header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Postoj k politickému vývoji v ČR

Několik členských organizací Světové federace demokratické mládeže a sesterských komunistických organizací mládeže požádalo o náš názor na stávající vládní účast Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) ve vznikající vládě. Zaznamenali jsme určité mylné představy ohledně povahy vzniklé vlády a role KSČM v ní. Proto jsme se rozhodli vyjasnit náš pohled na věc.

V minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (v říjnu 2017) ztratily tradiční strany mnoho hlasů. Ztráta se bohužel dotkla i Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), jejíž voličský podíl klesl z 15 % na 8 %. Částečně to bylo důsledkem dlouhodobé sociálnědemokratické proměny strany, jejího zaměření na parlamentní činnost a nedostatku zájmu a schopnosti organizovat třídní boj a působit mezi pracujícími. Velká část členů strany i KSM si byla chyb dobře vědoma a aktivně bojovala za změnu.

Největší procento hlasů získalo hnutí zvané ANO, které založil velký místní kapitalista Andrej Babiš  - vlastník značné části zemědělské půdy, potravinářské a chemické produkce atd. Jeho hnutí bylo součástí předchozí vlády vedené sociální demokracií (ČSSD, premiér Sobotka). Tato vláda mimo jiné otevřela cestu jednoduššímu přesunu sil NATO přes hranice České republiky bez potřeby svolení parlamentu, započala přípravu k zavedení eura a pokračovala v privatizaci přírodních zdrojů zahraničnímu kapitálu.

V lednu 2018 byl Miloš Zeman znovuzvolen prezidentem České republiky. Miloš Zeman je bývalým sociálně demokratickým premiérem, který Českou republiku přivedl do imperialistické organizace NATO a v roce 1999 umožnil přelet amerických bombardérů provádějících útok proti Jugoslávii, což znamenalo spoluúčast České republiky na imperialistických válečných zločinech.

Všimli jsme si v naší zemi vzniku jistých vnitřních rozporů mezi buržoazií. Obzvlášť mezi silami hájícími zájmy zahraničního kapitálu, zejména německého kapitálu, a těmi, které jsou více orientovány na tuzemský kapitál (jejichž zástupce můžeme spatřit v Zemanovi nebo Babišovi). Tyto síly jsou otevřenější vůči jednání s Ruskou federací, ale stále pevně stojí na pozicích západního imperialismu. Není bez zajímavosti, že volební kampaň Miloše Zemana byla zčásti financována podnikatelskými kruhy, které prodávají vojenskou techniku i vládnoucí ukrajinské juntě a syrským reakčním skupinám.

Hnutí ANO mělo problém, protože nemohlo v Poslanecké sněmovně nalézt dostatek "běžných" partnerů za účelem vytvoření vlády. S podporou prezidenta Zemana sestavilo menšinovou vládu a pokoušelo se získat parlamentní většinu. V tomto období již učinilo několik kroků na mezinárodní úrovni - rozšířilo zahraniční mise Armády České republiky; vyhostilo diplomaty Ruské federace v souladu s imperialistickými silami EU a NATO jako součást takzvané "kauzy Skripal"; podporovalo imperialistický útok na Sýrii; český velvyslanec byl přítomny na inauguraci americké ambasády v Jeruzalémě v Izraeli během vražedné střelby v Gaze.

Po volbách započala kritika vedení KSČM ohledně zmíněného masivního úpadku ve volebních výsledcích. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip na a po zasedání Ústředního výboru prohlašoval, že bude za šest měsíců vyhlášen mimořádný sjezd (nezvykle dlouhá doba, když uvážíme, že hlavním důvodem vyhlášení sjezdu bylo okamžité řešení propadu ve volbách. Důvodem pro tohle rozhodnutí byl pokus o uklidnění členů strany) a že nebude znovu kandidovat na pozici předsedy strany. Ale během následujících týdnů si to rozmyslel a začal se opět ucházet o místo předsedy. Díky tomu byl na Dubnovém sjezdu strany v témže roce, který byl význačný přítomností prezidenta Miloše Zemana, zvolen těsnou většinou předsedou Vojtěch Filip.

Tento čin otevřel cestu pro poslaneckou frakci KSČM k jednání s Babišem. Bylo vyhlášeno "sedm bodů": obecné referendum, zvýšení minimální mzdy, zvýšení starobních důchodů, ochrana přírodních zdrojů před jejich zprivatizování cizím kapitálem, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucích (předchozí vlády začaly dávat peníze a předchozí zprivatizované majetky převážně katolické církvi), podpora výstavby dostupného bydlení a udržení bezplatné zdravotní péče. Navíc Ústřední Výbor si dal přímou podmínku nezvyšování přítomnosti české armády v zahraničních vojenských misích - podmínka, která byla již porušena a která bude pravděpodobně porušována i v budoucnu - jak uvedeme dále.

Jednání skončilo dohodou o uskutečnění menšinové vlády strany ANO společně s ČSSD (bývalou větší stranou, která ovšem ztratila více hlasů než KSČM) s podporou KSČM. Nový Ústřední výbor podpořil dohodu a na červencovém parlamentním jednání, poslanci hlasovali pro novou vládu.

Oficiální prohlášení nové vlády obsahuje mimo jiné následující informace (https://zpravy.idnes.cz/dokument-prohlaseni-vlada-ano-cssd-dtl-/domaci.aspx?c=A180511_070724_domaci_bur ):

  • "Členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu... Zavazujeme se i nadále účastnit na mírových misích a dalších aktivitách NATO... Posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu (Resolute Support), zvýšíme přítomnost v Iráku. Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF) včetně Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil (Follow-On Forces)... Hlásíme se k záměru potřeby zesílené spolupráce zemí EU v oblasti obrany a zapojíme se do Posílené strukturované spolupráce v obraně (PESCO)... Naše zahraniční politika bude vycházet především z členství v EU a NATO... "
  • "Podpoříme postupnou integraci Západního Balkánu do EU ... Významné je pro Českou republiku i Východní partnerství, především spolupráce s Ukrajinou" - Vláda podporovaná KSČM nezaujímá žádné kritické stanovisko vůči Majdanu a pro-nacistickém režimu v Kyjevě, který vede válku proti svým vlastním lidem, přičemž ho v tomto vláda prakticky podpořila, pravděpodobně kvůli lehčímu přístupu k již tak nadměrně vykořisťovaným ukrajinským imigrantům, kteří slouží jako levná a často i nelegální pracovní síla.
  • "Navážeme rovněž na naše tradiční přátelství a strategické partnerství s Izraelem, nicméně i nadále budeme prosazovat mírové řešení palestinské otázky v souladu s rezolucemi RB OSN a mezinárodním právem" - to prakticky znamená podporu okupace a vraždění sionisticko-imperialistickým režimem. Odkaz na mírové řešení je pokrytectvím s ohledem na zabírání palestinské půdy a praktikovanou rasistickou politiku izraelského státu.

Co se týče posledního bodu, všem je znám veřejný úmysl českého prezidenta přemístit ambasádu ČR do Jeruzaléma - což by byla otevřený zásah proti právu na sebeurčení Palestinského lidu.

Co se týká sociálních otázek, prohlášení obsahuje obecné tvrzení o zvýšení minimální mzdy, platů státních zaměstnanců a veřejných důchodů. Ve stejnou dobu vláda ujišťuje o nenavyšování veřejného dluhu a daňového zatížení. Vláda rovněž chce oddělit starobní důchod od ostatních účtů. Ačkoliv, penzijní rozpočet je často v deficitu což může být použito v budoucnu jako záminka privatizace důchodového systému.

Je rovněž přislíben ambiciózní program investování. Vláda bere vážně "doporučení" ze strany NATO a USA o zvýšení vojenského rozpočtu na 2% (2% HDP na rozpočet Ministerstva obrany, téměř dvojnásobek současné výše, z kteréhož 20% má jít do investic, tedy na vojensko-průmyslový komplex).

Navýšení rozpočtu na zbrojení bude využito především na zahraniční expedice, což povede k ještě větší eskalaci napětí.

Takže zde máme typické sliby, které není možné realizovat uvnitř kapitalistického státu, "kvadraturu kruhu". Musíme vzít v úvahu, že mluvíme o ekonomickém stavu, který je relativně příhodný ke státnímu rozpočtu. Během funkčního období se objeví pravděpodobná trajektorie kapitalistické krize, která ukáže pravou třídní podstatu této vlády.

Dohoda mezi KSČM, Babišovým ANO a ČSSD nedovoluje KSČM vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Zároveň, neexistuje žádná garance uznání pozic KSČM, nebo návrhů, které KSČM předloží, pouze tyto návrhy mají být prodiskutovány v Parlamentu půl roku před konce volebního období.

Naneštěstí, KSČM nevyužila posledních 28 let k vybudování sil ve společnosti mimo parlament k prosazení jejího programu - jelikož nemá podporu v odborovém hnutí a dalších občansko-společenských a dělnických organizacích. Strana je zodpovědná za kapitalistickou vládu ve své nejslabší chvíli, v čase porážky v parlamentních volbách, v čase úpadku členské základny, která není schopna rozvíjet a ani aplikovat teoretické poznatky a chybí ji třídní pohled. Takže tento krok je učiněn v nejhorší možnou chvíli pro organizaci dělnické třídy.

Tato spolupráce s kapitalistickou vládou činní KSČM zodpovědnou za kapitalisticko-imperialistické kroky, které bude provádět vláda. Je to vývoj, který se ukázal být nepříznivý a zničující pro jiné komunistické strany v minulosti. Ospravedlnění bylo učiněno - KSČM nedovolí utvořit horší pravicovou vládu než je tato stávající - stejný argument byl mimochodem použit Stranou italských komunistů během její podpory vlády, která se podílela na páchání válečných zločinů NATO v Jugoslávii v roce 1999.

Řadoví členové KSČM jsou kritičtější k tomuto vývoji, ale nemají žádnou možnost k vyjádření svých názorů. KSM již dříve - před volbami - poukázal na negativní fenomén v praktikování politiky reprezentace KSČM a varoval během vyjednávání KSČM o podpoře vlády proti politice vedení strany, která by skočila nezvratnou mutací a totální destrukcí Strany a o negativech dopadů tohoto rozhodnutí na dělnickou třídu v této zemi.

Naproti tomu během hlasování o důvěře vlády, my - KSM, jsme se účastnili kampaně, pořádané Světovou Radou Míru proti NATO summitu v Bruselu, "ANO MÍRU - NE NATO" společně s dalšími mírovými a antiimperialistickými organizacemi.

Ústřední rada Komunistického svazu mládeže (KSM), Česká republika, 30. 07. 2018

Ke sjezdu KSČM http://www.ksm.cz/nazory-polemika/ke-sjezdu-kscm.html

Piketty a Filip - Kdo nechápe? http://www.ksm.cz/nazory-polemika/piketty-a-filip-kdo-nechape.html

Pohádka o hodné Unii a zlých úřednicích v podání K. Konečné http://www.ksm.cz/nazory-polemika/pohadka-o-hodne-unii-a-zlych-urednicich-v-podani-k.-konecne.html

Mediální neschopnost nebo něco jiného? http://www.ksm.cz/nazory-polemika/medialni-neschopnost-nebo-neco-jineho.html

Reakce Stanislava Grospiče http://www.ksm.cz/nazory-polemika/reakce-stanislava-grospice-na-clanek-medialni-neschopnost-nebo-neco-jineho.html

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .