header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Komu slouží rasismus

Vzhledem k událostem v českém Janově - ale nejen tam, podobné to je i na "západě" (vzpomeňme britské město Oldham - tzn. tam zuřily pouliční boje mezi bílými rasisty a napadenými - především bangladéšského, pákistánského a indického původu) znovu vyvstává otázka vztahu rasismu a kapitalismu. Je třeba si uvědomit, že rasismus je cíleně vyvoláván vykořisťovateli za účelem vykonstruování vnitřního nepřítele. Kapitalistický režim, spočívající na vykořisťování člověka, sobectví a na maximalizaci zisku za každou cenu, vytváří a prohlubuje majetkové, a tím i společenské, rozdíly mezi lidmi - to je jeho záměr, ale zvyšováním se majetkových rozdílů zákonitě roste také sociální napětí ve společnosti = zostřuje se třídní boj - což samozřejmě záměrem kapitalismu již není.

Právě k otupení tohoto napětí používají kapitalisté a jejich propaganda řadu nástrojů (využívání médií jako nástroje kapitalistické propagandy rozebral N. Chomsky v brožuře Kontrola médií, kterou vydalo a je k dostání na KSM, takže toto ve výkladu pomineme).

Jedním z vůbec nejstarších nástrojů tohoto druhu je "odhalování" vnitřního a vnějšího nepřítele (lidem není vysvětleno čí je to nepřítel - ukázalo by se, že jde o nepřítele vykořisťovatelů a ne obyčejných lidí - ale je prezentován jako jakési nadosobní zlo hrozící všem).

Čím více vnitřních nepřátel se kapitálu podaří odhalit a označit, tím je spokojenější. Mezi vnitřní nepřátele kapitalismu patří na prvním místě komunisté (ještě donedávna vládnoucí v ČR prohlašovali, že je u nás situace špatná díky 40tileté vládě komunistů, nyní když uplynulo téměř 20let od "sametové" kontrarevoluce a situace se nelepší - naopak se stále i vlivem krize v mnoha faktorech zhoršuje - se tento rádoby argument již přeci jen tak často neobjevuje).

Vedle komunistů je ale za vnitřního nepřítele označen každý, kdo vykořisťovatelům připadá jako potencionální hrozba, případně každý na nějž by se mohla orientovat stále vzrůstající nenávist lidu a odvrátila by se tak od vykořisťování. Sem patří např. příslušníci různých ras a lidé pocházející z určitých zemí. Tito se stávají vhodným objektem manipulované nesnášenlivosti, zejména proto, že většinou patří do nižších sociálních skupin (ne všichni a běda pokud by se někdo odvážil sáhnout na majetné přestože jiné barvy pleti). Jde totiž o to přesvědčit i vykořisťované, že oni nestojí na společenském žebříčku nejníže, že existuje ještě větší "lůza". Toto se buržoazii povedlo v USA, kde i téměř každý farmář nebo dělník, žijící v domku z prken bez základů a přežívající ze dne na den opovrhuje a cítí svou "velkou nadřazenost" nad černochy a hispánci z chudinských čtvrtí; a když je potřeba v téměř každém "barevném" z chudinské čtvrti je vyvolán dojem, že i když žije v bídě je jako ?Američan? nadřazen jiným národům a občanům jiných států (jdou za zájmy kapitálu umírat třeba do Vietnamu).

V tom je příčina rozšířeného a vlastně státem tiše podporovaného (resp. vyvolávaného) rasismu a nesnášenlivosti na Západě, ale vůbec ve všech kapitalistických státech. Bohužel také ve státech bývalého východního bloku nastupuje po desítkách let znovu ona nenávist, zatvrzelost a pohrdání jinými rasami a lidmi z Východu, a na této připravené půdě sklízejí své hlasy fašisté a neonacisté. Avšak ve skutečnosti prozatím většinou nedosahuje intenzity tzv. zápaďáckého rasismu. Přestože země bývalého východního tábora jsou západními "demokraciemi" za projevy rasismu kritizovány, sami kritici by si měli zamést především doma. (Např. nedávno běžel na německém programu dokument o ČR, který vyvolával dojem, že v ČR žijí Romové v ghetech, podobně jako Židé za Nacistů, a hodní němečtí demokraté s rozvinutou občanskou společností Čechy poučují jak býti snášenlivý (ne že by v České republice nebyl rasismus včetně případů rasistických útoků). Rasově motivované činy páchají ale také tady velcí obdivovatelé Západu a nacistické Evropy, ale že by zrovna Německo, v němž dochází k několika stům rasovně motivovaným vraždám ročně, nebo skrytě apartheidní šovinistické USA, tak to je hodně velké pokrytectví.

Právě v této souvislosti je pro Velkou Británii i ostatní "rozvinuté demokracie" velmi nepříjemný fakt, že v srdci jedné z "demokratických" občanských zemí se otevřeně projevil existující rasismus a nesnášenlivost, zejména právě proto, že projev rasismu bílých v Oldhamu na problém rasového napětí a nesnášenlivosti na Západě upozornil v celosvětovém měřítku. Proto se Tony Blair tehdy snažil vlastní, ale i mezinárodní veřejnost uchlácholit frázemi, že "jde o ojedinělý jev"  frázemi, které stejně nemohou znovu nasadit poodkrytou masku pravé tváře kapitalistické společnosti. Podaří se to i Topolánkovi?

- KOR, GRA -

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .