header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Koho poslouchá televize Nova?

Televizní noviny ve středu 19.4.2006 opět nezklamaly. Nedostatek krvavých zpráv musel být nahrazen nějakou senzací, hledalo se dlouho, nakonec se našla: parlamentní hlasování o návrhu poslanců ODS MUDr. Mgr. Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na zavedení trestnosti odposlechů. Ve zpravodajství zaznělo několik mírně řečeno nepravd. První z nich bylo pojetí reportáže, která vytrvale trvala na nutnosti zákona.

Zde jsou podrobnosti:
Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 6. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2004. Kritizuje několik nedostatků, zejména: Navrhovaná skutková podstata trestného činu neoprávněného odposlechu je v odstavci 1. formulována příliš široce tak, že trestně odpovědný by byl každý, kdo provede neoprávněný odposlech (…). Znění navržené v odstavci 1. by v podstatě umožnilo stíhat i případy, kdy by si někdo nahrál jinou osobu, se kterou je v přátelském nebo jiném blízkém vztahu, bez jejího vědomí na diktafon nebo na mobilní telefon; trestněprávní postih není v takových případech zjevně žádoucí (usnesení vlády ze dne 28. dubna 2004 č. 392). Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 5. 2004.
1. Čtení: Proběhlo 23. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1190).
2. Čtení: Návrh zákona prošel rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi. Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 3. 2006 usnesení v němž doporučil uvedený zákon zamítnout. Zpravodajka Ústavněprávního výboru JUDr. Marie Rusová (KSČM) mimo jiné poukázala na připomínku JUDr. Stanislava Křečka (ČSSD), který ve svém vystoupení upozornil na riziko „salámového“ řešení aplikace ustanovení trestního zákoníku, když nový trestněprávní kodex byl sněmovnou odmítnut. Poslanci Kladívko, Bílý a JUDr. Eva Dundáčková (všichni ODS) trvali na svém. Eva Dundáčková poukázala na zamítnutý trestněprávní kodex, v němž zmíněný paragraf nebyl žádnou ze stran napadán a na neexistující skutkovou podstatu trestného činu (dosud je trestné pouze porušování tajemství dopravovaných zpráv). Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou.
3. čtení: Proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen. A nyní se dostávám k druhé nepravdě televize Nova – tvrzení, že to bylo hlasy ČSSD a KSČM (stále ta obehraná písnička…). Pro srovnání přikládám tabulku hlasování:

(A = pro návrh, N = proti návrhu, Z = zdržel se, O = nepřítomen, M = omluven)
ODS (počet poslanců 57)
A = 38 N = 0 Z = 5 O = 13 M = 1
ČSSD (počet poslanců 70)
A = 1 N = 24 Z = 30 O = 11 M = 4
KSČM
A = 8 N = 20 Z = 12 O = 0 M = 1
KDU-ČSL
A = 6 N = 2 Z = 9 O = 1 M = 3
US-DEU
A = 3 N = 0 Z = 1 O = 5 M = 1
Nezařazený poslanec Tomáš Vrbík byl pro (A).

V hlasování pořadové číslo 82 bylo přítomno 160 poslanců, pro hlasovalo 57, proti 46. Návrh nebyl přijat. Proč nebyl zákon přijat? Zjevně mylné je prohlašovat, že to byly „hlasy sociálních demokratů a komunistů“. Kromě ODS nezvedl pro ruce v nadpoloviční většině žádný poslanecký klub, tedy ne jenom ČSSD a KSČM, ale také kluby KDU-ČSL a US-DEU. Proti byla mimo jiné i JUDr. Vlasta Parkanová, pro kterou je jistě zařazení mezi komunisty a sociální demokraty urážkou. Mezi hlasy proti je třeba počítat i „Zdržel se“ a v případě poslanců ODS také neomluvenou nepřítomnost. Kdyby byl pro ODS zmíněný zákon tak důležitý, jistě by zajistila přítomnost svého klubu a hlasovala by svorně pro. Obávám se také, že v případě schválení zákona by došlo na reportáže Novy popisující zatýkání dětí, které se navzájem nahrávají na mobily.

Žádám televizi Nova, aby se veřejně omluvila za publikování takto zkreslených reportáží, protože dělat podobným způsobem nátlak na poslance je v rozporu nejen s etikou, ale i s posláním novinařiny objektivně informovat diváky. Nepravdou je také tvrzení televize, že je beztrestné odposlouchávání telefonů, což není pravda, protože ustanovení § 239 trestního zákona o porušování tajemství dopravovaných zpráv toto zahrnuje.

Mnou uvedené údaje si může každý kdykoli ověřit na internetových stránkách sněmovny http://www.psp.cz (55. schůze, 82. hlasování, 19. 4. 2006, 10:37).

Zdeněk Milata
 

Zasláno redakcím deníků Haló noviny, Právo, do televize Nova (Televizní noviny) a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (jako podnět k posouzení porušení objektivity zpráv).

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .