header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Rolnické třídní boje v Indii

Počátkem prosince přinesly Halo noviny na titulní straně článek o rolnických nepokojích v Indii (i KSM informovalo obrazem, pozn. red.), vyvolaných vládními protirolnickými zákony. 8. prosince proběhla celoindická generální stávka. Mezitím odborové a další pokrokové organizace obsadily postupně všechny dálnice, směřující do Dillí (později se snažily zorganizovat i blokádu železničních tratí). Stávku podpořily všechny významné indické odborové centrály kromě jediné, BMS. Stejně tak i některé pravicové politické strany, které ucítily možnost otřást vládou premiéra Modiho. Protože souvislé informování o celém protestu zřejmě v našich končinách neexistuje (až na několik čestných vyjímek, které se ovšem dostanou k širší veřejnosti jen zřídka), naskýtá se otázka - co se děje dál? Tak alespoň pár slov o dalším vývoji, jak je sepsal zástupce rolnického svazu ze státu Tamilnadu (pozn. překl.)

 

Rolnické třídní boje v Indii

Hold rolníkům a zemědělským pracovníkům, kteří jsou pod vedením All India Kisan Sangarsh Committee a dalších rolnických svazů v dlouhém, vytrvalém, dobře organizovaném a disciplinovaném boji proti antirolnickým, prokapitalistickým fašistickým rolnickým zákonům vlády premiéra Modiho. My, odborový svaz Bharatiya Khet Mazdoor z (indického) státu Tamilnadu, jsme v solidaritě s protestujícími rolníky a zemědělskými pracovníky naší země.  

Modi a jeho spojenci nás opakovaně žádají, abychom věřili, že tyto tři rolnické zákony jsou ve prospěch rolníků a zemědělských pracovníků a přinesou zdvojnásobení jejich příjmů. Ale k pochopení skutečnosti musíme tyto protirolnické zákony prozkoumat v souvislostech.

Jak uváděly zprávy, Facebook v dubnu 2020 investoval 436 mld. rupií (5,7 mld. dolarů [cca 122 mld. korun; pozn. překl.]) do společnosti Reliance Jio, největšího indického mobilního operátora, v dohodě, jež bude mít významné dopady na indický zemědělsko-potravinářský ekosystém. Už v roce 2019 vyhlásil Mukesh Ambani (ropný magnát, nejbohatší člověk v Indii; pozn. překl.) plán na zorganizování digitálního podnikání drobných, malých a středně velkých obchodů na obchodování se zemědělskými produkty. Teď, s Facebookem ve správní radě, pod Jiovým zaměřením, přichází 60 milionů indických drobných, malých a středních podniků, 120 milionů farmářů, 30 milionů malých obchodníků a miliony malých a středních podniků do neoficiálního sektoru. Zákon týkající se smluvního hospodaření také jednoznačně podporuje uzavírání smluv se zemědělsko-podnikatelskými společnostmi.

Podle zkušeností z minulosti měla i malá deregulace ve Výboru pro trh se zemědělskými produkty minimálních podporovaných cen obrovský dopad na životy a živobytí rolníků. Když byl zemědělský systém vystavený deregulaci nebo se s ním zacházelo jako s neregulovaným, někteří dominující obchodníci dokázali zbavit rolníky veškeré práce. Teď velkokapitalisté z Indie a z imperialistických zemí začínají mačkat a ničit rolníky i ve větším rozsahu. Proto tvrzení, že tyto tři zemědělské zákony jsou proti zemědělcům, nestačí, je třeba také zdůraznit, že jsou formulovány tak, aby sloužily velkým kapitalistům jako je Ambani a monopolním společnostem jako Facebook, Amazon, Walmart, atd. ve jménu "zdvojnásobení" rolnického příjmu dláždí Modiho režim cestu velkokapitalistům, aby mohli okrádat rolníky v této zemi. Stažení mincí z oběhu a daň na zboží a služby, to byly Modiho nepřímé útoky na lidi. Teď tu jsou zemědělské zákony, pracovní zákony, aby ve jménu velkokapitálu zrežírovaly přímý útok na proletariát a rolnictvo. Toto chápání by mělo být zdůrazněno, když odkryjeme protirolnickou činnost Modiho režimu všeobecně a tyto zemědělské zákony především.

Rolnický protest je démonizován a přehlížen, aby tak špičky (vládnoucí pravicové) BJP bojující rolníky od prvního dne demoralizovaly. BJP se zpočátku snažila protest srážet, říkajíc, že se to týkalo jen samotných rolníků z Pandžábu. Ve skutečnosti se nespokojenost šíří po celé zemi a také spolu s tím i tento protest. Státy, kde vládne BJP, se snažily brzdit organizování odbojných rolníků, zemědělských pracovníků a rolnických svazů proti těmto zemědělským zákomům ukládáním pokut, splácáváním falešných případů atd. Vláda státu Uttarpradéš uložila za protest proti zemědělským zákonům kauci 5 milionů rupií (cca 1,5 mil. korun) šesti předákům rolnických družstev.

BJP také začala vyhlašovat, že mezi protestujícími jsou teroristé ze sikhského hnutí Khalistan.  Měli bychom však chápat, že spolu se zemědělci, zemědělskými dělníky a proletariátem by se v boji proti státu za svá práva měla spojit celá těžce pracující masa, včetně intelektuálů a malých středních výrobců a obchodníků. K posílení protestního boje je jednota bojujících mas krajně naléhavá. Vláda by byla nucena své protilidové fašistické posuny zastavit jen bude-li postavena před takovou jednotu. K jednotě by měly být přijaty následující kroky:

Současný protest rolníků a zemědělských pracovníků by měly podpořit všechny pracující masy. Měli bychom odhalit program BJP a jejích spojenců ztěžováním jejich klamné propagandy proti protestujícím rolníkům a takto zvýšit třídní uvědomění vykořisťovaných tříd a upevnit jejich jednotu.

Rolnické zákony by měli společně odmítnout rolníci, zemědělští pracovníci i ostatní pracující. Abychom toho dosáhli, měly by být zakládány společné koordinační výbory rolnických a dělnických organizací.

Tyto společné koordinační výbory by měly protestovat po celé Indii především proti fašistickému útoku Modiho vlády na dělnickou třídu i proti problémům, jimž všeobecně čelí pracující masy kvůli zavedení neoliberální politiky.

Jak rolníci protestují proti třem zemědělským zákonům, pokud by se odborovým svazům podařilo zažehnout odpor všemi možnými demokratickými prostředky včetně demonstrací, manifestací, silničních zátarasů a blokád proti nejnovějším ustanovením zákoníku práce, pak by pouze vláda mohla být donucena stáhnout své ústupové kroky a potom by fašistické síly mohly být sraženy na kolena.

Rolníci i ostatní pracující by měli hledat podporu u malých a středních výrobců a obchodníků. Do naší společné činnosti bychom měli zahrnout i jejich požadavky.

N. Periyasami pro the New Age, týdeník KS Indie, 3. 1. 2021

(překlad VS)

Grandiózní Bharat Bandh (celoindická generální stávka) podporuje věc rolníků

Byla to celoindická generální stávka, jaká se v Indii nevyskytla už několik let. Na 8. prosince ji vyhlásil Samyukta Kisan Morcha (SKM; zastřešující celoindický orgán demonstrujících rolnických organizací; pozn. překl.) na podporu celonárodního boje rolníků za zrušení tří nenáviděných zemědělských zákonů; od lidí z celé země se jí dostalo velkolepé a spontánní reakce.

Stávka byla oznámená večer 4. prosince. Tři dny stačily ke strhnutí celé země do akce proti pro-podnikatelskému a protirolnickému režimu BJP-RSS.

Celoindická stávka ukázala vysokou úroveň hněvu mezi lidmi nad masivními represáliemi, jež rozpoutala vláda proti rolníkům z Pandžábu a Harijany, o nichž jsme psali o týden dříve. Ukázala celoindickou podporu těm, kteří zemi poskytují jídlo a kteří bojují proti nespravedlnosti, již proti nim navršila vláda, zřetelně konající na rozkaz svých super-bohatých podnikových pánů, indických i zahraničních. Také zobrazila rozsáhlou jednotu lidu, překračující bariéry víry, kast i jazyka.

8.prosinec byl třináctým dnem shromáždění statisíců rolníků z Pandžábu a Harijany na okrajích Dillí u dálnic Singhu a Tikri. Tyto dvě národní dálnice jsou uzavřené od 27. listopadu. během předminulého týdne tisíce rolníků ze států Uttarpradéš, Uttarakhand a Madhjapradéš téměř uzavřeli dvě další národní dálnice vedoucí do Dillí a táboří na Ghazipuru a Palwalu. V Rádžhastánu probíhaly do 8. prosince místní volby. Rolníci, místní i z dalších států, brzy zablokují zbývající, pátou národní dálnici, vedoucí do Dillí z Jaipuru.

Náladu rolníků na všech místech, kde se na okrajích Dillí shromáždili, je nutno vidět, aby se jí dalo věřit. Panuje tam karnevalová atmosféra. Prapory a transparenty všech zemědělských organizací se tu mísí v nevídané jednotě a kamarádství. To je nejvýraznější rys současného rolnického boje. Traktory a vozíky parkují podél dálnic na několika kilometrech. Každý den veřejná shromáždění s účastí tisíců rolníků. Panuje tu obrovský hněv na Modiho a Shakův režim stran BJP-RSS a také na společnosti jako Ambani a Adani. Je to evidentní v projevech předáků, na reakcích rolníků i na všudypřítomných nápaditých plakátech a transparentech. osters and placards that are seen everywhere. Všem rolníkům také pomáhají sikhské kláštery v Dillí, nehledě na víru, s potravinami a vodou zdarma. Panuje tu zřetelné a všeobecné odhodlání udržet protesty poklidné, bez srážek.

Toto povstání rolníků ze severní Indie, spojené s nevídanou celonárodní dělnickou stávkou a rolnickými blokádami silnic 26. listopadu, celoindickými rolnickými demonstracemi 3. prosince, pálením portrétů Modiho, Shaha, Ambaniho a Adaniho v některých částech země 5. prosince, připravilo jeviště pro celoindickou generální stávku, Bharat bandh, 8. prosince.

Všeobecná podpora

Pět levicových stran - KS Indie (M), KS Indie, KS Indie (ML-L), Revoluční socialistická strana a Pokrokový blok - bylo první, kdo vydal prohlášení na podporu generální stávky. Následovalo dalších 20 celonárodních a oblastních opozičních stran. Výzvu ke stávce podpořila CITU a všechny hlavní odborové svazy s výjimkou BMS. Na podporu také vystoupilo několik organizací zemědělských pracovníků, žen, mládeže a studentů a dalších.

Statisíce aktivistů z víc než pěti set zemědělských organizací v zemi, jež se sešly pod společnou střechou SKM, a také dalších, z výše uvedených politických stran a třídních a masových organizací, vyšly do ulic a organizovaly v den generální stávky rozsáhlé blokády silnic a železnic a na tisících míst po celé zemi pořádaly obrovské demonstrace.

Četné organizace obchodníků, majitelů krámků a dopravců podpořily stávku stažením rolet a uzamčením svých vozových parků. Několik právnických sdružení a advokátních rad v zemi vydalo rezoluce na podporu rolnické věci. K víření došlo i rozsáhlých složkách střední třídy, tisíce jejích příslušníků vyjadřovalo podporu. Všechny běžné sdělovací prostředky byly pro jednou nuceny se zachovat poctivě a věnovat dění pozornost - takový byl rozsah této pozoruhodné celonárodní akce. Široce a zářně se jí věnovaly sociální sítě.  

Poprvé za šest let byl Modiho režim zatlačen do defenzívy rolnickým povstáním. RSS a BJP se jako obvykle snažily hnutí očernit a zostudit. Nejprve tvrdily, že rolníci z Pandžábu jsou Khalistanis (sikhské separatistické hnutí; pozn. překl.). na to odpověděli rolníci od hranic Singhu a Tikri tisíci transparenty s nápisy: "My jsme rolníci! Nejsme teroristé!" Objevily se ve všech sdělovacích prostředcích. Nyní někteří představitelé BJP vznesli absurdní obvinění, že tuto agitaci vyvolal Pákistán a Čína! To vše jen ukazuje jejich naprosté zoufalství.

Neplodná vyjednávání

Mezi rolnickými předáky z SKM a centrální vládou proběhlo dosud šest kol vyjednávání. Bez výsledku. Vše, k čemu je vláda připravená, jsou nějaké dodatky k zákonům. SKM je tvrdě pro jejich úplné zrušení. V pátém kole 5. prosince zachovali předáci SKM pětadvacetiminutové ticho během vyjednávání, protože odmítli mluvit, dokud vláda nebude se zrušením zákonů souhlasit. Když vládní strana, ministři zemědělství a potravinářství, a jejich poradci odešli k separátní poradě a vrátili se, SKM je dramaticky přivítala s transparenty, jež se prostě ptaly: "Ano nebo Ne?". Mezi 35 členy vyjednávacího týmu jsou generální tajemník AIKS Hannan Mollah a generální tajemník AIKS Pundžábu Major Singh.

Večer v den stávky náhle navštívil delegaci SKM k rozhovorům ministr vnitra. Zrušení zákonů odmítl a souhlasil, že následujícího dne pošle písemný vládní návrh. Vedení SKM se sešlo odpoledne 9. prosince na singhuské hranici a přečetlo dlouhý návrh, jenž od vlády obdrželo. Nebylo v něm nic nového. Bylo to pouhé omílání starých návrhů, jež vláda vytvářela v dřívějších kolech. Bylo v něm jen pár drobných doplňků k APMC (Výbory trhů se zemědělskými produkty; pozn. překl.) a k zákonům o smluvním zemědělství. Nebyly tam žádné dodatky ani úpravy k dodatku zákona o základních komoditách, ani nic podstatného k dodatku zákona o elektřině, ani k Vyhlášce o čistotě ovzduší.

Vedení SKM se okamžitě a jednomyslně rozhodlo vládní návrhy sakumprásk odmítnout. Hněv členů na centrální vládu byl hmatatelný. Diskuse se potom zaměřila na to jak zesílit a rozšířit boj. Mezi předáky AIKS, přítomnými na jednání, byli generální tajemník Hannan Mollah, předseda Ashok Dhawale, finanční tajemník P Krishna Prasad, generální tajemník pro Pandžáb Major Singh a harijanští místopředsedové Inderjit Singh a Surinder Singh.

Rozšíření a zesílení boje

Rozhodnutí SKM byla vyhlášena na silně obsazené tiskové konferenci 9. prosince ráno. Obsahovala následující:

1. Výzvu k rolníkům států sousedících s Dillí, států jako Pandžáb, Harijana, Uttarpradéš, Uttarakhand, Himachalpradéš, Madhyapradéš a Rajasthan, aby se okamžitě přidali k mahapadajům (dodavatelům potravin) kolem Dillí v ještě větším počtu a zablokovali jedinou zbývající národní dálnici, která je stále otevřená, a národní dálnici Dillí-Jaipur.

2. Celonárodní výzvu k rolníkům po celé zemi, aby od 14. prosince zesílili agitaci masivními shromážděními, blokádami a demonstracemi ve všech správních střediscích.

3. Zahájení celonárodního bojkotu výrobků firem Ambani a Adani, jejich benzinových stanic a podobně.

AIKS vyzvala všechny své jednotky, aby s nadšením a odhodláním prováděly výše uvedená rozhodnutí po celé zemi. Poblahopřála obyvatelům Indie k jejich bezprecedentní reakci na historickou celoindickou generální stávku. Poděkovala všem politickým stranám, odborům a dalším třídním, masovým a sociálním organizacím za jejich neochvějnou podporu boji zemědělců a apelovala na ně, aby v této podpoře pokračovaly, dokud nebudou zrušeny zemědělské zákony a zákon o elektřině a nebude dosaženo vítězství nad režimem BJP.

Ashok Dhawale

People's Democracy (týdeník CPI[M]), 13. 12.2020

překlad VS

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .