header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Ke střelbě na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy

KSM s hlubokým zármutkem a úctou k obětem vyjadřuje svou solidaritu se všemi studenty a vyučujícími, kteří byli vystaveni včerejší masové střelbě v prostorách FF UK v Praze a také všem jejich blízkým a přátelům. Tato tragická událost včera zasáhla i mnohé z našich řad.

Uvědomujeme si, že střelba, která si vyžádala nejméně 14 úmrtí a desítky zraněných, je projevem neospravedlnitelného barbarství a částečně je ovlivněna i smutnou povahou dnešní kapitalistické společnosti, která staví lidi proti sobě a vzbuzuje v nich beznaděj, agresivitu a nenávist. My usilujeme o vytvoření bezpečného a spravedlivého prostředí pro všechny studenty, ve kterém nebudou muset trpět strachem ani depresemi. Právo na vzdělání - tedy i v bezpečném prostředí beze strachu o život - je pro nás jedno z klíčových. Za důležité právo považujeme i bezplatnou dostupnost a kvalitu lékařských a poradenských služeb všem, včetně psychologické pomoci a krizové intervence.

Zmařené životy vrátit nelze, ale je třeba udělat vše pro to, aby se podobný případ nemohl už nikdy opakovat.

Communist Youth Union about shootings at the Charles University

With a deep sadness and respect for victims, KSM expresses its solidarity with all students and teachers, who were exposed to yesterday’s mass shooting on the ground of the Charles University’s Faculty of Philosophy in Prague, as well as with all their family members and friends. This tragic event affected also our members.

We perceive that the shooting, which has claimed at least 14 victims and tens of injured ones, is an express of unjustifiable barbarism and it is partially influenced by unhappy nature of today capitalist society pitting people against each other and inciting hopelessness, aggressiveness, and hatred. We struggle for building safe and fair environment for all students, where no one should suffer from fear nor depression. A right for education – including education on safe place without fear for an own life – is one of the key rights for us. Free availability and quality of health care and consulting services to all, including psychological aid and crisis management, is an important human right as well.

We cannot bring back lost lives, but it is necessary to do anything for the similar event would never repeat.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .