header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Mzdový systém a kapitalistická iluze

Skryl mzdový systém třídní povahu naší společnosti, kde jedna složka - kapitalistická třída, vlastníci financí a průmyslu - vykořisťuje pracující lid, producenta bohatství?

Právě tato třída si vynucuje mzdový (neboli námezdní) systém, protože oni jsou těmi pokladníky. Pracující vstupují do smluvního poměru, jímž je práce - kombinace úsilí a času - směňována za mzdy.

Dělnická třída snáší kapitalistické pravidlo směny její odpracované doby za sumu, rovnající se společenské nezbytnosti k zachování a reprodukci dělníka na základě úrovně rozvoje té které země. Třídní povaha společnosti ale není uvnitř tohoto vztahu odhalena, a tak se dělníci a jejich hlavní organizační orgán, odborové svazy, soustřeďují spíše na úroveň mezd potřebných k zachování této společenské nezbytnosti než na vztah mezi kapitálem a prací.

Boje za zvýšení mezd trvají a budou pokračovat coby vlastnost systému; ale jsou dělníci a jejich odborové svazy, soustřeďující se spíše na výši mezd než na mzdový systém, slepí k tomu, co se děje, když měníme svou odpracovanou dobu za mzdu?

Nákup pracovní síly je pro kapitalistu nákupem zboží, stejné jako továrny, stroje a zásoby. Ale tím, co odděluje pracovní sílu od všech dalších zboží, je, že to je jediná zboží, jež přidá kapitalistovi větší hodnotu. Proto je to nákup a produktivita pracovní síly, co vytváří kapitalistické třídě akumulaci bohatství.

Když budete hovořit s někým, kdo pobírá minimální, existenční nebo průměrnou mzdu, nemusí se nutně cítit, že je vykořisťovaný; ale můžete si být jistí, že řekne, že nedostává dost. Je dost zřejmé, že zaměstnanci a zaměstnavatelé mají odlišné zájmy. Jedni chtějí neustále zvyšovat úroveň svých mezd, zatímco druzí chtějí neustále snižovat náklady na práci. Ten, kdo má v tomto vztahu největší společenskou moc, bude zvyšovat svůj podíl na celkovém bohatství.

Když bychom si představili situaci, kde místo mzdového systému budeme mít přímou směnu, v dokonale konkurenceschopném trhu, lidé vstoupí do systému s vědomím hodnoty, které se zříkají. V tomto procesu, kde bude probíhat celková výměna ekvivalentů, bude pro kohokoli téměř nemožné neustále shromažďovat položky větší hodnoty, než s jakou začínal. V tomto scénáři nebude možné, aby probíhal proces akumulace, pokud k němu nedojde pomocí jiných prostředků, jako je otroctví nebo loupežení.

Když potom dám tomuto scénáři peněžní formu: jsem ochoten někomu dát každý den nějaký počet hodin ve formě práce výměnou za peníze. Budu vědět, že jestli osoba, kupující si moji pracovní dobu, dostává z produktu mé práce větší hodnotu, potom, až budu moji pracovní dobu směňovat příště, budu požadovat rovnocennou hodnotu. Potom použiji peníze, jež dostanu, k tomu, abych je směnil za své potřeby a požadavky, pokaždé měníc ekvivalenty. V tomto scénáři budou obě strany odcházet šťastné, vědomy si, že dostaly to, za co zaplatily. Celkově tak bude podíl na bohatství mnohem rovnoměrnější.  

Marx popsal tento proces jako zboží-peníze-zboží, nebo Z-P-Z, kde dělníci produkují zboží, aby dostali tolik peněz, aby mohli uhradit své potřeby a požadavky v daném místě a čase. Lidé budou schopni shromáždit dostatečné bohatství čistě na základě své pracovní produktivity, a to se bude měnit podle jejich umu, talentu a úrovně rozvoje v určitém místě a čase.

V našem mzdovém systému ale probíhají souběžně nejméně dva procesy. Dělníci jsou zapojeni v cyklu Z-P-Z, zatímco kapitalisté jsou v cyklu P-Z-P' (peníze-zboží-více peněz), kam kapitalista vstupuje se sumou peněz, během pracovního procesu probíhá produkce zboží a kapitalista poté odchází s nadhodnotou - s porcí bohatství, vytěženou od těch, kteří pracovali.

Právě kvůli tomuto zdvojenému procesu dělníci nevidí probíhající vykořisťování, protože jediné, co je odkryté, je cyklus Z-P-Z, kde, jak věří, jsou placeni za odpracovanou dobu v odpovídající výši. Je to iluze, trik, finta kapitalistické třídy.

Dělníkovi je skryta nerovnoměrnost směny, toho, co kapitalisté platí ve formě mzdy a co si drží coby svůj zisk. Bohatství je vytvářeno pracovní silou, ale produkt patří kapitalistovi, a toto bohatství je těženo a poté rozdělováno pomocí zákonů, zvyklostí a norem systému soukromého vlastnictví. Jakou porci bohatství z toho, co vytvořila, bude pracovní síla schopna si udržet, bude dáno její silou.  

Držením výrobních prostředků v soukromých rukou dokáže kapitalistická třída zachovat mzdový systém a tím i zachovat vykořisťování dělnické třídy a zároveň udržet tento vykořisťovatelský systém ukrytý před většinou dělnické třídy.

Tím, o co se zajímají odborové svazy, je výše P (peněz), a to je důležité, tak chrání kupní sílu a životní úroveň pracujících. Ale boj v rámci vnuceného mzdového systému nikdy neohrozí ani nezmění vykořisťování, jemuž jsou pracující vystaveni, když výměna není rovnoměrná.

Marx načrtl odborovým svazům limity ke svržení kapitalistického systému, chtějí-li se zabývat čistě mzdovým systémem a ne třídním bojem. V posledním odstavci statě Hodnota, cena a zisk píše:

"Odbory se dobře osvědčují jako střediska odporu proti přehmatům kapitálu. Někdy nedosahují svého cíle, protože nesprávně používají své moci. Všeobecně se pak míjejí cíle, pokud se omezují na drobnou válku proti následkům existujícího systému, místo aby se zároveň snažily jej změnit a využít svých organizovaných sil jako páky ke konečnému osvobození dělnické třídy, tj. k definitivnímu odstranění námezdního systému."

http://www.ksm.cz/literatura/karel-marx-cena-mzda-zisk.html

Jak vstupujeme do roku 2018, dělnickou třídu, a odborové hnutí zvlášť, čeká mnoho bitev. Jestli se nezačnou zaobírat politickým studiem této povahy, a zůstanou i nadále jen středisky odporu dělnické třídy, stanou se pro pracující přebytečnými - jak KS Irska varovala v roce 2015.

Jak je naznačeno výše, třídní povaha společnosti se odhalí jen rozvíjením třídního uvědomění, a toho se dá dosáhnout jen řízeným a cíleným politickým vzděláváním.

Musíme rok 2018 učinit rokem hlubokého studia na úrodné půdě a znovu zasít semena revoluce.

Eoghan O'Neill, KS Irska, pro The Socialist Voice, leden 2018

http://www.communistpartyofireland.ie/sv/06-wages.html

překlad VS

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .