header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení Socialistické akce mládeže proti NATO, 1999


Už měsíc bombardují síly NATO Jugoslávii. V tomto konfliktu umírá řada lidí, ničí se nenapravitelně země a statisíce obyvatel utíká ze svých domovů. Vyjadřujeme solidaritu s oběťmi této války: obyčejnými Albánci, Srby a dalšími obyvateli Jugoslávie. Bombardování a válka je privátní akcí představitelů členských zemí NATO, za niž nenesou jejich občané odpovědnost.

Po měsíci demonstrací a protestů, které žádný představitel ČR nebere na vědomí, vzniká na základě iniciativy Komunistického svazu mládeže a Budoucnosti "Socialistická akce mládeže proti NATO". Protože občanů tohoto státu se nikdo na vstup jejich země do NATO neptal, necítíme se být rozhodnutím politiků vázáni a naprosto odmítáme účast ČR na operacích NATO v Kosovu a celé Jugoslávii. První z řady aktivit, které chceme vyvíjet, bude demonstrace proti útokům v pátek 23.4. v 16:00 na Hradčanském náměstí.

Žádáme:

1) Okamžité vystoupení České republiky ze Severoatlantického paktu

2) Odmítnutí účasti Armády ČR na operacích NATO na Balkáně, stejně jako jakýchkoliv dalších akcí včetně společných cvičení

3) Zahraniční politika ČR se musí distancovat od aktivit NATO a usilovat o zrušení tohoto paktu

Tyto požadavky budou ve formě petice adresovány vládě a parlamentu České republiky.

VÝZVA

VOJÁCI ZÁKLADNÍ SLUŽBY
Odmítejte plnit rozkazy, které souvisejí s NATO. Vytvářejte své samosprávné organizace, zakládejte demokratické vojenské výbory, abyste je mohli odmítat efektivně. Jednotlivec je vždy postižitelný, ale pokud budete stát jeden za druhým a mít za sebou civilní veřejnost, máte sílu, kterou důstojníci a nadřízení nemohou ignorovat. Navažte spojení s civilními odpůrci války a Severoatlantické aliance.
VOJÁCI V ZÁLOZE
Odešlete na Okresní/Obvodní vojenské správy vojenské knížky s oznámením, že vystupujete z AČR a odmítáte se účastnit i pouhých cvičení.
NOVÁČCI
Odmítejte přísahat armádě ČR.
DŮSTOJNÍCI A STUDENTI VYSOKÝCH VOJENSKÝCH ŠKOL
Odmítejte plnit rozkazy vydané na popud NATO, pomáhejte vytváření vojenských samospráv nebo je zakládejte sami.
BRANCI
Abyste mohli vyjádřit svůj nesouhlas se vstupem ČR do NATO a válkou tohoto paktu na Balkáně, uvádějte jej jako důvod pro civilní službu. Pokud nastoupíte na vojnu, odmítejte přísahu a usilujte o vytvoření vojenské samosprávy.
MLADÍ LIDÉ, PŘÍBUZNÍ A PŘÁTELÉ VOJÁKŮ
Demonstrujte během květnových přísah svůj odpor k NATO a jeho válečným operacím.
Socialistická akce mládeže je si plně vědoma, že vydáním této výzvy, stejně jako jejím naplňováním porušuje zákony této země a vystavuje se riziku stíhání iniciátorů i účastníků tohoto hnutí. Po měsíci právně "dovolených" akcí a vzhledem k porušování mezinárodního práva Severoatlantickou aliancí, tedy i Českou republikou jsme však připraveni toto riziko podstoupit. Pokud porušuje právo vláda ČR, nevidíme důvod, proč bychom je nemohli porušit my.


K ZASTAVENÍ VÁLKY A ČLENSTVÍ ČR V NATO JSME PŘIPRAVENI POUŽÍT VŠECHNY NUTNÉ PROSTŘEDKY. RADĚJI PORUŠIT ZÁKON, NEŽ NEUPOSLECHNOUT SVĚDOMÍ.

V Praze 22.4.1999


***
VEŘEJNÁ VÝZVA
POSLANCŮM A SENÁTORŮM KSČM A ČSSD, TĚM, KTEŘÍ
NESOUHLASÍ S OPERACEMI NATO PROTI JUGOSLÁVII
A OFICIÁLNÍMI POSTOJI ČR V TOMTO KONFLIKTU

Minulý týden v Praze vznikla po dohodě levicových organizací Budoucnost a Komunistický svaz mládeže »Socialistická akce mládeže proti NATO« (SAMN). Bezprostředním důvodem jejího vzniku byl společný protest proti operacím NATO v Jugoslávii a především ignorování dosavadních protestů na těch místech, kde se o podpoře ČR aktivitám aliance rozhoduje.
SAMN se proto rozhodla přitvrdit v protestech a vyzvat k občanské neposlušnosti občanů a především samotných vojáků (výzvu přikládáme). Občanská neposlušnost samozřejmě znamená vědomé porušení zákona, ale vzhledem k trvání oficiálního postoje ČR, jak jsme přesvědčeni, nám nic jiného nezbývá. Vzhledem k akci NATO chceme také usilovat o vystoupení naší země ze Severoatlantické aliance.
SAMN se hlásí k jinému, než nacionalistickému či velmocenskému řešení situace v Kosovu. Odmítáme podporovat NATO, Miloševiče nebo nacionalistické vůdce UCK. Odmítáme etnické čistky stejně jako »etické« bombardování na všech stranách. Nezpochybňujeme však právo jugoslávských vojáků bránit se útokům NATO a právo kosovských Albánců bránit své domovy i se zbraní v ruce proti útokům jugoslávských sil, pokud k nim skutečně dochází. Klíč k řešení mají v rukou obyčejní Srbové, Albánci a příslušníci dalších národů tohoto teritoria, kteří při respektování práv všech národů na sebeurčení mohou převzít kontrolu nad společností a spolupracovat ku prospěchu obyvatel celé oblasti. V případě pokračování bombardování nebo nacionalistických útoků proto vidíme jako možnou i vojenskou spolupráci mládeže a pracujících tohoto regionu.
Jsme přesvědčeni, že řešením pro Kosovo a celý region nejsou zásahy velmocí všeho druhu, protektoráty nebo výhrůžky, ale společný boj všech národů oblasti za dobrovolnou a spravedlivou federaci Balkánu na socialistických principech - tedy plné demokracii a kontrole mládeže a pracujících nejen nad politikou, ale i hospodářstvím a přírodními zdroji tohoto potencionálně nesmírně bohatého teritoria. Odmítáme směšovat socialismus s autokratickým a nacionalistickým režimem Slobodana Miloševiče nebo skutečností, kterou poznala východní Evropa po 2. světové válce.
Vás, jako politiky, kteří odmítají operace NATO vyzýváme k podpoře požadavků SAMN, včetně občanské neposlušnosti. Ty z vás, kteří jste vojáky v záloze, žádáme, abyste na tuto výzvu SAMN odeslali vojenské knížky Okresním/Obvodním vojenským správám a vystoupili na protest proti účasti ČR v NATO a jejích operacích jednostranně z Armády ČR. Žádáme vás také o veřejnou podporu protestů SAMN, jako je demonstrace v pátek 7.5. v 16:00 na Vítězném náměstí v Praze 6, následný pochod k ruzyňskému letišti a víkendový protestní tábor proti poskytování českých letišť pro letadla NATO. Žádáme vás také o podporu jednotlivců, kteří by za protesty mohli být stíháni či diskriminováni.

V Praze 26.4.1999

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .