header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Dopis KKE komunistickým a dělnickým stranám ve věci postoje KKE k Evropskému parlamentu

Dopis Komunistické strany Řecka (KKE) komunistickým a dělnickým stranám ve věci postoje KKE k Evropskému parlamentu

Vážení soudruzi,

jak jste si vědomi, KKE oponovala této mezistátní unii kapitalistických zemí v Evropě od založení Evropské unie a předtím EHS. KKE soustavně bojovala proti vstupu Řecka do EU. V řeckém parlamentu hlasovala proti přijetí Maastrichtské smlouvy a dnes bojuje za vystoupení Řecka z této imperialistické "dravé aliance" stejně jako za jeho vystoupení z NATO, za jednostranné stornování dluhu, zespolečenštění výrobních prostředků a zavedení centrálně plánované ekonomiky pod kontrolou pracujících a lidu.

Je jasné, že se EU jako unie monopolů nemůže změnit a transformovat v unii ve prospěch lidí, jak to prohlašuje Strana evropské levice (SEL) a další strany oportunistického proudu. Tyto postoje vytváří pouhé iluze tím, jak spojují úsilí o socialismus s demokratizací a reformou buržoazních institucí, buržoazních voleb a domnělými "levicovými vládami", které propagují utopii kapitalismu s "lidskou tváří".

Jasný postoj naší strany proti EU jí nebrání v aktivním zapojení do voleb a v práci uvnitř hnutí pracujících - lidu ve snaze o koordinaci úsilí tohoto hnutí v evropských zemích.

Přítomnost KKE v Evropském parlamentu je využita k prosazování postojů KKE, k poučení pracujících ve směru proti kapitalistickému barbarství.

Ještě konkrétněji, naše přítomnost v Evropském parlamentu KKE napomáhá:

A) Aby měla jasný obraz o protilidských opatřeních, o kterých se rozhoduje v tomto imperialistickém centru. Převážná většina zákonů a opatření je nyní nejdříve předložena Evropskému parlamentu a potom zaslána národním parlamentům.

B) Pomáhá straně, třídně orientovanému dělnickému hnutí a dalším shromážděním proti monopolům a kapitalismu organizovat ve správný čas boj pracujících proti protilidským opatřením EU a buržoazních vlád.

C) Zapojení do voleb do Evropského parlamentu dává naší straně  možnost představit detailně pracujícím své postoje ke všem záležitostem, osvětlit příčiny kapitalistické krize a odhalit protilidový charakter EU, dostat se do konfliktu s buržoazními a oportunistickými pohledy na věc, atd.

Skupina europoslanců KKE bude opět ve službách pracujících naší země a pracujících z jiných evropských zemí. Bude nadále prosazovat jejich spravedlivé požadavky a společně s dalšími komunistickými stranami upozorní na problémy dělnické třídy, lidových vrstev a mládeže, přispěje k rozvoji mezinárodní solidarity a zasáhne proti antikomunismu.

Vážení soudruzi,

Jak jsme vás informovali, KKE v posledních volbách do EP získala okolo 350 000 hlasů, 6,1%, což znamená nárůst o 72 000 hlasů a 1,6% oproti posledním volbám do národního parlamentu, čímž obhájila 2 křesla poslanců EP.

Europoslanci KKE byli do posledního složení skupiny Evropské sjednocené levice/Severské zelené levice (GUE/NGL) jejími členy.

Naše strana soustavně sleduje vývoj uvnitř skupiny GUE/NGL a nahromadila nemalé zkušenosti. Tyto zkušenosti byly použity na posledním plénu ÚV KKE, které přezkoumalo postoj strany k Evropskému parlamentu po posledních volbách, jež skončily 25. května.

ÚV KKE tak vyhodnotilo, že okolnosti a podmínky, které byly vytvořeny, neumožňují zapojení KKE do GUE/NGL nebo jakékoliv jiné poslanecké skupiny, neboť nebyly splněny podmínky pro vytvoření komunistické skupiny.

Rádi bychom vás v tomto dopise informovali o některých základních aspektech tohoto rozhodnutí.

Přítomnost KKE ve skupině Evropské sjednocené levice/Severské zelené levice (GUE/NGL) od roku 1994 mělo v porovnání s dneškem odlišné podmínky a bylo dáno nutností zajištění zapojení europoslanců KKE do práce EP a využití existujících možností spolupráce s ostatními komunistickými stranami. GUE/NGL byla odpočátku formována na konfederativním základě bez společné ideologicko-politické platformy nebo programového sbližování. Každá strana si zachovávala svoji ideologickou nezávislost a technické záležitosti spojené prací v EP byly konzultovány.

Během těchto 20 let a zejména pak od roku 2004, kdy byla založena Strana evropské levice, docházelo k trvalému konfliktu části KKE a stran zapojených do SEL, které se snažily prosadit své postoje jako postoje poslanecké skupiny, čímž se opakovaně pokoušely porušit konfederativní uspořádání skupiny. Členové SEL v tomto úsilí hráli hlavní roli, nad všechny pak vyniká německá Die Linke a řecká SYRIZA.


Tato situace se v nedávné době výrazně zhoršila. Šlo zejména o:

  • Konfederativní charakter GUE/NGL byl ve skutečnosti nahrazen, protože strany SEL pracují s jednotnou linií, sdružují se spolu a na výborech i plenárních zasedáních vystupují na základě společné platformy, prosazují politické pozice SEL jako pozice GUE/NGL. Situaci zhoršuje to, že EU v rámci prohlubování svého reakčního charakteru upřednostňuje fungování evropských stran, které zajišťují další posilování Komise a jejích mnoha chapadel.
  • Došlo k útokům GUE/NGL proti KKE a ke snahám překroutit a skrýt stanoviska KKE.
  • Jsou vydávána "společná stanoviska" k politice EU a k mezinárodnímu vývoji, přes nesouhlas vyjádřený delegací KKE v GUE/NGL, jejíž postoj byl poslaneckou skupinou v několika případech zamlčen.
  • Pokračují snahy o spolupráci s politickou skupinou Socialistů a Zelených a o zformování údajného "Levého bloku". To je možné vysledovat i v prohlášeních A. Tsiprase, kandidáta SEL na předsedu Komise. Na půdě EP došlo k podpisu společných návrhů týkajících se velmi závažných záležitostí někdy dokonce za účasti Evropské lidové strany a Liberálů (např. společný návrh usnesení o politické dohodě na víceletém finančním rámci na období 2014-2020).
  • Síly zapojené do GUE/NGL, jako třeba německá Die Linke, se zúčastnily antikomunistické kampaně EU, falšování historické pravdy a srovnávání komunismu s fašismem, které jde proti dějinám, i očerňování budování socialismu a výdobytků dělnické třídy.


Skupina europoslanců KKE po celou dobu odporovala těmto nebezpečným krokům. Bojovala proti nepřijatelnému postoji stran a europoslanců zapojených do GUE/NGL, kteří podporovali válku v Libyi, intervenci EU ve Středoafrické republice, vměšování do vnitropolitických záležitostí Sýrie, kampaň na oslabení Kuby a neodsoudili intervenci EU na Ukrajině. Bojovala také proti postoji SEL, že je možné mít pro-lidové řízení krize, zatímco monopoly zůstanou u moci. Dostala se do konfliktu s postoji, které přikrášlovaly imperialistický charakter EU a tvrdily, že se tato unie monopolů může stát unií pro lidi. GUE/NGL je nicméně přes všechnu snahu KKE, využívána jako nástroj SEL.

Vážení soudruzi,

všechny tyto věci vyústily ve vytvoření kompletně negativní situace, a nových podmínek, které objektivně brání pokračování našeho působení v GUE/NGL. Zapojení KKE do skupiny, kde dominují tyto síly by se stalo překážkou ideologické, politické a organizační nezávislosti strany v Evropském parlamentu, překážkou prosazování strategie ve prospěch dělnické třídy a lidových vrstev v naší zemi i v Evropě, překážkou pro přeskupení komunistického hnutí v Evropě. Pokračování zapojení KKE do GUE/NGL by současně mohlo sloužit jako "levicové alibi" pro zavádění oportunistické a sociálně demokratické politické linie stran, které konají ve prospěch EU a akceptují kapitalistické barbarství.

Zhodnotili jsme, že nevstoupení europoslanců KKE do konkrétní existující politické skupiny ani dusivý rámec fungování EP nemůže zabránit zapojení KKE do práce Evropského parlamentu. Europoslanci KKE budou nadále, bez omezujících závazků, bojovat za zájmy a práva dělnické třídy a lidových vrstev v opozici vůči EU a její politice bojujíce proti kapitalistickému barbarství a zajišťujíce právo na nezávislou efektivnější ideologicko-politickou aktivitu KKE. Nadále budou odhalovat charakter EU, stejně jako náročnou roli stran sdružených v SEL, stran, které opustily boj proti EU a obecně myšlenku svržení kapitalismu ve svých zemích. Tyto síly politikou přikrášlující EU, svým postojem podporujícím monopoly a zapojením do protilidových vlád (Itálie, Francie, regionální vlády v Německu a Španělsku) nejenže v nejmenším nepřispěly k prosazování zájmů lidu, ale přivedly ve svých zemích dělnické - lidové hnutí k asimilaci a ústupu.

Vážení soudruzi,

chceme vás ujistit, že KKE bude neúnavně pokračovat v úsilí o přeskupení komunistického hnutí i v rozvoji bilaterálních vztahů s desítkami komunistických stran v Evropě a po celém světě. Aktivně se zapojí do mezinárodních i regionálních setkání a posílí svoji práci v rámci iniciativy proti EU, jejím stranám a politice a za rozvoj společné akce ve prospěch zájmů lidu, kterou vede 29 komunistických a dělnických stran z Evropy.

Se soudružskými pozdravy,

Sekce mezinárodních vztahů, ÚV KKE

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .