header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

K tak zvané "Operaci Golgota"

Zveřejňujeme text dopisu zaslaného do redakce Haló novin jako reakci na zveřejnění příběhu "Operace Golgota tajný plán přestavby" v příloze Naše pravda (první část , dokončení ). V příběhu bývalého důstojníka KGB M. P. Ljubimova a, jak se ukazuje, poutavého spisovatele a fabulátora sekunduje generálnímu tajemníkovi ÚV Komunistické strany Sovětského svazu J. V. Andropovovi v plánu nastolit v SSSR kapitalismus. Dopis, který kritizuje nahrazování skutečné analýzy vlastních dějin fantastickými příběhy, ale v Haló novinách nevyšel.

 

Už druhé pokračování povídky generál plukovníka KGB Michaila Petroviče Ljubimova "Operace Golgota tajný plán přestavby", které vyšlo 2. února 2015 v příloze Haló novin, Naše pravda, nás má přesvědčit o tom, že Gorbačov za nic nemůže, že byl pouhým nástrojem v rukách ďábelského Andropova. Jde ale o víc, a jak nám sděluje autor a s ním Haló noviny: Socialismus je nereformovatelný, proto se musíme vrátit do tzv. "normálního průběhu dějin", abychom dali socialismu šanci na návrat. Kdo však četl projev Jurije Vladimiroviče Andropova k výročí narození Karla Marxe, pochopitelně neuvěří, že by tentýž člověk byl takový politický schizofrenik, který je schopný na jedné straně podat hlubokou marxistickou analýzu a na straně druhé krátkozrace uvažující sociální experimentátor připravující děsivou budoucnost pro zemi, v níž prožil hrdinské, ale i velice nepříjemné období. Připomeňme osud jeho manželky během krvavé maďarské kontrarevoluce. Co však považujeme za hlavní, je pokus o zatemnění hledání příčin dočasné porážky reálného socialismu. Ty je nutné hledat ve skutečných společenských procesech a ne je nahrazovat působením "všemocné" KGB, byť v našich podmínkách, a zejména v "listopadovém finále" sehrály sovětské zpravodajské služby nepochybně zásadní roli.

Ale nyní několik faktů: povídka, otištěná s poznámkou "z románových memoárů" výše uvedeného generál plukovníka, byla poprvé uveřejněna na stránkách časopisu "Sověršenno sekretno" v roce 1995. Zajímavé by bylo zjištění, kdo tento časopis založil a s jakým záměrem (na čí pokyn - Boris Jelcin?). Povídkou byl nucen se zabývat i výbor Státní dumy Ruské federace pro zpravodajské služby, vzhledem k tomu, že vzbudila nebývalou pozornost a hysterii. KGB byla na příkaz Kremlu pověřena hledat ve svých archivech ... nic však pochopitelně nenašla.

Česky vyšel text v knize s názvem "Špioni, které miluji i nenávidím" v roce 2001 s podtitulem "Příručka špiona KGB pro všechna města světa".

Ale proč to všechno píšeme. Není nám jasné, komu tato dezinformace v dnešní době slouží? A od čeho má odvést naší pozornost?

Nakonec však to nejpodstatnější: generál plukovník KGB v záloze, spisovatel sci-fi a povídkář, sám nedávno, v červnovém interview pro časopis "Dělo" z Nižního Novgorodu potvrdil, že: "Operace Golgota je ve skutečnosti blouznění, kterou jsem napsal jako grotesku, jako parodii na ty politiky, kteří věří na všechny možné záhady, které by měly řídit historické procesy".

A co vy na to, soudruzi z Haló novin?

V Praze dne 4. února

Jiří Horák

Názor Jiřího Horáka nebyl otištěn, i když se jedná o funkcionáře jednoho z ústředních orgánů strany. Co může očekávat řadový člen strany.  Asi totéž co koncesionář ČT. Plať a drž...

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .