header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení 16. Setkání evropských komunistických mládežnických organizací (MECYO)

NADĚJE SPOČÍVÁ V LIDOVÉM BOJI – Proti kapitalistickému vykořisťování a imperialistickým válkám – ZA SOCIALISMUS!

25.-27. listopadu loňského roku se v srbské metropoli Bělehradu konal sjezd evropských komsomolů (tentokrát již v pořadí šestnácté) zvané MECYO (anglicky: Meeting of European Communist Youth Organisations). Na společném kongresu se setkali delegáti z celkem 21 organizací z 19 různých zemí. Českou republiku zde reprezentovali dva delegáti za Komunistický svaz mládeže (KSM) – pozn. KSM

Podepsané komunistické mládežnické organizace, které se shromáždily na 16. Setkání evropských komunistických mládežnických organizací (MECYO), jež se konalo 25. – 27. listopadu 2022 v Bělehradě, prohlašují během těchto náročných časů heslo našeho Setkání: „NADĚJE SPOČÍVÁ V LIDOVÉM BOJI – Proti kapitalistickému vykořisťování a imperialistickým válkám – ZA SOCIALISMUS!“.

Vřele děkujeme Svazu komunistické mládeže Jugoslávie (SKOJ) za pořádání 16. MECYO. Vítáme 30 let práce dosažené v roce 2022 organizace SKOJ, která dává mnoho podnětů komunistickému mládežnickému hnutí v Srbsku a ve východní Evropě.

Mladí komunisté posílají z Bělehradu silnou výzvu k míru a proti imperialistickým válkám!

Srbsko a území bývalé Jugoslávie se staly obětí euroatlantického imperialismu a byly zasaženy vojenskými intervencemi USA-NATO-EU, kteří bombardovali Svazovou republiku Jugoslávii v roce 1999, posilovali a podporovali jako záminku konflikty mezi národnostmi, jež znovu vzplanuly již v předchozích letech. Poté NATO okupovalo oblasti Kosovo a Metochie a vytvořilo zde protektoráty s největší vojenskou základnou USA v Evropě – Bondsteel, aby vkročilo do regionu, který posloužil jako pole pro velký zisk amerických a eurounijních imperialistů.

Ze srbského Bělehradu, jehož obyvatelé krváceli při imperialistické válce USA-NATO-EU, posíláme poselství solidarity a podpory všem národům, které trpí kvůli kapitalistickému barbarství a imperialistickým válkám.

Především vyjadřujeme naši solidaritu s lidem Ruska a Ukrajiny, který žil po mnoho desetiletí v bratrství a soudružské výstavbě socialismu. Dnes se národy na Ukrajině staly obětí soupeření mezi buržoazními třídami, které využívají fašistické, nacionalistické a reakční ideje a síly, aby poštvaly lidi proti sobě a aby zajistily podporu pro buržoazii v každé zúčastněné zemi. Znovu jsme tak svědky bolestivých následků svržení socialismu v SSSR a obnovy kapitalismu, který znovu přinesl vykořisťování a podkopává práva, sny a naděje mladých.

Nyní je nebezpečí širší válečné konfrontace očividnější než kdy dříve. Vznikají nová ohniska napětí a soupeření kvůli vyostřování střetů zájmů mezi a uvnitř euroatlantického (EU-NATO-USA) a vznikajícího euroasijského (Rusko-Čína) centra. Zjevným se stává nebezpečí silnějšího vyostření konfliktu mezi imperialisty pro zvyšování vojenských výdajů, vzájemné hrozby jaderných útoků, militaristická rozhodnutí na nedávném summitu NATO a nové vlny mobilizace lidí schopných vojenské služby, v zemích přímo zapojených do konfliktu. Rovněž se zvyšují kampaně k vojenským náborům v zemích, které nejsou přímo zapojeny do konfliktu. Vítězství některého imperialisty přinese pouze nové utrpení a silnější upevnění vykořisťování lidu Evropy a celého světa.

Apelujeme na lid našich zemí, aby se nestavěli na stejnou stranu s žádnou národní buržoazií, aby svůj boj obrátili proti vykořisťovatelům a aby vedli nezávislý boj proti kapitalismu a jeho válkám. Obracíme se na národy v našich zemích, aby bojovali za mír a proti válce, za okamžité příměří a za zrušení ekonomických sankcí, za uzavření vojenských základen, za odchod všech zahraničních vojenských jednotek, za návrat vojenských sil nacházejících se mimo svých hranic a za posílení zápasu za vystoupení našich zemí ze všech imperialistických plánů a aliancí.

Odpovědí je společný boj národů celého světa proti příčinám způsobujícím válku, chudobu a utečence!

Dnes, mládež Evropy čelí ještě větším potížím ve svém úsilí plně vystudovat, pracovat s plnými právy a žít na základě současných možností utvářených pokrokem ve vědě a technologiích a pokrokem výrobních sil jako celku.

Tyto potíže jsou způsobeny vysokými cenami, stoupajícími cenami základního spotřebního zboží a energetickou chudobou. To vše je výsledek protilidové politiky EU a buržoazních vlád všech odstínů – konzervativních, krajně-pravicových, liberálních i sociálně-demokratických – v zájmu kapitálu a za vytvoření nových zdrojů kapitalistické ziskovosti. To ukazuje úzký manévrovací prostor, které mají různé vlády v rámci kapitalismu. Jedním z těchto příkladů je politika „European Green Deal“, který je jednou z hlavních agend evropských monopolů a nemá nic společného s ochranou životního prostředí. Současně jsme zbavováni našich vyhlídek systematickým ničením našeho živobytí, zatímco globální oteplování dále ničí naši planetu. Čelit se tomu dá pouze rozvojem socialismu.

Stále se zvyšující se počet mladých pracujících cítí, že systém, ve kterém žijí, neplní jejich potřeby. Stále zřejmější je v období takzvané „Čtvrté průmyslové revoluce“ rozdíl mezi soudobými možnostmi lidstva a reálnými podmínkami, ve kterých žijí ti, kdo buduje tento svět.

Komunistické organizace mládeže vyzývají mladé lidi k boji proti NATO a EU; proti každé imperialistické alianci a jejich imperialistickým plánům; proti buržoazním vládám, jejich válečné propagandě a protilidové politice; a k zápasu za celkovou přeměnu společnosti. Vyzývají mládež k boji za bezplatné vzdělávání a zdravotní péči, za kvalitní a levné bydlení, za pracovní práva, proti nezaměstnanosti a nejistému zaměstnání, a také za přístup ke kultuře a sportu, za kvalitně strávený volný čas. Komunisté žádají skutečnou ochranu životního prostředí od barbarství kapitalistického rozvoje! Skutečné řešení pro lid a mládež našich zemí je obrátit spravedlivý hněv mládeže k organizovanému boji za naše potřeby a práva, proti všem vykořisťovatelům a vlastníkům kapitálu, na cestu svržení buržoazní moci a za novou socialistickou společnost.

Naší budoucností je socialismus! Antikomunismus neprojde!

Odsuzujeme zbabělý útok fašistických skupin proti kancelářím Ústředního výboru Nové komunistické strany Jugoslávie (NKPJ) v Bělehradu a také provokativní nečinnost státních orgánů. Srbská vláda nese velkou odpovědnost za povzbuzování fašistických kriminálních živlů, protože přistoupila k rehabilitaci více než tří tisíc nacistických kolaborantů. Tato politika je vedena s aktivní podporou EU. Ještě jednou vyjadřujeme svou solidaritu s NKPJ a SKOJ.

Evropská unie, buržoazní strany a vlády stupňují antikomunistickou hysterii, aby ochránily vykořisťovatelský kapitalistický systém před narůstajícím rozhořčením pracujícího lidu a před hromadícím se vztekem.

Různé kapitalistické instituce se neustále překrucováním historie snaží ztotožnit komunismus a fašismus. EU vyzdvihla antikomunismus na svou oficiální politiku, prosazuje zákaz činnosti komunistických stran, komunistických symbolů a komunistické ideologie a usiluje o perzekuci komunistů a jakýchkoliv bojujících lidových sil. Zároveň napájí krajně pravicové strany, fašistické skupiny a nacistické gangy, které prohlašují oddanost „hodnotám EU“, jako je antikomunismus. Usnesení Evropského parlamentu z roku 2019 je jen jedním z příkladů. Ve skutečnosti střílí po minulosti, aby zabili budoucnost. Všechny buržoazní státy stále více prosazují tendenci k represím vůči dělnickému hnutí, aby zaštítily svou moc. Jejich buržoazně demokratické nebo fašistické vlády jsou nástroji diktatury kapitálu.

Učebnice dějepisu jsou plné propagandy proti Sovětskému svazu a dalším socialistickým zemím. Odsouzení kolaboranti s nacistickým Německem jsou nyní rehabilitováni pod hlavičkou „opravy verdiktů ideologických soudů“. Ničení a vandalismus antifašistických a sovětských kulturních památek v řadě evropských zemí sílí, často za jejich nahrazování nacistickými monumenty. Jak se tato protisovětská nenávist rozvíjí napříč Evropou, vede ruská vláda dvojjakou politiku, kdy využívá sovětského dědictví jako legitimizujícího nástroje a zároveň agresivně prosazuje antikomunistickou propagandu a pomlouvá nedocenitelný přínos Lenina a Velké říjnové socialistické revoluce, úspěchy budování socialismu. Na Ukrajině čelíme největší tragédii ve formě rehabilitace a legalizace nacistické ideologie ze strany státu, kde jsou od roku 2014 obětí takové politiky komunisté, pokrokoví lidé a ukrajinský lid.

Komunistické organizace mládeže vyjadřují solidaritu s našimi soudruhy Michajlem a Alexandrem Kononovičovými, členy Komunistické strany Ukrajiny a Komunistického svazu mládeže Ukrajiny, kteří byli uneseni bezpečnostními službami reakčního ukrajinského režimu.

Na druhé straně státní orgány v Rusku manipulují veřejným míněním, aby rehabilitovaly Krasnova a další kolaboranty nacistů a popularizovaly filozofii obhájců fašismu. V Rusku se navíc ulice ve velkém přejmenovávají po protisovětských historických osobnostech a dělnictvo čelí represím, jako například v případě vůdce odborového svazu „Kurýr“, levicového aktivisty Kirilla Ukrajinceva, který byl za svou odborovou činnost vězněn.

Socialismus rozdrtil fašismus a je tím jediným, co umožňuje překonat rozpory tvořené kapitalismem a co otevírá dveře k budování společnosti skutečně bez jakéhokoli vykořisťování. Proto – bez ohledu na to, co učiní mechanismy systému – socialismus zůstává nadále budoucností a je jediným skutečným východiskem pro lid. Budoucnost nelze zakázat.

Lid zvítězí!

Komunistické organizace mládeže Evropy pokračují ve svém úsilí o rozvoj a koordinaci našeho společného boje. Protože “NADĚJE SPOČÍVÁ V LIDOVÉM BOJI – Proti kapitalistickému vykořisťování a imperialistickým válkám – ZA SOCIALISMUS!“

Překlad: KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .