header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Světová ekonomická recese pod kamufláží pandemie

Disproporce v globální ekonomice jsou nyní vážnější než nerovnováhy, které se projevily v krizi 2008-2009.

Podle klasické teorie ekonomických cyklů, kterou Marx velmi jasně objasnil v Kapitálu, se ekonomický vývoj v kapitalismu skládá z cyklů a cykly sestávají ze čtyř fází: 1) poklesu ekonomiky (recese, krize); 2) stagnace ekonomiky (stagnace, deprese); 3) revitalizace; 4) vzestupu (pokračování fáze obnovy od okamžiku, kdy je dosaženo úrovně stavu ekonomiky před krizí).

Nejhlubší a nejdelší globální recese za minulé století začala ve Spojených státech v říjnu 1929, v roce 1930 zachvátila celý svět a pokračovala až do roku 1933.

 

V posledních desetiletích došlo k vážným deformacím ekonomického cyklu. Všichni si pamatují globální finanční a hospodářskou krizi v letech 2008-2009. Pak přišla stagnace, která dříve obvykle trvala tak dlouho jako krize (recese). Nyní je však kalendářní rok 2020 a my jsme neviděli přechod z fáze stagnace do fáze zotavení. (Mluvím o globální ekonomice jako celku, v některých zemích se může hospodářský cyklus lišit.)

Již v loňském roce analytici a běžní účastníci trhu dospěli k závěru, že nevidíme fázi zotavení, na kterou všichni čekali celé desetiletí. Navíc se objevilo mnoho prognóz, které slibovaly celosvětovou hospodářskou recesi v roce 2020. Globální ekonomika má nyní více disproporcí, než před krizí 2008-2009. Zejména celkový dluh všech sektorů americké ekonomiky překročil 300% HDP. Přibližně stejná dluhová situace je i v jiných centrech světové ekonomiky - v Evropské unii a Číně.

Je pravda, že mezinárodní organizace váhají uznat vysokou pravděpodobnost recese již letos. Mezinárodní měnový fond předpovídal růst světového HDP v roce 2020 o 3,4%. 20. ledna MMF revidoval svou prognózu, ale pouze o 0,1 procentního bodu směrem dolů. Světová banka poskytla opatrnější prognózu pro rok 2020 - zvýšení HDP o 2,4%, ale v lednu upravila odhad o 0,1 procentního bodu směrem nahoru.

Metodika takových předpovědí je primitivní. Je provedena jednoduchá extrapolace a jako základ se berou ukazatele změn HDP v průběhu několika let. A podle výsledků loňského roku, jak vypočítali analytikové MMF a Světové banky, se zdálo, že obraz je tolerovatelný - růst HDP má činit 3,3% (3,4% v roce 2018). Tento ukazatel je však podvodný: 3,3% růstu za celých 12 měsíců loňského roku neodpovídalo skutečnosti, protože v posledním čtvrtletí a zejména v posledním měsíci roku 2019 zaznamenala řada velkých zemí výrazně nižší růst, dokonce i recesi.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku téměř nikdo nezaznamenal recesi v Japonsku. A recese je vážná. Vláda nejprve ohlásila pokles 6,3%, poté se ukázalo, že japonský HDP v posledním čtvrtletí roku 2019 byl o 7,1% nižší než HDP za poslední čtvrtletí roku 2018.

Ještě prohnilejší je situace v Itálii. Třetí ekonomika EU již několik let stagnuje. V loňském roce se italský ekonomický rozvoj od čtvrtletí ke čtvrtletí zhoršoval. Na konci roku činil růst italského HDP pouze 0,2%, tj. byl v mezích statistické chyby.

Klesající trend byl v loňském roce také pozorován v americké ekonomice. Pokud v 1. čtvrtletí 2019 byl růst HDP 3,2%, pak ve všech ostatních čtvrtletích zůstal ukazatel stejný a činil 2,1%. Útlum je ještě výraznější na pozadí roku 2018, kdy podle výsledků čtyř čtvrtletí dosáhl růst HDP 3,1%.

Zvláštní situace je v Číně, označované za ?druhou světovou ekonomiku?. Dlouhodobě nedošlo k recesi ani ke stagnaci. Čínská ekonomika je již více než tři desetiletí ve fázi rozmachu. Čína v posledních letech samozřejmě neprokázala mimořádně vysokou míru hospodářského růstu (přesahující 10%), ale i podle výsledků loňského roku byl růst HDP dle oficiálních údajů nad 6%. V jednotlivých čtvrtletích však došlo ke zpomalení (meziroční růst HDP v %): 1. čtvrtletí - 6,4 %; 2. čtvrtletí - 6,2 %; 3. čtvrtletí - 6,0 %; 4. čtvrtletí - 6,0 %. Již v loňském roce čínští a zahraniční odborníci předpovídali, že v roce 2020 nebude možné udržet růst HDP země na úrovni 6% a že to bude méně. Ale vedení Komunistické strany stanovilo cíl alespoň 6 procent. Mnoho odborníků však předpovídalo, že v roce 2020 se země posune z fáze růstu do fáze recese. Čínská ekonomika je kapitalistická (státní kapitalismus) a nemůže se jen vyvíjet, což správně potvrzují zákony kapitalistické ekonomiky.

A tady svět náhle ovládla panika s koronavirem. Virus se objevil na světové scéně v okamžiku, kdy ekonomiky mnoha zemí již byly na pokraji přechodu k recesi (a na některých místech, například v Japonsku a Itálii, se do ní již dostaly). Vládám se naskytla možnost odepsat ztráty z recese na koronavirus. A současně se uchýlit k takovým metodám ekonomického řízení, které by v jiných situacích nemohly použít. Dovolte mi připomenout, že po globální finanční a hospodářské krizi v letech 2008-09 se uskutečnily různé summity (G7, G20 a další), na nichž byly slavnostně složeny sliby, že vlády již nebudou používat některé metody řešení krize. Například nebudou přidělovat obrovské částky rozpočtových peněz na záchranu krachujících bank (pak bylo ovšem z amerického rozpočtu vydáno asi 1,5 bilionu dolarů na takovou záchranu). Ale nyní nastoupila jiná možnost řešení - hybrid finanční, ekonomický a virově-humanitární; v souladu s tím je použití jakýchkoliv metod zásahu přípustný.

Dokonce ani ve 30. letech vlády v západních zemích nevyhlásily stav nouze. Ale nyní potřebují stav nouze a Trump ho již vyhlásil. Nejdříve však vyhlásila tento stav Čína. Ještě si musíme uvědomit, jaká je hospodářská a měnová politika ve stavu nouze, která se již provádí. Federální rezervní systém USA v březnu dvakrát v předstihu snížil klíčovou sazbu, aniž by čekal na příští schůzi ?Výboru pro operace na volném trhu?. Miliardy nových dolarů jsou tak tištěny bez jakéhokoli vysvětlení. Spíše existuje pouze jedno vysvětlení: je to nutné k potlačení důsledků pandemie koronaviru. Ve skutečnosti jde o krytí zoufalých pokusů měnových orgánů zabránit tomu, aby se globální ekonomika dostala do recese. Fed následují ECB, centrální banky v Anglii, Japonsku, Kanadě, Švýcarsku a dalších zemích. Přes nouzová opatření dochází ke sklouznutí do recese. První čtvrtletí roku 2020 končí. Podle předběžných odhadů bude v tomto čtvrtletí meziroční pokles zaznamenán v mnoha zemích. Obzvláště v Číně. Zde jsou oficiální údaje za první dva měsíce. V lednu až únoru se průmyslová produkce v Číně snížila o 13,5%, maloobchodní tržby - o 20,5%, investice do fixních aktiv - o 24%, míra nezaměstnanosti vyskočila na rekordních 6,2%. Připomínám, že poslední recese byla v Číně zaznamenána v roce 1976 (konec roku). Nyní jsou analytici ochotni věřit, že nejhorší recese v Číně bude v prvním čtvrtletí, ve druhém čtvrtletí může přetrvávat, i když v mírnější podobě. A ve druhé polovině roku se ekonomika zotaví. Nikdo však neriskuje s vytvářením prognóz na celý rok 2020, přestože již argumentují tím, že roční růst HDP nemůže být vyšší než 4 procenta. Vše je připisováno koronaviru.

Světová banka a MMF dosud neupravily své optimistické prognózy vývoje světové ekonomiky v roce 2020. Očividně čekají na ukončení akutní fáze virové pandemie. Soukromé společnosti však předpovídají. Téměř všechny uvedly, že tento rok bude rokem globální hospodářské recese. Je třeba si připomenout: v expertní komunitě již před nějakou dobu bylo dosaženo tichého konsensu, že recesi nepovažuje za absolutní pokles v ekonomice, ale za takový stav, kdy roční míra růstu HDP je po dobu nejméně dvou čtvrtletí pod 1,5 procenta.

Skupina analytiků Morgan Stanley, vedená Chetanem Ahyou, uvedla, že globální recese je nyní jejich ?základním scénářem? a očekávají se, že růst se do konce roku zpomalí na 0,9%. Tým analytiků Goldman Sachs, vedený Janem Hatsiusem, předpovídá pokles růstu na 1,25%. Agentura S&P Global předpověděla, že růst globálního HDP bude v rozmezí 1,0 - 1,5%. Stejná agentura S&P Global rovněž uvádí, že ve Spojených státech již probíhá recese.

Pokles cen ropy má, kromě faktoru koronaviru, také silný negativní dopad na americké hospodářství. Beth Ann Bovinová, hlavní ekonomka agentury S&P pro USA, očekává, že americký HDP v prvním čtvrtletí poklesne o 1%. Ve druhém čtvrtletí bude ještě větší, pokles by mohl dosáhnout 6%. V každém případě jsou USA z pohledu současné definice recese (růst HDP nižší než 1,5% ročně) v roce 2020 odsouzeny k recesi.

Na závěr poznamenávám, že tyto prognózy pocházejí z hladkého poklesu ekonomik. Nelze však vyloučit, že ekonomiky padnou do vývrtky. Poté bude po celém světě podle výsledků roku zaznamenána klasická recese - globální HDP klesne. Lidstvo naposledy zažilo klasickou recesi v roce 2009, kdy světový HDP klesl o 0,8%.

Valentin Katasonov

20. 03. 2020

Fondsk.ru

Překlad: Karel Kluz

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .