header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Začátek konce Ukrajiny

Eugene McCartan pro The Socialist Voice 4. října 2023

Ukrajina nechává krvácet desetitisíce vojáků, západ pumpuje biliony amerických dolarů a EU pumpuje miliardy eur, přesto je konec tohoto nesmyslného vraždění v nedohlednu. Než tato válka skončí, což se stane, bude Ukrajina jen stínem svého bývalého já.

Pro ukrajinský lid to je dlouhých osmnáct měsíců, kdy utrpěl ztrátu desetitisíců svých vojáků, značný počet civilních obětí a zničení velkých úseků své infrastruktury.

26. září bylo prvním výročím toho, že Spojené státy vyhodily do povětří plynovody Nord Stream 1 a 2, se schválením Bidenovy vlády, plynovody přivádějící ruský plyn do západní Evropy a zejména do Německa. Byla to významná rána pro údajnou nezávislost Evropské unie na stínu Spojených států. Dočkala se konce všech nezávislých politických akcí na globální úrovni ze strany Německa a Francie, přičemž EU použily jako svůj krycí příběh. Meziimperialistická rivalita mezi Spojenými státy a Evropskou unií byla dočasně uložena k ledu.

Jak se tato zástupná válka mezi USA a NATO s Ruskem vleče a jak se blížíme k další kruté zimě, Spojené státy a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nadále odmítají všechny nabídky na příměří.

Válka eskaluje každým týdnem – ne z nějakých vítězství Ukrajinců na bojišti; naopak, jejich tolik ohlašovaná protiofenzíva se zhroutila. To, co získali, lze měřit v metrech. Spojené státy stupňují logistickou podporu pro Ukrajinu stále rostoucími dodávkami stále většího množství sofistikovaných zbraní a výcvikem ukrajinského letectva.

Irská vláda se do tohoto aktu zapojuje prohlášením, že byla připravena vyslat na Ukrajinu vojenskou cvičnou operaci – což je na hony vzdálené neutrálnímu státu. Taoiseach (předseda vlády) Leo Varadkar, který promluvil na nedávném Valném shromáždění Organizace spojených národů, vyzval členské státy k větší podpoře válečného úsilí NATO, což je výzva, která v zásadě padla na hluché uši. Většina států světa nepodporuje ani ruskou invazi na Ukrajinu, ani válečnou strategii USA a NATO na Ukrajině. Většina podporuje výzvu k okamžitému příměří, postoj, jenž by Irsko mělo zastávat, pokud by bylo skutečně neutrální a skutečně chtělo tuto nesmyslnou válku ukončit.

Zelenskyj se zúčastnil téhož Valného shromáždění a oslovil téměř prázdný sál, protože většina světa v něm nevidí nic jiného než loutku Spojených států. Jeho přítomnost měla zjevně posílit podporu, zejména v rámci samotných Spojených států. Rozčarování z této války roste mezi miliony amerických občanů, zatímco Bidenův režim pumpuje biliony (dolarů) do této války, kterou nelze vyhrát, když samotné Spojené státy potřebují biliony dolarů investované do krachující infrastruktury, neexistujícího veřejného zdravotnictví, bydlení a důstojných pracovních míst. Celosvětově Spojené státy a Evropská unie ve vztahu ke své válce v zastoupení nadále ztrácejí půdu pod nohama.

Zelenskyj sám uznává, že už to dál nejde pro jeho režim, režim utápějící se v korupci, režim rozprodávající veřejný majetek zahraničním agrárním korporacím, zejména americkým. Musel ustoupit řadě generálů, kteří odmítli nechat povraždit své muže v zájmu Spojených států a Evropské unie.

V polovině září Zelenskyj v rozhovoru pro londýnský týdeník Economist a v zoufalé snaze odvrátit rostoucí neklid s průběhem války, neúspěšnou protiofenzívou a sílícím voláním po příměří prohlásil: „Nelze předvídat, jak by miliony ukrajinských uprchlíků v evropských zemích reagovaly na opuštění své země.“

Ve stejném rozhovoru uvedl, že uprchlíci z Ukrajiny, kteří nyní žijí v mnoha zemích Evropy, včetně Irska, se „chovali dobře ... a jsou vděční“ těm, kteří jim poskytli přístřeší, ale nebyl by to pro Evropu „dobrý příběh“, kdyby ukrajinská porážka „zahnala lidi do kouta“.

Nejctihodnějším postojem pro každou irskou vládu by bylo být v čele volání po příměří a mírových jednáních. Je jasné, že triumvirát USA-EU-NATO bude v této válce bojovat do posledního Ukrajince, bez ohledu na cenu životů, většinou z řad městské i venkovské dělnické třídy.

V době, kdy tato válka skončí, už Ukrajina nebude stejnou zemí. Nejpravděpodobnějším výsledkem je, že skončí nějakou formou příměří, kdy Rusko fakticky převezme kontrolu nad rusky mluvící Ukrajinou. Rusky mluvící lidé velmi trpěli po puči organizovaném USA v roce 2014. Byl jim zakázán jazyk, zavřeny školy a zavřeny noviny, kteří trpí rozsáhlým obtěžováním a diskriminací ze strany státu i ultrapravicových ukrajinských nacionalistických sil.

Je také docela možné, že Polsko i Maďarsko budou požadovat navrácení území, která si oba historicky nárokovali, oblastí obývaných polsky a maďarsky mluvícími menšinami, které také od puče v roce 2014 trpí v rukou ukrajinského státu a ukrajinské ultrapravice.

Ukrajina bude bezvýznamný pozůstatek (sebe sama) pod naprostou kontrolou Spojených států. Ukrajinský lid se ztrátou tisíců vojáků tvrdě učí, že imperialismus nemá přátele, jen zájmy, které si musí zajistit. Skutečnými poraženými budou pracující lidé na Ukrajině i v Rusku.

Tady v Irsku musíme vystupňovat požadavek na okamžité příměří a mírová jednání a také požadovat, aby byla v irské ústavě zakotvena neutralita, aby se svázaly ruce politickému a ekonomickému establishmentu a aby se oslabilo trojité sevření imperialismu na náš lid.

 

Autor je irský komunista. Překlad VS

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .