header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Evropská komunistická mládež jednala v Římě

O víkendu 27. - 28. 2. 2016 se v Římě uskutečnilo setkání evropských komunistických organizací mládeže (MECYO), kterou pořádala Fronta mladých komunistů (FGC) Itálie. Setkání se účastnilo několik desítek delegátů z celé Evropy. S heslem "Jednotní a organizovaní za socialistickou budoucnost" se delegáti vyjadřovali k zásadním otázkám, s kterými se Evropa a její mládež potýká.

Tématem prvního dne jednání byla úloha komunistických mládežnických organizací v revolučním hnutí a boji proti imperialismu. V úvodním vystoupení hostitelské organizace zaznělo, že je třeba bojovat proti stupňujícímu se vykořisťování a represi uplatňovaným proti dělnické třídě, a to na mezinárodní úrovni. Že mládež není izolovaná od kapitalistického útlaku, zmínil i turecký delegát, který ve svém vystoupení mluvil mimo jiné i o tom, že turecká buržoazie v jeho zemi využívá náboženských fundamentalistů k útokům proti dělnické třídě, která z velké části vyznává sekulární hodnoty, a proto je ji třeba zorganizovat a spojit v tomto boji. Neméně zajímavé bylo vystoupení řeckých komunistů, kteří zdůraznili, že se stále prohlubují rozdíly mezi chudými a bohatými (62 nejbohatších lidí světa vlastní majetek ve stejné hodnotě jako 50 % světové populace) a roste imperialistická agrese. Zdůraznili, že v žádném případě nepodporují tzv. levicovou vládu Syrizy, která podepsala už třetí barbarské memorandum s EU, MMF a ECB, které je pokračováním útoků proti sociálním jistotám a právům pracujících. Komunistické strany v mnoha zemích podle nich nejsou připraveny na překonání kapitalistické společnosti, přestože 21. století označili jako století bojů a revolucí proti kapitalistickým monopolům. Dělnická třída podle nich musí bojovat za své vlastní zájmy a ne za zájmy těch, kdo ji vykořisťují. Německá SDAJ vyjádřila svou snahu zlepšit vztah s imigrantskými organizacemi, v posilování třídního vědomí a vyzdvižení kolektivních zájmů nad těmi individuálními. Aktivizovat mládež lze podle nich skrz jejich zájem na udržení míru. Dále zdůraznili, že socialismus se musí prezentovat jako alternativa ke kapitalismu, který má své limity. Ve vystoupení KSM zaznělo varování před zlehčováním imperialismu NATO a před přímou i nepřímou podporou imperialistickou války levicovým a komunistickým hnutím a to obzvlášť v době rostoucí agresivity monopolního kapitálu.

Podobné příspěvky zazněly i od ostatních delegátů. Na závěr této diskuze bylo přijato společné prohlášení, které kritizuje imperialistické agrese, vykořisťování dělnické třídy a v neposlední řadě také oportunismus v komunistických stranách, který je ztělesněný ve Straně evropské levice.

Druhý den byl věnovaný semináři o imigrantské krizi v Evropě. Zde se většina delegátů shodla, že je třeba vystupovat proti jakémukoliv šíření xenofobie a rasismu proti uprchlíkům a je potřeba poukazovat na pravé příčiny tohoto problému, kterým jsou imperialistické intervence v Iráku, Sýrii, Libyi a dalších zemích. Zdůraznilo se, že jediným možným řešením je překonání kapitalistické společnosti a nastolení socialismu.

Mimo hlavní program delegáti navštívili muzeum antifašistického odporu v budově, kde za nacistické okupace sídlilo německé Gestapo. Organizace také využily možnosti uspořádat sérii dvoustranných jednání se svými partnery z Evropy.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .