header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

FDJ: Trn v oku vládců!

10. ledna 2021 došlo k útoku a zatýkání německou policií při poklidné manifestaci levicových organizací pořádanou každoročně v Berlíně k výročí zavraždění německých revolucionářů Rosy Luxemburkové a Karla Liebknechta (v mediích např zde a zde ). Záminkou se stalo vystupování organizace FDJ (Svobodná německá mládež členská organizace Světové federace demokratické mládeže) se svými historickými i současnými symboly. Moderní policie to vysvětlovala západoněmeckým reakčním nařízením z 50. let, které zakazovalo činnost komunistických a antifašistických organizaci pro jejich odpor k vyzbrojování Německa, mezi nimi i FDJ fungující v SRN. Nařízení bylo spojeno s potlačováním politických práv levicově smýšlejících občanů. Přitom právní úprava o začlenění bývalé Německé demokratické republiky do současné SRN z roku 1990 uznává všechny zde registrované organizace, tedy i FDJ. Ta zde byla masovou a fungující organizací mládeže. Policejní zásah podle téměř 70 let starého reakčního nařízení je příznak posilování antikomunismu v Evropě a je pokusem oslabit opozici vůči kapitalistickému řádu a v Německu vyvolal oprávněný odpor. Zveřejňujeme prohlášení Svobodné německé mládeže k této události. (pozn. red.)

 

Prohlášení Ústřední rady Svobodné německé mládeže (FDJ)

Trn v oku vašeho německého imperialismu je vaším vlastním produktem. My jsme neprovedli vaši anexi. Trestný čin před 31 lety - to byla anexe, nikoliv znovusjednocení. Vládci to dokazují svými činy. Dokazují to užitím dvou druhů práva. Dva druhy práva v jejich speciálně vytvořeném novém velkém Německu. Stát se může spoléhat pouze na svůj vlastní despotismus a aparát obrněných sil. FDJ je tak legální v západním i východním Německu, jak jen může být za berlínské anexní vlády. Jmenovitě, pokud to vyhovuje šéfovi policie pruského střihu nebo ostře vycvičenému psu v úřadu prokurátora.(1)

Vy se nás nemůžete zbavit! Ale je tu jedna věc, kterou víme jistě: my se zbavíme vás. 85 let Svobodné německé mládeže dokazuje, že žádný zákaz na světě nemůže zastavit revoluční mládež. Že žádný zákaz nemůže srazit na kolena zápas mládeže za svržení tohoto shnilého systému, zápas za socialismus. Už nikdy fašismus, už nikdy válku vedenou z německé půdy! Aby se tato přísaha stala skutečností, začala mládež v západních zónách boj o demokratické, mírové a sjednocené Německo. Devět let po svém založení v roce 1936 a po nespočetných ztrátách utrpěných v boji proti německému fašismu.

Ale Bayers, Krupps, Deutsche Bank, staří fašisté, soudci a budovatelé Osvětimi dávali přednost zabrání poloviny Německa úplně, než částečnému celého Německa. Mládež, která se postavila za provedení Postupimské dohody, proti obnovené militarizace, musela být tedy odstraněna. Faktický zákaz antifašistů a revolucionářů (také Jednota pronásledovaných nacisty VVN a Komunistická strana Německa KPD) v roce 1950 a později dodaný zákaz referenda o remilitarizaci v roce 1951 nemohl tuto mládež zastavit. Takže musel přijít nařízení o zákazu i na ni. V roce 1951, 6 let po osvobození od fašismu a války, byli ti, kteří bojovali za osvobození v koncentračních táborech a ve sklepích gestapa, kteří bojovali proti nacistům v ilegalitě a v řadách spojenců, znovu pronásledováni a zakazováni.

K zastavení tohoto hnutí museli uvalit dohromady celkem 1012 let vězení pro členy FDJ, stala se první policejní vražda v "novém" SRN  mladého dělníka, komunisty a člena FDJ Philippa Müllera při protestu a později následovaly zákazy dalších organizací a stran. Hnutí nebylo zastaveno. Připravilo půdu pro velkou revoluční ofenzívu na konci 60. let. V roce 1954 potvrdil nařízení o zákazu Spolkový správní soud rozhodnutím nacistických soudců Dr. Ludwigem Fregeem (2) a Wernerem Ernstem (3) na základě akčního programu FDJ Západní Německo: "Vytvoření sjednoceného německého státu pod celoněmeckou demokratickou vládou ... ".

Kdokoli uplatňuje tento zákaz proti FDJ dnes, ukazuje, koho je sám potomkem. Ale selhal i tento zákaz, pokus udusit Svobodnou německou mládež v nacistické sedlině SRN. Mohli uskutečnit cíl, učinit z jejich nového Velkého Německa novou světovou mocnost, aby mohli dočasně anexí lovit barbarství z německé půdy na národech světa. Vytvořili si však trn, který je nyní tlačí v oku!

Tento trn, mládež, myšlenka a čin, který jednou provždy ukončí tento systém. Takový trn v oku vládců! Takový trn v oku imperialistů! Co navrátili svými zákony do Německé říše: organizaci, kterou se v padesátých letech snažili ze všech sil rozbít a která je dnes zpět na scéně, aby plnila to, co je dnes jejím úkolem více než kdy jindy:

Odhalovat tyto staré a nové německé válečné štváče, ukazovat přežilost tohoto shnilého systému, bojovat za Německo bez vykořisťování a válek, za socialismus!


Překlad KSM


Poznámky:

1 Článek 231 odst. 2 EGBGB (Úvodního zákona k německému občanskému zákoníku): "Sdružení s právní způsobilostí, která vznikla na základě zákona o sdruženích - zákon o sdružení - ze dne 21. února 1990, ve znění zákona ze dne 22. června 1990 , přede dnem účinnosti přistoupení, budou nadále existovat." Mimo to osvobozující rozsudky u soudu z roku 1990 v Mnichově a Berlíně a ukončené řízení v Essenu, Drážďanech a Zwickau.

2 od roku 1912 v pruském soudnictví, 1932-1942 jako člen Vyššího správního soudu v Berlíně, 1942-1945 právní expert v Deutsche Industriebank v Berlíně a poté soudce ve SRN

3 Říšské ministerstvo práce, od roku 1942 ve stavebním personálu "Speer-Ost", který byl později začleněn do "Organizace Todt" a zodpovídal za plánování v sektoru infrastruktury na vypleněných územích; jako člen NSDAP se nesměl vrátit do veřejné služby "před 1948?.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .