header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Rezoluce kampaně Prevence místo represe, 1999

Prevence místo represe je kampaň za zrušení represivních, tzv. "protidrogových" zákonů.
Problém drogové závislosti není problém osobní morálky, nýbrž má hluboké sociální, ekonomické a kulturní příčiny. Nedostatek perspektivy pro mladé lidi spojený s nedostatkem příležitostí k plnohodnotné a finančně dostupné zábavě, s vysokou a stále rostoucí nezaměstnaností mládeže, diskriminací v zaměstnání, rozpadajícím se školství a nedostupnosti bytů, odrážející se často i v rodinných vztazích, vytváří ideální prostředí pro pád dalších a dalších mladých lidí do pasti drogové závislosti. Řešení vidíme právě v odstraňování příčin drogové závislosti, v pravdivém a úplném informování mládeže o drogách a protidrogové prevenci; pro drogově závislé pak v státem hrazené lékařské péči a v povinnosti státu hradit substituční programy a programy pro zařazování vyléčených do společnosti. Naproti tomu represe problém drogové závislosti neřeší a řešit nemůže, místo toho ještě ztíží situaci drogově závislých I experimentátorů a může také zvýšit ceny drog a tím stimulovat růst drobné kriminality.
Tzv. "protidrogové" zákony ve skutečnosti nemají nic společného s bojem proti drogám. Stát včetně globálních struktur se nijak nezajímá o řešení problémů mladých lidí a ani oblast protidrogové prevence nijak zvlášť nepodporuje. Kampaň Prevence místo represe se domnívá, že represe není prostředkem, ale účelem tzv. "protidrogových" zákonů. Tzv." protidrogové" zákony nejsou ničím jiným než represí proti mládeži a faktickou kriminalizací mládeže- té mládeže, která je stále více nespokojená a dává to stále více najevo.
Protidrogový zákon č.112/98 je jen krokem k dalšímu rozšiřování represivní moci státu. Pod záminkou boje proti drogám je zaváděna represe proti mladým lidem, a to i proti těm, kteří nelegální drogy vůbec neužívají. Jedná se o každodenní drobnou represi a šikanu ze strany represivních složek státu. Až si zvykneme na tyto represivní zákony, bude snadnější prosadit další opatření, odůvodňované zase jinými "dobrými úmysly". Boj proti omezování práv a proti rozšiřování represivní moci státu má tak jako jednu ze svých součástí také boj za zrušení "protidrogových" zákonů. Požadavek naší kampaně proto považujeme za požadavek demokratický.
Tzv. "protidrogové" zákony jsou také snadno zneužitelné zejména proti levicové mládeži, proti aktivistům sociálních hnutí, mladým odborářským aktivistům apod. Drogy byly policií podstrčeny při policejním zásahu v klubu Propast I při vyklízení squattu Milada. Dnes, kdy jsou v platnosti tzv. "protidrogové" zákony, je toto nebezpečí ještě větší.
Požadujeme zrušení "protidrogových" zákonů- tzn. takovou novelizaci trestního zákoníku, která nebude klást rovnítko mezi narkomafie a oběti a která nebude trestat konečného uživatele. S represí vůči narkomafiím a drogovým baronům souhlasíme, ale domníváme se, že není v zájmu současného systému ji úspěšně provádět.
Víme, že pro tento náš požadavek budeme muset získat veřejné mínění,. včetně starších generací. Zde se nehodláme obracet na ty, kterým tento zákon slouží k udržení a rozšíření jejich privilegií, nýbrž na ty, proti nimž je neoprávněně namířen. Chceme se obracet na mládež a pracující a chceme získat jejich aktivní I pasivní podporu pro tento požadavek. Jsme přesvědčeni, že jediná účinná represe může být vytvářena prostřednictvím místních samosprávných komunit.
Budeme naše myšlenky propagovat, budeme je vysvětlovat a budeme pořádat veřejné nátlakové akce. Naši kampaň chceme vést, dokud nedosáhneme svého požadavku. Vyzýváme všechny bez diskriminace, kteří nesouhlasí s existencí represivních "protidrogových" zákonů: připojte se ke kampani Prevence místo represe!

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .