header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Komunistická iniciativa Evropy: K neustálému zvyšování cen elektřiny, pohonných hmot a zboží lidové spotřeby

Evropská iniciativa komunistických a dělnických stran, které se účastní řada komunistických stran Evropy (žel bez účasti z České republiky), vydala prohlášení k současnému zdražování nejen energií, které probíhá po celé Evropě a je důsledkem celého kapitalistické a imperiální podstaty EU a dalších států. Zdražování zboží základních potřeb je prostředkem, jak přerozdělit a znehodnotit příjmy pracujících, důchodců a lidových vrstev, a to ve prospěch zisku kapitálu, podléhajícího úpadku vlastním fungováním. To se jen pokrytecky zahaluje do masky zájmu o ekologii a klima. Je to další snaha vymanit se z všeobecné krize kapitalismu odbouráváním lidových výdobytků. Průvodním jevem jsou spekulace i bankroty, Energetika, stejně jako odvětví zbraní (podmínka NATO 2% HDP na obranu) a farmacie, je navíc pole pro imperialistické soupeření, které se v poslední době vyostřuje. Minulá Babišova i následující Fialova vláda ČR jsou nástroji v tomto snažení monopolů a imperiálních zájmů EU, NATO a USA. Proto podvazovali a podvazují soběstačnost nejen v energetické oblasti, při jednání o výstavbě energetických zdrojů i dodávkách potřebných paliv vždy rozhodnutí podléhalo těmto zájmům. Nedochází ani k udržování a obnově kapacit vytvořených ČSSR v zájmu lidu, natožpak jejich rozvoji. Prohlášení správně zdůrazňuje, že jediné možné je socialistické východisko z této slepé uličky. - pozn. KSM

V posledním období dochází k prudkému nárůstu cen různého základního zboží, včetně elektřiny, pohonných hmot a dalších základních potřeb. Tento stav, který je zvláště znepokojivý v době, kdy stojíme na prahu zimní sezóny, postihuje dělnickou třídu a lidové vrstvy našich zemí, které se staly obětí buržoazních vlád a jejich řízení současné krize proti národům.

Růst cen základního zboží není překvapením ani nechtěným důsledkem krize, nespadl z nebe. Je to stupňování samotného vykořisťování, snaha o maximální zisk, konkurence, která vede ke zvyšování cen výrobků, je to "extenzivní politika", zajišťující miliardy eur ve velkém kapitálu, která posiluje inflaci.

Vyplývají ze skutečnosti, že trhy s energiemi a potravinami jsou vytvořeny tak, aby uspokojovaly zájmy kapitalistů, a nikoli potřeby lidu. Úplná liberalizace trhů, takzvaná strategie "zeleného přechodu" s obchodem se znečišťujícími látkami, "monokultura" velmi drahých a nestabilních obnovitelných zdrojů energie a spekulace se základním zbožím způsobují vysoké ceny, a nikoli zlevnění, jak tvrdí zástupci zájmů kapitálu.

Toto zdražování elektřiny a paliv již ovlivňuje výrobu dalšího zboží, což přispívá k celkovému růstu cen, který prohlubuje již existující problémy rostoucí chudoby a ještě více ztěžuje uspokojování základních potřeb dělnické třídy a lidových rodin.

Zároveň se zvyšuje riziko střetů mezi imperialistickými mocnostmi o kontrolu energetických zdrojů, trhů a dopravních kanálů, které vychází ze skutečnosti, že imperialistické státy a spolky nebudou zticha, dokud budou ohroženy zájmy jimi zastupovaných monopolů. Závislost EU na energetických zdrojích pocházejících ze třetích zemí již byla ostatně označena za "strategickou slabinu", která bude řešena agresivnějšími akcemi ve východním Středomoří. Národy se opět stanou obětí imperialistických plánů.

Mocnosti EU již tuto situaci využívají k posílení programu "zeleného kapitalismu", což ve skutečnosti znamená vytvoření podmínek pro nové výnosné investice podporované kapitalistickými státy. Obrovská propagandistická kampaň na podporu takzvaného "Green New Deal" si nedělá starosti o zájmy lidu ani o ochranu životního prostředí, ale je zaměřena na obhajobu zájmů různých odvětví monopolního kapitálu.

Krize kapitalismu i růst založený na zisku mají vážné důsledky pro dělnickou třídu a lidové vrstvy a vyjadřují, jak neudržitelný tento systém je. V kapitalismu neexistuje žádná budoucnost ve prospěch lidu. Každodenní zápas o úlevu od naléhavých problémů je spojen se zápasem o uspokojení potřeb lidu prostřednictvím centrálního vědeckého plánování ekonomiky založeného na moci pracujících a společenském vlastnictví soustředěných výrobních prostředků.

 

18.11.2021

Zdroj: https://www.initiative-cwpe.org/en/news/On-the-constant-price-rises-in-electricity-fuel-and-goods-of-popular-consumption/

Překlad KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .