header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Šťastné narozeniny Čínská lidová republiko!

Antiimperialistický novinář André Vltchek píše k 70. výročí Čínské lidové republiky a čínské revoluce. Slavnostním tónem vyzdvihuje nezanedbatelné úspěchy Číny ve srovnání s rozvratem šířeným imperialismem USA a EU. Samozřejmě nic není tak jednoduché a největší nástrahy do budoucna Číny jsou kapitalistické prvky, vykořisťování a krize. Koneckonců Čína - země kontinentálních dimenzí, s lidem s dlouhou kulturní tradici a bohatou revoluční zkušeností - se musela naučit žít mezi vlky, kde se snaží každý urvat své sousto.

 

Šťastné narozeniny Čínská lidová republiko! Srdečně šťastné narozeniny!

Děkuji, že jsi tady, že se neohneš a nikdy nevzdáš.

Kapitalistický svět se rozpadá. Západ hnije. Hněv a nihilismus se lije z imperialistického impéria, jehož občané jsou frustrování, nenalézají vlastní vnitřní mír a klid.

Imperialistická Severní Amerika a Evropa zuří na země, jakou je Venezuela a Kuba, protože jejich ideologové a vůdci poukazují na strašné zhoršení hodnot, které vyvěrají z neokolonialistických a historicky imperialistických států.

Ale je zde ČLR a Rusko, které tvoří avantgardu, přes úsilí západní propagandy.

Je to celé groteskní. Rusko, které osvobodilo svět od nacismu a pomohlo dekolonizovat tucty národů je označováno jako nejméně oblíbená země v Evropě. Německo, které vyvraždilo miliony Židů, Romů, Slovanů a jiných národů, je nejoblíbenější. Zdá se, že na Západě nikoho nezajímá, že stále pustoší země, jako je Venezuela, využívajíc svou průmyslovou a finanční moc k odírání bezbranných národů o jejich bohatství.

ČLR, mohutná komunistická země (socialistická země s čínskou charakteristikou), je zesměšňována a ponižována západní propagandou. Evropští a američtí propagandisté a většina jejich otrockých pseudointelektuálů z pravicových center, útočí bez omezení. Někteří z nich snad trpí neléčitelným komplexem nadřazenosti. Jsou přesvědčeni, že mají právo odsuzovat ČLR, říkat, co dělá správně a co ne, zdali je její postup "opravdu komunistický" nebo ne a zdali je na správné cestě.

ČLR je klidná, někdo by snad řekl bojácná země. Bez ohledu, jak je nyní silná, snaží se řešit všechny konflikty se zeměmi a skupinami, které samy sebe prohlašují za její protivníky klidně a harmonicky.

Historicky se stará o dobré sousedství se státy, se kterými hraničí a dokonce i o národy, které jsou ČLR vzdálené. Po staletí se drží přísloví: "Jestliže se budou mít dobře sousedé, bude se mít dobře i Čína."

Čínské vedení a čínský lid jsou přesvědčení, že pokud bude prosperovat celý svět, ČLR na tom pouze vydělá. To je i podstatou tak zvané "Nové hedvábné cesty". Přirozeně, že to není tak jednoduché, ale v podstatě je tomu tak. "Nová hedvábná cesta" je vlajkovou lodí čínské internacionalismu. Viděl jsem ČLR "v akci" v Africe i Oceánii a byl jsem tím velmi dojat. Jsem sám antiimperialista, a proto rozhodně podporuji ČLR!

Stále více se považuji za komunistu a internacionalistu, nikoli marxistu. Karel Marx byl evropskou historickou osobností, dobrým analytikem a kritikem starého kapitalistického režimu. Měl obavy o rozvoj hlavně evropského systému, aniž by využil svou energii k útoku na kolonialismus a imperialismus. Za poslední staletí se se stalo nejstrašnějším světovým problémem plundrování planety Západem. Marx tomu nevěnoval příliš velkou pozornost.

Státy jako SSSR a ČLR, které bránily bezbranné, byly trvale démonizovány Londýnem, Paříží a Washingtonem, které jejich režimy přirovnávaly k fašistickým a nacistickým. Je však zřejmé, že jediné správné je přirovnání fašismu a nacismu k evropskému a americkému neokolonialismu, ještě lépe vůbec k neokolonialismu a imperialismu.

Při zlepšování svého vlastního socialistického systému se vlády ČLR poučily z chyb v minulosti, kterých se dopustil SSSR. Nyní je nebudou opakovat.

Ti z nás, kdo jsou blízcí "Akademii sociálních věd", nebo čínským vedoucím univerzitám a médiím, dělají všechno proto, aby vysvětlili chyby, kterých se dopustil SSSR a státy Světové socialistické soustavy.

Na základě analýz své vlastní minulosti i dějin jiných socialistických států bojuje ČLR jak o přežití světa, tak i zvýšení životní úrovně svého lidu. Mám rád její přístup. Jsem hrdý na to, že jsem součástí tohoto procesu. Podporuji ČLR z celého srdce, protože vím, že pokud selže, nebo bude zničena imperialistickým Západem, skončí tím naděje pro celé lidstvo.

Západ již ukázal, co dokáže udělat s planetou. Pokud mu bude umožněno, aby v tom pokračoval, zničí celou planetu s miliardami lidí.

Jednota ČLR a Ruska vytváří mocný blok nezávislých států. Přímo, nebo nepřímo chrání ty země, které jsou znásilňovány a terorizovány Západem. Obě země mají ze spolupráce vzájemné výhody. Mám radost z toho, co vidím. Je to nádherné a plné optimismu. Proto tento proces podporuji a slavím sedmdesáté výročí vzniku ČLR!

Musím k tomu dodat, že ČLR je na své cestě zastrašována a provokována všemi státy Západu a jejich lokaji. Podílet se na útocích proti ČLR představuje i pro ty nejslabší buržoazní žurnalisty obrovskou kariéru. Důvody pro tyto útoky proti ČLR se dají snadno identifikovat: ČLR vítězí ve všech oblastech nad imperialismem i divokým kapitalismem ideologicky, intelektuálně a sociálně.

Pouze s malou částí svého HDP ČLR eliminuje extrémní chudobu. Její infrastruktura je nyní lepší, než na Západě. Její pokrok v oblasti ekologie nemůže být srovnáván s jinými částmi světa. Její kreativita v oblasti kultury a vědy je kolosální. Život čínského lidu se dramaticky zlepšuje.

Při tom není složité zjistit, že životní úroveň obyvatelstva států, které s ČLR spolupracují, se zlepšuje rovněž.

Toto vše je jasné národům světa, o to větší hrůzu z toho mají tradiční kolonialistické a imperialistické státy. Jejich vlády nemohou světu nabídnout nic. Jejich ekonomiky i kultury jsou založeny po staletí na loupení jiných zemí. Nejsou schopny se zastavit, reformovat se a pracovat pro záchranu světa.

Všechno oč usilují je zajistit, aby se současný stav nezměnil, aby oslabily Čínu a Rusko, dvě odhodlané sestry, které neúnavně pracují pro mnohem lepší budoucnost planety.

ČLR usiluje desetiletí o kompromis se Západem o jeho uspokojení. Dělá všechno pro to, aby se vyhnula přímému, nebo nepřímému střetu.

Pouze nedávno si její vláda uvědomila, že jediné co chce Západ, je její kapitulace a vzdání se svého socialismu. To je nepřijatelné jak pro čínskou vládu, tak pro čínský lid.

Proto ta vojenská přehlídka v Pekingu 1. října 2019. Je to jasné poselství Západu: ČLR není na prodej. ČLR se neohne. Proto všechny ty nové zbraně, které mají odradit agresory. Ruské přísloví zní: "Kdo s mečem přijde, s mečem zemře."

ČLR nikdy nebude tolerovat agrese, zastrašování a čistý rasizmus. V minulosti byla okupována, znásilňována a ponižována. Nyní po sedmdesáti létech svého skoku vpřed, pod vedením Komunistické strany je ČLR sebevědomá, silná a hrdá.

Miluji tuto sebedůvěru. Obdivuji to, co činí doma i v zahraničí. Proto ve dne i v noci pracuji, abych ukázal světu všechny vymoženosti, kterých dosáhla.

Rovněž věřím, že spojenectví ČLR a Ruska představuje poslední naději pro lidstvo. Mohu dosvědčit utrpení lidu na všech kontinentech, který je obětí západního imperialismu. Ani na sekundu nepřipustím platnost propagandistického sloganu, že "všechny národy jsou stejné a musí být dostatečně silné, aby mohly plundrovat se stejnou brutalitou svět, jako to činí po staletí Severní Amerika a Evropa".

Nemám zájem o čtení a poslech nekonečných západních analýz vývoje v ČLR. Zajímá mě, co říká čínský lid o své zemi! Nyní, po sedmdesáti létech je čínský lid jednotný, jako nikdy předtím. Proto zdravím lid, který mění svět a cítí se mladý, štědrý, laskavý a plný optimismu.


Autor: André Vltchek

Publikováno na stránkách: "Dissident Voice".


Překlad: Karel Kluz

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .