header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Projev KSM na demonstraci proti summitu NATO 11.7. v Praze

Drazí přátelé a všichni, kdo jste se rozhodli dneska vyjádřit svůj nesouhlas s probíhajícím summitem NATO v Bruselu, vítám vás jménem Komunistického svazu mládeže a chtěl bych poděkovat Českému mírovému hnutí za organizaci.

Dovolte, abych zde krátce přečetl vyjádření Komunistického svazu mládeže k tomuto summitu.

Jistě všichni zde znají staré legendy o ďáblovi. Když žádostivý člověk chce něčeho dosáhnout, může se obrátit na ďábla, ten mu pomůže. Ale za svou trvající pomoc bude ďábel žádat postupně čím dál větší oběti, až se cena stane neúnosnou a člověk je chycen napůl cesty k vysněnému cíli a zatracen.

Tato analogie se dá použít k současnému stavu věcí: Máme zde skomírající americké impérium, dávno vyčerpaný neoliberalismus jako forma moci kapitalistických monopolů, který cítí svou blížící se smrt. A tak dělá, co může, aby se udržel naživu. Severoatlantický pakt NATO pak je výsledkem této snahy, ďáblův oživlý nástroj, který mu za čím dál strašnější cenu prodlužuje život. A vidíme, jak tato cena roste: Pár desítek tisíc Srbů, pár set tisíc Afgánců, pár miliónů Arabů? Ale, jak se říká, na lidský život se nedá nalepit cenovka. Tudíž oběti na životech pro kapitalistický systém jsou víc než přijatelné. Je tedy na nás tento hrůzný mechanismus zastavit, než tato řada bude pokračovat - pár desítek miliónů Evropanů? Rusů? Číňanů? To je přece "dobrá" cena za další dva, tři roky života impéria.

Naši vládnoucí za nás však rozhodli. Nebudeme se snažit krvavý koloběh zastavit. Stali jsme se jeho součástí. Dalším pěšákem v armádě kapitálu USA. Tím se krev milionů obětí ocitá i na naších rukou. Ale i tak jsme stále nedostatečně aktivní. Říše vyžaduje větší aktivitu. 2% ze státního rozpočtu, tedy navýšení téměř na dvojnásobek současného stavu. A to v době, kdy na naše školství připadá jeden z nejmenších podílů HDP ve vyspělém světě. Asi to budeme muset ještě víc seškrtat, ve jménu ochrany amerického impéria. Tak jako jsme se již vzdali části své suverenity, když dovolujeme vojskům NATO užívat naše silnice bez předchozího souhlasu vlády.

NATO Evropu chrání před Ruskem, říkají. Ale není to právě naopak? Neslouží snad Evropa jako předsunutá základna protiruské agrese? Nebudeme to snad my, kdo ponese tíhu případného konfliktu s Ruskou federací? Kdo už teď nese tíhu štvavých sankcí? Stali jsme se součástí zvyšování rizika střetu - posilováním zbrojení a vysíláním vojsk na hranice s Ruskou federací.

Na závěr připomeňme ještě symboliku jednoho z velkých výročí, která si letos připomínáme. Konkrétně roku 1938 - Mnichovské zrady. Poučme se z něj, neopakujme chyby předků!

Tehdy se ukázala ta síla spojenectví s kapitalistickými velmocemi - Anglie, Francie bez začervenání podepsaly smlouvu s hitlerovským Německem a mussoliniovskou Itálií. Všechny tyto státy jsou dnes součástí severoatlantického paktu. Pro imperialistické státy nejsme nic víc než pěšáci. Mezinárodní dohody, aliance, a pakty jsou zcela druhořadé ve srovnání s vlastními geopolitickými cíli a mohou být libovolně vypovídány, jak USA dělají dodnes. Pro kapitalisty platí jediný zákon, zákon peněz a zisku.

Zájmy našeho lidu a naší vlády nejsou zdaleka totožné, naopak protichůdné. Kde lid chtěl bojovat proti fašismu, vláda se zcela podřídila a bez boje odevzdala do rukou fašistů velkou část našeho území (posléze celé). Na desetiletí zmrzačila národní sebevědomí, kdy bez odporu poskytla náš průmysl nacistům a bez boje nechala zemřít 300 tisíc našich občanů. Dnes, jako tehdy, opět naše vláda dělá, co může, aby pochlebovala imperialistům.

Přátelé, nenechme se opět navézt do záhuby! NATO neslouží naším zájmům. Naopak, nás neustále konfrontuje s hrozbou války. Proto my z Komunistického svazu mládeže stále vyzýváme a vyzývat budeme: Vystupme z NATO, než bude pozdě! Nebuďme pěšáky amerického imperialismu! NATO musí být rozpuštěno!

Díky!

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .