header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Potřeba otevřené diskuze

Zachytili jsme v buržoazních médiích několik reakcí na naše vyjádření k výsledku KSČM ve volbách, která se snaží vykládat naši pozici, jako jakousi "válku" proti KSČM. Proto si vyžaduje naše bezprostřední reakce komentář.

Komunistický svaz mládeže je organizace vycházející z marxistické a leninské tradice. Z teorie, která, jak jsme přesvědčeni, popisuje skutečnost, v které se nacházíme, a která je návodem k její revoluční přeměně. Žijeme v kapitalistické společnosti, která je určená - stejně jako před 150 lety - základním rozporem mezi námezdní prací a kapitálem, jenž ji vykořisťuje. Jedná se o společnost zralou, přímo přezrálou ke společenskému převratu, k přechodu k moci pracujících, k socialismu a komunismu. Tato přezrálost je spojena se stále novými a ostřejšími rozpory a konflikty - s krizemi, vojenskými intervencemi, lokálními konflikty, národními třenicemi, neokolonialismem, poškozováním životního prostředí, uprchlictvím, s vyvoláváním náboženského fundamentalismu a fašismu. Tyto rozpory hrozí stále více přerůst ve světový konflikt a likvidaci života na zemi. Právě v tom je existenční důležitost revolučního svržení vykořisťovatelského řádu, organizace třídy, jíž patří budoucnost.

My v České republice se momentálně nacházíme v oblasti zdánlivého a relativního klidu, v oku hurikánu kapitalistické krize. Tento fakt nás, komunistické hnutí, nezbavuje nutnosti připravovat, organizovat a vést pokrokové síly k vědomí historického úkolu, který jsme naznačili.

KSČM je nejvýznamnější součástí komunistického hnutí v České republice - dědice třídních bojů o charakter ČSR, za sociální práva, dědice bojů proti fašismu a nacismu, budování socialismu a solidarity s protikoloniálními a sociálními boji v jiných zemích. I my se považujeme za součást tohoto hnutí. Proto máme starost a proto tak ostře odpovídáme na nedůslednosti a chyby v politice jednotlivců i strany jako celku tam, kde nerealizuje úkoly, které jsou na výši doby. Vždy jsme konkrétně reagovali na tyto chyby, které měly závažný dopad a způsobovaly postupnou erozi hnutí. Jsme přesvědčeni, že volební výsledek je projevem těchto chyb, postupného zbavování se své role ve společenských bojích mimo volby a půdu zastupitelských orgánů, postupné přizpůsobování se buržoazním metodám práce.

Diskuze o taktice a strategii, soudružská kritika a sebekritika, bitvy idejí patří ke komunistickému hnutí a historicky byly zdrojem síly a schopnosti se přizpůsobit a vstupovat do měnících se podmínek v různých fázích boje. Včetně těch nejostřejších, jako byl střet s nacismem. Při všech proměnách taktiky ale komunisté neztráceli ze zřetele celkový cíl.

Není to tak, že kritizujeme zvenku. Bereme svou kritiku i jako sebekritiku také proto, že velká část našich členů je i členy KSČM. Máme zkušenosti s prací s mládeží, což je oblast, kde má KSČM značné rezervy. Máme zkušenosti s prací v mezinárodním hnutí pokrokové mládeže, s antikomunistickými útoky, se společenskými zápasy. Nabízíme pomocnou ruku a radu, otevřenou diskuzi, která může být jen prospěšná v našem společném cíli, v likvidaci vykořisťování člověka člověkem, vybudování socialismu a komunismu.

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .