečné zbrojení všech států NATO pod požadavkem zvýšení výdajů na armádu na 2% HDP. Probíhá přesun vojsk k hranicím Ruska. Psychologická příprava lidí na válku, neustálé strašení a označování Ruské federace za agresivního démona je hlavním úkolem buržoazních médií.

Podle každodenních zpráv, které se valí na naše občany z novin, rádií a televizí není větším ohrožením naší existence nic jiného, než občan Ruské federace. Současně byl na území Ukrajiny ovládané fašistickou juntou vyhlášen válečný stav. Lze předpokládat další výpad proti lidovým republikám, Doněcké lidové republice a Luganské lidové republice, které byly organizovaným lidem vyrvány ze spárů fašistů a ukrajinských oligarchů. V těchto republikách si vydobyli antifašisté a mírumilovní občané svobodu, a podnikli první kroky k zamezení vlivu domácí i cizí buržoazie. Občané lidových republik energicky budují republiky, které si v boji vydobyli proti ohromné přesile podporované nadnárodním kapitálem. Tyto republiky jsou vyjádřením vůle lidu a antifašistického, antikapitalistického odporu. Tyto republiky chtějí kyjevští fašisté zničit a jejich obyvatele si zotročit, nebo je umučit a zavraždit tak, jak učinili v Oděse v Domě odborů.

Mírumilovní lidé, zpochybňující válečnou propagandu, nebo ti, kdo se bouří se za svá práva, jsou pod dojmem špionománie označováni za agenty cizích vlád, jako například v nedávné zprávě Bezpečnostní informační služby. Vyostřování válečného štvaní je využito k dalšímu reakčnímu a antikomunistickému vývoji - v občanské společnosti, ve vzdělávání atd.

V zájmu konkurenčního boje imperialistických center budou krvácet miliony mladých mužů na válečných frontách, alespoň do té doby, než vše utichne a vše pokryje radioaktivní spad. To je reálný scénář, který nám připravují imperialisté, pokud se jim všechny mírumilovné síly nepostaví na odpor.

Epocha imperialismu a její rozpory hrozí lidstvu vyhlazením. Soupeření imperialistických center, které jsou zároveň jadernými mocnostmi, může vyvrcholit až zánikem života na zemi. Vládnoucí třídy, v zájmu upevnění nadvlády monopolů mobilizují armády členských zemí imperialistických institucí NATO a Evropské unie. Pro svůj zisk jsou schopny vyvolat další světovou válku, stejně tak, jako vyvolaly dvě předešlé, které decimovaly miliony životů ve 20. století.

Jediná síla, která je schopna zvrátit tento hrůzostrašný vývoj jsou organizovaní mírumilovní lidé, všichni demokraticky a svobodomyslně smýšlející, sjednoceni v boji za mír.

Již jen existence paktu NATO je závažnou hrozbou míru. Úsilí o jeho rozšiřování i agresivní intervence vůči dalším národům vede k spoluvině členských států na válečných zločinech.

Nedovolme, aby i Česká republika přispívala k naplnění válečného scénáře! Žádnou toleranci vládě válečných štváčů!

Neposilujme svojí přítomností imperialistické instituce! Bojujme za vystoupení z NATO a Evropské unie a rozpuštění těchto imperialistických spolků!

13. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s.
16. prosince 2018 v Praze

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .