header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Začíná éra Nové Evropy

My, účastníci Pařížské Evropské Konference, konané 24 a 25 června 2005, vystupujeme s návrhem pro diskuzi obsaženém v následujícím prohlášení, určeném všem dobrovolným sdružením, odborovým organizacím a politickým sdružením v Evropě: Vítězství volby "NE" ve Francii je vítězstvím nad levicí, pro-evropským, alternativně-globalizačním, feministickým a demokratickým "NE", vysloveným neoliberalismu a válce.

Odmítnutí euroústavy, podpořené Nizozemským "NE" a rostoucí mobilizací veřejného mínění k odmítnutí euroústavy v řadě zemí, představuje závažnou událost pro celou Evropu. Toto první vítězství proti neoliberalismu v Evropě musí být udrženo a učiněno trvalým. Ze zkušeností víme, že občanská jednota je schopna zvítězit proti neoliberalismu.

Chceme překlenou krizi Evropské ústavy, jejíž příčinou je zveličování úlohy trhu a tajná jednání jako návody jak vytvořit sociální, demokratickou, mírumilovnou, feministickou a ekologickou Evropu postavenou na porozumění mezi jejími občany.

Společně chceme zapojit do jednání širokou základnu občanského hnutí v celoevropském měřítku. Podpořením politické a sociální soudržnosti od regionální úrovně až po evropskou můžeme zajistit vytvoření Nové Evropy.

Je to otázka vzdoru a vítězství nad opozicí neoliberálních metod.
o Budování široké a cílené mobilizace kolem neodkladných politických cílů (zrušení liberalistických norem které jsou již platné. Zvlášť jestliže se jedná o Bolkesteinskou normu o pracovní době. Tato musí být zrušena a nahrazena novou výrazně omezující pracovní dobu a zlepšení pracovní podmínky)
o Požadavek svobody rozhodnutí o budoucnosti jednotlivce a zaručení, že jeho volby budou respektovány. V tomto ohledu navrhujeme kampaň založenou na petici, ve všech zemích, požadující zásadní změnu evropské politiky. Tato reforma musí mít zejména následující cíle:
. Spravedlivější rozdělení majetku
. Účinnější boj proti nezaměstnanosti, kriminalitě, chudobě a sociálnímu vyloučení
. Ochrana životního prostředí
. Zvážení pravomocí Evropské centrální banky a účinnosti Paktu Stability
. Obrana a rozvoj veřejných služeb
. Kampaň pro opravdovou rovnoprávnost mužů a žen
. Zaručení práv a respektu přistěhovalců
. Kampaň pro zaručení suverenity evropského potravinářského průmyslu
. Zaručení základních práv a svobod všem občanům Evropy
Chceme otevřít diskusi o nahrazení neoliberální politiky. Ta musí být nahrazena politikou jinou, novou v nové Evropě. Všechni kteří mají výhrady k neoliberalismu se mohou zapojit do tohoto procesu, který má zejména umožnit:

o Otevření evropské politické scény novým vzdělaným a talentovaným lidem, což je jediná cesta k překlenutí současné krize
o Podpora vyjádření konkrétního občana a lidových požadavků nové Evropy
o Vybudování Evropského veřejného prostoru založeného na principu pluralismu, tolerance, sekularismu, ve jménu jednoty a společenství podporující seskupení složené z mnoha různorodých sociálních sil
o Vyslovení a prosazování alternativních návrhů
o Posilování naší kooperace s občany bývalého Východního bloku ke zlepšení materiálních a politických podmínek k jejich účasti v boji za demokratickou a sociální Evropu. Vyčlenění rozpočtových prostředků potřebných k překlenutí současných rozdílů mezi dvěma částmi kontinentu
o Budování Evropy která odmítá diskriminaci, rasizmus a patriarchální nadřazenost
o Odmítnutí posuzování války jako možnosti řešení konfliktu a zastavení militarizace evropské unie a Evropy dávající přednost nové Evropě

Budování sociální, demokratické, mírumilovné, feministické a ekologické Evropy solidarity.
o Musí proběhnout široká politická diskuze o budování sociální, demokratické a ekologické Evropy. Formálně tímto žádáme všechny politické a odborové organizace, dobrovolná sdružení, spolky a hnutí, aktivisty a všechny občany o sjednocení a svolání schůzí.
Parlamenty by měly podpořit podrobné vypracování návrhů. Toto rozsáhlé hnutí by mělo vést k vytvoření Manifestu o smlouvách sociálních, demokratických práv a ochraně životního prostředí.
Měli bychom přesně vymezit jakou Evropy bychom chtěli.
o Toto se bude projednávat na Evropském Sociálním Fóru, zejména během zasedání Evropského parlamentu přípravy na Evropském Sociálním Fórům v Istanbulu (23-25 září) a během mezinárodního setkání organizovaného Italskými sdruženími v Římě (12-13. listopadu)
o Aténské Evropské Sociální Fórum v dubnu 2006 umožní vyhodnocení a analýzu podrobného vypracování návrhů a dodá nový impuls v procesu prosazování změn
o Některé návrhy k mobilizaci jsou již projednávány na střetnutích: na dnu Evropské demonstrace proti Bolkesteinovým normám spojeným s mezinárodní demonstrací proti WTO v Ženevě 15 listopadu, na dnu Evropské demonstrace během konference EU 15 prosince, na dnu regionální mobilizace pro novou Evropu s parlamenty, schůzkami, dále sociálními fóry 4 března 2006, pro alternativní Evropu/Latinskou Ameriku konference v Rakousku plánovanou na 13. května 2006


Francouzský kolektiv se přičiní k oživení těchto návrhů a připraví jednání, která by se měla konat v návaznosti na jednání Evropského parlamentu a přípravy Evropského Sociálního Fóra v Istanbulu, které nám umožní sklidit plody naší tvrdé práce.

Tato výzva je k dispozici všem kteří se chtějí zúčastnit náročného procesu budování nové Evropy na Evropské úrovni.

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .