header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Závěrečná deklarace k EU 4. schůze evropských komunistických organizací z 13. 3. 2005

Závěrečná deklarace k EU 4. schůze evropských komunistických organizací

Svět se nachází na pokraji historického okamžiku. Za posledních 15 let od rozpadu Sovětského svazu zahájil imperialismus bezohledné útoky s vědomím, že neexistuje síla, která by jej zastavila. Dnes, jsme svědky uskutečnění tohoto útoku, který probíhá v rámci multi-dimenzionální strategie.

 

Debaty, které probíhaly a probíhají ohledně problémů týkajících se Evropské unie, nám pomáhají porozumět poměrům, v nichž se současný svět nachází. Důležitým faktem, který pro evropské revolucionáře a komunisty vychází z debaty o Evropské unii, je boj proti imperialismu.

 

Oficiální názor na EU vychází z myšlenky, že se EU díky stále užší integraci svých členských zemí stane kolébkou civilizace a garantem trvalého míru, a že je EU projekt, který přináší lidu reálné blaho a prosperitu. Přestože lze nejjednodušším sledováním zjistit, že jádro unie je tvořeno imperialistickými zeměmi, jsou často uplatňována různá ideologická zkreslení. Proto je nutné ustavit realistickou osu debaty o EU a po vyvození závěrů z těchto diskuzí se posunout kupředu v boji za pokrokovější alternativu lidské budoucnosti.

 

Evropská unie od konce II. světové války, kdy byly položeny její základy je vedena imperialistickými velmocemi, hlavně Německem a Francií a nadnárodními monopoly, kapitalisty a buržoazií členských států.

 

Proces rozšiřování EU probíhal v těchto souvislostech. Záměrem rozšíření 1. května 2004 - o především bývalé socialistické země - bylo stabilizovat kapitalismus a zlikvidovat dosud existující pozůstatky sociálního systému v těchto státech, z nichž některé už vstoupily do NATO a některé tak brzy učiní.

 

Proces rozšíření EU má za následek podkopání práv a suverenity lidu v zájmu monopolů a kapitalistů. Evropská unie kontroluje členské státy ve všech směrech a povýšením tzv. ústavy EU nad národní ústavy likviduje suverenitu jednotlivých států v zájmu prosazení neoliberální a imperialistické politiky.

 

Dalším výsledkem tohoto procesu je hegemonistická expanze velkých imperialistických monopolů, usilujících o nové trhy a levnou pracovní sílu. Během posledních pěti let byla v členských i kandidátských zemích EU prováděna politika sociální destrukce, která znamenala vážné útoky na práva pracujících, rostoucí nezaměstnanost, likvidaci systému sociálních jistot a všeobecně rozšířenou privatizaci.

 

Vojenské struktury EU jsou souvisejícím faktorem, který nerozlučně doplňuje ekonomický aspekt strategie rozšiřování unie. Koncepce strategie evropské bezpečnosti a její výsledek - Evropská armáda - jednoznačně ukazuje prohlubování imperialistických tendencí v unii. Kromě toho 13 členů EU vedených Velkou Británií se přímo účastnilo okupace Iráku tím, že poslali do války své jednotky.

 

Pokud jde o vztahy mezi EU a USA, posílení EU jako požadavek rovnováhy proti hegemonii USA ve světové politice neodpovídá skutečnosti. Odpověď EU na vojenská dobrodružství USA nevycházejí z touhy po míru, ale ze snahy získat větší kus koláče jako součást jejich vzájemných meziimperialistických rozporů.

 

Nedemokratická povaha EU se znovu projevila v průběhu debat o tzv. ústavě EU a v průběhu diskusí a jejím schvalování - ty byly absolutně odtrženy od účasti lidí. Ústava je konfrontována s veřejným míněním pouze v několika málo členských státech, přičemž většina členských zemí její schválení nechala na národních parlamentech.

 

Je otázkou, zda současná EU má skutečně demokratickou vizi. Demokracie EU nám poskytuje podivné příklady: V Lotyšsku, členském státu EU, dosud existuje zákaz vzniku komunistické strany. Pro uprchlíky žijící v členských státech EU jsou vytvářeny tábory v Severní Africe. Během posledního desetiletí počet odborově organizovaných zaměstnanců významně poklesl. Vedle výše zmíněného se obrovským způsobem objevují rasistické a reakční tendence. V Estonsku a Lotyšsku lidé rozličných národností, především Rusové, kteří se ale narodili v těchto zemích, jsou zbaveni občanství a občanských práv. V Německu, centru EU, zejména v regionech, v nichž žije nejvíce imigrantů, neuvěřitelně stouply volební výsledky neonacistů.

 

Co se týče výchovných a vzdělávacích otázek, proces, odstartovaný Boloňskou deklarací, znamená přetvoření univerzit přesně podle zájmů kapitalistů. Většina finančních škrtů ve vzdělání měla v řadě zemí jako je Řecko nebo Portugalsko za následek, že se systém vzdělávání zásadně změnil. Diplomy se staly bezcennými a počet nepotřebných maturantů vzrostl. Uskutečnění reforem vzdělávacího systému mělo za následek, že lidé jsou donuceni se soustředit jen na určité obory a poté jsou jako dobytčata přímo vrháni do pracovního procesu. Výsledek všeho výše zmíněného je, že vzdělávací politika EU vytváří generaci, která je odcizena jak svému osudu tak společnosti.

 

Může být řečeno, že den za dnem narůstá boj proti EU. V této souvislosti, vedle opozice, která je ve Skandinávských zemích, existuje velký počet lidí, nespokojených s destruktivními dopady na sociální zabezpečení, vzdělávací soustavu a zdravotnictví. Takže negativní reakce, kterou vyvolává ústava EU má signifikantní význam, protože přivádí tyto dříve neorganizované občany k tendenci být opozicí proti imperialistické roli EU.

Řešením je Evropa založená na spolupráci suverénních států, která bude respektovat zájmy a přání lidu a také právo každé země svobodně se zvolit svůj osud.

 

Bojujeme:

 

· Za Evropu s lepšími podmínkami pro život, Evropu, v níž budou dodržovány práva lidu, rovnosti, solidarity a pokrokového rozvoje všech zemí.

 

· Za Evropu míru, která bude podporovat demilitarizaci, která bude zbavena všech snah o evropskou hegemonii.

 

· Za Evropu otevřenou světu, která bude činitelem sociálního pokroku, rozvoje, solidarity a spolupráce.

 

· Za Evropu, která potvrdí bohatství odlišností, identit a národních kultur a podpoří kulturní, technickou a uměleckou výměnu, která bude respektovat všechny jazyky.

 

· Za jinou Evropu s alternativní politikou odlišnou od současnosti – s politikou která bude antimonopolistická a antiimperialistická.

 

Vyvolání produktivní debaty o EU, organizování akcí oddalujících reálné dopady politiky EU, shromažďování kritických informací o důsledcích politiky EU v členských zemích a společně s lidem dalších zemí bude mít velkou důležitost. Militaristický charakter EU znamená také nutnost vést v našich zemích antiimperialistické boje. Toto vše bude základem prospolečné akce mládeže, jejichž význam bude rozhodující.

 

Revoluční a komunistická mládež musí společně se svými stranami vytvořit jednotnou antiimperialistickou bojovou frontu s dalšími demokratickými, pokrokovými a národně osvobozeneckými silami, jako součást cílených akcí, uskutečňovaných v rámci boje pokrokových a demokratických sil. Socialismus představuje aktuální alternativu pro všechny státy a také pro Evropu.

 

Iniciátoři:

TKP (Turecko)

KSM (Česká republika)

KNE (Řecko)

EDON (Kypr)

JCP (Portugalsko)

KPiD-U (Dánsko)

UJCE (Španělsko)

KSMG (Gruzie)

BSSM (Bulharsko)

WFDY (host)

UJC (Kuba, host)

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .