header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Nikos Kazantzakis o Sovětském svazu

1. Tento svět, ten poválečný, v němž žijeme, je natolik shnilý, nemorální a nehodný dokonce i umírněného člověka, že každý pokus o jeho rozložení se zdá být - a také je - posvátný.

Proto dnes všichni upřímní lidé, všichni ti, kdo pokládají spravedlnost, svobodu a světlo za cíl společenského života, považují za svou první povinnost zbourat zkažený, zneuctěný, starý a hloupý svět.

2. Druhou povinností každého čestného člověka, tou kladnou, je dnes: úsilí o vytvoření lepšího světa, kde bude vládnout to, co se nazývá světlo nebo Bůh nebo vzestup.

Toto úsilí, hrdinské, mučednické, přijalo za své a uskutečnilo - a to je jeho úžasné historické poslání - sovětské Rusko. To je dnes tvořivým vírem, vířící šumící mlhovinou, která se neustále tvaruje a sráží a vytváří - to je dnes jediná naděje lidstva - nový, lepší svět.

A my všichni víříme spolu s ním.


3. Z tohoto důvodu každá lidská bytost, která se toulá v přítomném zápachu úpadku, jenž vyvstává z rozkladu buržoazního světa, pokládá svou duši a svou spásu propojenou se sovětským Ruskem.

Proto vše, co se dovídáme, že se zde uskutečňuje, každý ruský úspěch, vědecký vynález, dobrá sklizeň, vojenské vítězství, to vše je naším hlubokým zájmem a jsme šťastní, protože vědomě nebo nevědomě víme, že tak se rozvíjí stavba nastávajícího světa a stoupá celosvětová naděje.


4. Mnoho lidí je překvapeno a naslouchá s nevírou o vzestupném kurz Ruska. Jak se dějí tyto zázraky? Jaké je to tajemství Ruska? - ptají se. Ptají se proto, že nevěří, protože nikdy neprožili a nevědí, co je zázračná obří síla víry.

Když víra vládne člověku nebo národu, život, jenž začínal usínat, se otřásá, znovu získává svou všemohoucnost a od tohoto okamžiku je zázrakem to každodenní podřízení Potřeby toužebné netrpělivé touze duše.

Nevěřící pociťuje hlad, když se dobře nenajedl, nevěřící pociťuje chlad, když v zimě nenosí tlusté vlněné šaty, nevěřící je ponechán strachu, když náhle čelí nejmocnějšímu nepříteli. Věřící nehladoví, nepociťuje chlad, nebojí se, je sebevědomý.

Někdo uvnitř, říkejme tomu, jak chceme, mu říká, s malou logickou jistotou poráží a dosahuje vrcholu včerejší chiméry, které se staly dnešní skutečností.

Toto je tajemství sovětského Ruska.


5.
Rytmus Ruska je zbrklý, nezastavitelný, zázračný. Stachanov není ničím jiným než v jediném úseku ztělesněná nedočkavost, která si podmanila duch obnovy. Tento duch - nazývejme ho historickou potřebou - cítí, že dnešní svět je otřesený a člověk nemůže, nesmí zůstat bez domova. Naléhavě musí být vytvořena širší morálka, spravedlivější přidělování hmotných a duchovních statků, vyšší naděje, takové, aby odpovídaly duši člověka, jenž dospěl.

Proto s tak velkým spěchem a takovou silou se všichni zodpovědní činitelé Ruska snaží osvítit masy. Protože vědí, že jen na osvícení lidu závisí záchrana. V každé továrně, kasárnách, nemocnici, vězení, lodi, škole je to posvátné jádro, klub, vzdělávací "izba", rudý koutek - s knihovnou, novinami, časopisy, obvykle s kinem, orchestrem, improvizovanou divadelní scénou.

Tam, během hodin odpočinku, se shromažďují soudruzi, čtou, nebo jeden čte a vysvětluje, nebo pronášejí projevy, konají koncerty nebo divadelní hry, obvykle psané samotnými dělníky a rolníky. Nebo učí negramotné.

Politické, sociální, duchovní školy, kde je každý občan či občanka vzděláván a učí se svým právům a povinnostem.

Dokonce i slepý cítí světlo, je to silná výbušná síla. A když exploduje, osvěcuje tento dům a, ať už chceme nebo ne, i dům souseda.

Proto jestliže se mě zeptají, co je nejsilnějším dojmem ze sovětského Ruska a co mi dalo největší naděje, nemilosrdně odpovím: posvátná zuřivost vůdců osvítit masy. Světlo! Světlo! To je největší zbraň sovětského Ruska.

Pastor Karl Vogel měl pravdu, když se vrátil ze své sovětské cesty a shrnul své závěry pomocí těchto jednoduchých dojemných slov: Co jsem viděl a prožil v sovětském Rusku, ve mně znovu utvrdilo mou víru v lidi, kterou jsem ztratil.


Předmluva k řeckému vydání knihy Serafima Hopnerové "L'Essor de la culture en URSS", Athény 1945


Narozen na Krétě 18. února 1883, je Nikos Kazantzakis
obecně považován za obra literatury 20. století a jednoho z nejznámějších řeckých spisovatelů. Mezi jeho romány patří Řek Zorbas (1946), Kristovo znovuzřízení (1948), Poslední pokušení Krista (1955), Hlášení El Grecovi (1960) a další. Od 1925 do 1930 navštívil Kazantzakis třikrát Sovětský svaz, přičemž v socialistické zemi strávil téměř dva roky. Několikrát také navštívil Československo. Zemřel v roce 1957 ve Freiburgu.

Překlad z angličtiny KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .