header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení předsednictva ÚV KS Ruské federace k výsledkům parlamentních voleb

Prohlášení předsednictva ÚV KS Ruské federace k výsledkům parlamentních voleb, ve kterých strana získala 18,5 % hlasů

Manipulátoři nemohou zabít touhu pracujících po spravedlnosti a socialismu!

V Rusku proběhly řádné volby. Miliony lidí přišly do volebních místností, aby hlasovaly pro slušnou budoucnost své země. Upřímně děkujeme všem, kteří projevili charakter, vůli a odpovědnost, podporovali Komunistickou stranu Ruské federace a náš program konstruktivních změn. Volby se konaly v kontextu všeobecné hybridní války proti Rusku. Členské státy NATO uvalily na Rusko řadu tvrdých sankcí. Země potřebuje změny, které se stanou základem sociální soudržnosti a překonávání akutních hrozeb. Ale bohužel i za těchto podmínek vláda hrubě narušila vůli občanů a porušila jejich práva. Ve všech fázích volebního procesu provázely volby masivní falsifikace. Byla tak zpochybněna legitimita zvoleného složení Státní dumy Ruské federace a celého politického systému Ruska.

Letos si připomínáme 30. výročí zločinného zničení SSSR. Režim, který se v Rusku dostal k moci, zahájil demontáž sovětských úspěchů a drancování všelidového vlastnictví. Nově vzniklá oligarchie se zmocnila továren, zemědělských závodů a celých sektorů ekonomiky. Desítky milionů dělníků, rolníků, učitelů a lékařů, vědců a tvůrčích pracovníků byly zbaveny sociálních práv a byly nuceny přežívat bídu. Země se skvělou historií a kulturou se stala poníženým přívěskem světového kapitálu.

Aby nová vláda zakryla své záměry, uchýlila se k pseudodemokratické rétorice a falsifikaci voleb. Pracující lidé ale okamžitě odhalili její podvod. Povstali, aby bránili svá práva a vymoženosti socialismu. Jelcinův režim reagoval násilím. Palba z tanků na budovu „Nejvyššího sovětu RF“ ukázala skutečnou tvář těch, kteří byli a jsou připraveni udělat cokoli pro svou diktaturu a obohacení. Oligarchická moc se začala spoléhat na vertikálu byrokratů, rozsáhlý policejní aparát, hordu politických podvodníků a zmanipulovaná masmédia.

Politická moc v Rusku stojí na dvou pilířích. Prvním je propracovaný systém lží a manipulace. Mašinérie potlačování vůle a vědomí se snaží přesvědčit občany o tom, že se země úspěšně ubírá správným směrem a stávající vláda nemá alternativu. Druhým pilířem systému je přímé násilí. Hrubým porušením vlastní ústavy zahájila vláda útok na nezcizitelná práva občanů. Používá se všechno - od loupení hlasů ve volbách až po represi vůči každému, kdo poukazuje na neřesti a vředy stávajícího systému. Pavel Grudinin, Ivan Kazankov a Andrej Levčenko, Nikolaj Platoškin, Sergej Udalcov, Vladimír Bessonov a další soudruzi prošli mechanismem represí.

Volby v roce 2021 byly jedny z nejšpinavějších v novodobé historii. Vládnoucí kruhy posunuly manipulaci a násilí do extrému. Důvodem byl strach z lidu a neochota nést odpovědnost za své neúspěchy. V posledních letech se vládnoucí třída zcela postavila proti lidu. Hromadné vymírání a kanibalská důchodová reforma se staly symbolem vládního cynismu. To je kombinováno s rostoucími cenami, vyššími daněmi a zvýšenou úvěrovou sazbou. Už osmým rokem klesají skutečné příjmy občanů. Rusko - na pozadí pohádkového obohacování oligarchů a jejich družiny - stabilně chudne.

Pandemie potvrdila bezcennost reforem, prosazených pod rouškou optimalizace. Uprostřed epidemie koronaviru se obohacování nejbohatších jen zrychlilo. Monstrózní sociální rozdělení se prohloubilo. Ale ani za těchto podmínek se vláda nevydala cestou odpovědného politického dialogu. Unáhlená reforma ústavy vypadala spíše jako fraška, než jako snaha zlepšit základní zákon.

Tento druh politiky nevyhnutelně podkopal zbytky autority vlády. Tradiční nástroje diktátu vládnoucích kruhů začaly selhávat. Rating „Jednotného Ruska“ klesnul pod 30 %. Průzkum sociologů zaznamenal růst popularity komunistické strany, která lidem nabízela srozumitelné a naprosto reálné východisko z krize. Předvolební program Komunistické strany Ruské federace byl založen na slibné strategii rozvoje země, nejlepších světových zkušenostech a bohaté legislativní praxi. Levicové vlastenecké síly předložily své návrhy milionům ruských voličů.

Aby zabránily hrozícímu selhání, vládnoucí kruhy přijaly preventivní opatření. Vládní strana „Jednotné Rusko“ od začátku volební kampaně obohatila své dlouholeté zkušenosti v „demokracii“ o nové příklady falšování. Pod rouškou pandemie legitimizovala třídenní hlasování s nebývalým prostorem pro manipulaci. Na rozdíl od zdravého rozumu bylo „předčasné hlasování“ vyhlášeno normou. Začalo zavádění online hlasování nekontrolovaného stranami a kandidáty.

Z listiny komunistických kandidátů byl vyškrtnut talentovaný šéf nejlepšího Sovchozu v Rusku, kandidát na prezidenta Ruska v roce 2018 P. N. Grudinin. Ústřední volební komise pod absurdními záminkami odmítla zaregistrovat jeho kandidaturu. Tímto krokem Ústřední volební komise v čele s Ellou Pamfilovou a Nikolajem Bulajevem opět prokázala svoji úplnou závislost na oligarchické moci. Instituce, určená k zajištění spravedlivého hlasování, se stala represivním nástrojem, který funguje na principu „držet a nepustit“.

Vláda vybarvila celou volební kampaň temnou barvou podvodů. Lidská práva, principy spravedlnosti a transparentnost volebního procesu se utápěly v této ponuré temnotě. Vláda bránila šíření programu komunistické strany. Spekulacemi o pandemii, vláda zakazovala setkání s voliči. Proto nebyly zorganizovány plnohodnotné diskuze. Monopolní pozice v mediální sféře patřila „Jednotnému Rusku“. Okupovala více než 60 % vysílacího času o volbách. Televizní kanály všestranně vychvalovaly její úspěchy.

Vládní mediální zdroje pracovaly ze všech sil pro „Jednotné Rusko“ a jeho kandidáty což vylepšovalo pobledlou tvář vládnoucí strany. Beztrestná drzost představitelů politické moci dodávala buržoazní straně obraz veselého sportovce, schopného překonat jakékoli bariéry. Nejvyšší vedení země šlo příkladem. Tažnými lokomotivami připojenými k volebním seznamům „Jednotného Ruska“ se stali populární ministři a mnoho guvernérů, kteří se nechystali vstoupit do Státní Dumy. Otevřené úplatky představovaly paušální platby důchodcům, vojenskému personálu, soudnímu a policejnímu aparátu.

Předvolební kampaň se změnila v závod, ve kterém „vláda“ udělala vše pro to, aby zabránila vítězství nejslibnějšího účastníka - Komunistické strany Ruské federace. Místní úřady narušily práci našich agitátorů, strhávaly a zabavovaly materiály o kampani, přitom nepohrdly zločinnými metodami „strhujících 90. let“. Naši aktivisté byli zadržováni a zatýkáni.

Oživila se hnusná praxe „dvojníků“. Do boje proti našim soudruhům v Mari El, Burjatsku a dalších regionech byli nominováni lidé se stejným nebo podobným příjmením. Tato špinavá praxe byla nejrozšířenější v Moskvě. Hlavním zdrojem „dvojníků“ byli žoldáci pana Surajkina. Tento tým opět sehrál roli loutky v rukou těch nejméně zásadových politických stratégů.

Počet drobných stran dosáhl nebývalé úrovně. Všechny si hrály na „levici“ a využívaly rétoriku sociální spravedlnosti. Cíl je stále stejný - rozředit voliče Komunistické strany Ruské federace, strhnout hlasy ve prospěch „Jednotného Ruska“. Mezi těmi stranami, které souhlasily s hraním této úlohy jsou - „Spravedlivé Rusko“ –„Vlastenci“ – „Za pravdu“ – „Strana důchodců“, - „Vlast“, „Ruská strana svobody a spravedlnosti“.

Strana „Jednotné Rusko“ si také nasadila masku strážců dobra lidu. Přestože je nepřátelská k socialismu, byla nucena vzít v úvahu levý obrat v myslích občanů.

Černá technologie vyvrcholila třemi hlasovacími dny. Vláda vytvořila „Frankensteinovo volební monstrum“, slepující staré a nové způsoby manipulace. Opět jsme viděli obvyklé „kolotoče“ s přepravou lidi mezi volebními okrsky, násilnou mobilizací státních zaměstnanců, vhazováním falešných volebních lístků do uren a „opravou“ protokolů s výsledky hlasování. V mnoha regionech byly vytvořeny překážky v práci pozorovatelů. V Rostovské oblasti a na území Krasnodaru došlo k přímým útokům na naše soudruhy.

Místní úřady a orgány činné v trestním řízení často otevřeně kryly tyto zločince. Mezi držiteli rekordů patří oblasti Moskva, Rostov, Saratov, Krasnodar, Kamčatka, Čuvašsko, Krym a řada dalších regionů. Byrokratická bezpráví pana Korža pokračovala v Ussurijsku a v Přímořském kraji.

Vláda vyždímala maximum z okresů s jediným mandátem, které spojovaly venkovské a městské oblasti, kde často vládnou vyslovení „feudálové“. V regionálním centru v Novosibiřské oblasti tedy sebevědomě vedli kandidáti Komunistické strany Ruské federace Renat Sulejmanov, Andrej Žirnov, Roman Jakovlev, Vitalij Novoselov. O všem však rozhodla vláda ve venkovských oblastech.

Během třídenních voleb „hlasovalo“ mimo volební místnosti 8,6 milionu lidí! To je 14,4 % voličů, kteří se voleb zúčastnili - historický rekord Ruska. „Šampióni“ volební svévole vykonali jednu návštěvu v bytě voliče, oběti za 63 sekund. Za nárůstem počtu domácích sběračů hlasů se skrývá neomezený prostor pro podvody.

Spolu se „starými“ porušeními zákona byl vypracován systém nejnovějších manipulací. Rusko, které zaostává za největšími zeměmi v oblasti inovací, ukazuje „ohromující úspěch“ ve volebních technologiích. Hlavní inovací byl systém dálkového elektronického hlasování (DEH). Absurdní situace je v tom, že i členové „Hlavní volební komise“ přiznávají, že nerozumí principům tohoto systému. Nezávislí programátoři hovoří přímo o jeho zločinnosti. Ale vláda s rostoucím jezuitstvím zavádí online hlasování. Dokonce i ubohý systém buržoazních voleb, který v Rusku stále existuje, je ničen. Oficiální výsledky hlasování v Moskvě se staly jasným důkazem. Podle výsledků sčítání papírových lístků suverénně ve svých obvodech zvítězili kandidáti Komunistické strany Ruské federace Sergej Obuchov, Valerij Raškin, Denis Parfjonov, Michail Lobanov, Anastasia Udalcová, Andrej Grebennik. Doplněním údajů o elektronickém hlasování se však změnila situace ve prospěch zástupců „Jednotného Ruska“

„Pozorovatelům byl odepřen přístup ke kontrole elektronického hlasování. Jeho výsledky byly zveřejněny pouze v 10 hodin 20. září. To z „DEH“ udělalo hlavní podvod poslední doby. Komunistická strana Ruské federace nemůže výsledky takového „hlasování“ v Moskvě uznat. Nadále hájíme právo na spravedlivé volby všemi prostředky, včetně soudních sporů.

Při sčítání výsledků hlasování se opět ukázala „zábavná geografie“ ruských volebních realit. Na Dálném východě a na Sibiři získala naše strana přesvědčivě více než 30 % a v mnoha oblastech zvítězila. Když jsme se však přesunuli na západ, výsledky Komunistické strany Ruské federace neustále klesaly a „Jednotné Rusko“ si uměle „budovalo zisky“. V důsledku hlasování se objevila řada zón úplného padělání. Tentokrát mezi ně patří Ingušsko, Severní Osetije, Tuva, Brjansk, Kemerovo, Rostov, Ťumeň a Krym.

Komunistická strana Ruské federace přistoupila k volbám, jako jednotná a mobilizovaná. Miliony občanů se seznámily s programem strany „Deset kroků k lidovládě“. Důsledné zpřísnění kontrolních opatření umožnilo levicovým silám a příznivcům spravedlivých voleb kontrolovat absolutní většinu volebních místností. Všichni skuteční vlastenci Ruska hlasovali pro Komunistickou stranu Ruské federace. I podle oficiálních údajů komunisty podpořilo 10,67 milionu Rusů. Vítězné výsledky ukázaly Jakutsko, Mari El, Chabarovský kraj a Něněcká autonomní oblast. Naši soudruzi získali více než 30 % hlasů v Uljanovské a Omské oblasti, v Altajském kraji a v Altajské republice a téměř 30 procent v Chakasiji. Celkem komunisté získali od 20 do 30 % hlasů v 37 regionech.

Počet komunistických poslanců ve Státní Dumě se zvýšil o jednu třetinu. Díky Sergeji Obuchovovi, Sergeji Levčenkovi, Vjačeslavu Marchajevovi, Nině Ostaninové, Borisi Komockému, Jevgeniji Bessonovovi, Marii Prusakové, Olegu Michajlovovi, Petru Amosovovi a dalším našim soudruhům budou hlasy komunistů v parlamentu znít ještě důrazněji. Všichni dokázali věrnost ideálům pracujících, sociální spravedlnosti a skutečné demokracii. Postavení strany v regionálních parlamentech se výrazně posílilo. V 38 z nich se počet poslanců Komunistické strany Ruské federace zvýšil ze 158 na 254. Počet komunistů zvolených v jednomandátových obvodech se zvýšil téměř desetinásobně - z 8 na 77.

Po analýze volebního procesu, práce strany a dosažených výsledků dospělo prezidium ÚV KS RF k následujícím závěrům.

Za prvé. Během voleb v roce 2021 si Komunistická strana Ruské federace upevnila status hlavní opoziční síly. Konstruktivní program KS RF „Deset kroků k lidovládě“ získal masivní, rostoucí a smysluplnou podporu. Navrhuje se přesvědčivá alternativa směru kapitalistické degradace.

Za druhé. Výsledek Komunistické strany Ruské federace je výrazně vyšší než údaje oznámené Ústřední volební komisí pod diktátem vlády oligarchů. Komunisté prokázali svou schopnost úspěšně konkurovat „Jednotnému Rusku“. Tato strana byla poražena tam, kde porušení zákona nevedlo k úplnému chaosu, kde bylo možné zajistit kontrolu nad transparentností a poctivostí volebního procesu.

Za třetí. „Vítězství“ „Jednotného Ruska“ bylo zajištěno nespravedlností buržoazního volebního systému a masivními podvody. Mezi ně patří nerovný přístup k médiím, podpora stávající vládou, falsifikace pomocí třídenního, domácího a elektronického hlasování. Bez toho by morální kolaps strany vládní strany vedl i k politickému kolapsu.

Za čtvrté. Volby ukázaly, že vládnoucí třída Ruska si udržuje svou moc prostřednictvím lží a násilí. Zájmy buržoazie a většiny občanů nejenže se neshodují. Jsou v akutním a rostoucím konfliktu. Další postup liberálně-kapitalistickou cestou ohrožuje zemi a společnost katastrofou.

Za páté. Sílou, která může zemi zachránit, jsou pracující masy v čele s komunistickou stranou a jejími spojenci. Nárůst masové podpory vyžaduje, aby Ústřední výbor a všechny složky Komunistické strany Ruské federace prováděly aktivní akce v zájmu pracujícího lidu. Je nutné rozšířit agitaci za demokracii a socialismus, zintenzivnit protestní boj, aktivně využívat parlamentní tribunu a posílit vazby s dělnickým hnutím, odbory a mládeží.

Za šesté. Frakce komunistické strany ve Státní Dumě okamžitě zahájí realizaci volebního programu levicových vlasteneckých sil. V blízké budoucnosti budou prosazovány legislativní iniciativy, které umožní:

  • upravit ceny;
  • zrušit důchodovou reformu;
  • přijmout program „Vzdělávání pro všechny“;
  • zvýšit životní minimum a minimální mzdu na 25 tisíc Rublů měsíčně;
  • omezit platby za nájemné a komunální služby na 10 procent příjmu rodiny;
  • vrátit přírodní zdroje a strategická odvětví ekonomiky do majetku lidu.

Kategoricky nepřijímáme třídenní dobu voleb a dálkové hlasování, jako faktor totální korupce, rozpadu politického systému a zničení země. Budeme trvat na legislativních a praktických zárukách spravedlivých voleb, na zrušení třídenního a elektronického hlasováni.

Za sedmé. Povaha ukončené volební kampaně svědčí o ideologickém zhroucení antikomunismu v Rusku v současné fázi vývoje. Společnost si stále jasněji uvědomuje, že aby se země zachránila před rostoucí krizí a degradací, potřebuje levicový obrat. Pouze Komunistická strana Ruské federace a naši spojenci jsou schopni řešit úkoly socialistického rozvoje.

Volby v roce 2021 byly pro masy časem prozření. Po zásadní ideologické volbě zajistily miliony občanů morální a politické vítězství levicových a skutečně vlasteneckých idejí v Rusku. Tyto události se mohou stát významným krokem k socialistickému oživení naší země. Komunistická strana Ruské federace, vyjadřující zájmy pracující většiny, potvrdila, že strana pracujícího lidu je připravena převzít odpovědnost za vyvedení země z krize, za budoucnost naší milované vlasti.

Gennadij Zjuganov
Rudá linie 30.9.2021
Překlad: Karel Kluz

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .