header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Vyjádření Komunistického svazu mládeže k postoji KSČM vůči agresi v Libyi určené členům ÚV KSČM

KSMVážené soudružky, vážení soudruzi, členové Ústředního výboru KSČM,

vážnost a vyhrocenost mezinárodní situace nové imperialistické agrese v Libyi i vnitřní situace v komunistickém hnutí v naší zemi nás nutí obrátit se na Vás s vyjádřením Komunistického svazu mládeže. Základní hodnotou, z níž se v rozkolu s následnou sociální demokracií zrodilo komunistické hnutí, byl a je principiální boj proti imperialistické válce. Tato konstitutivní zásada, s níž stojí a padá příslušnost ke komunistické straně jako takové, byla zcela otevřeně popřena vedením Komunistické strany Čech a Moravy a jejími vysokými představiteli v souvislosti s jejich postojem vůči agresi proti Libyi. 

Více než dva týdny před zahájením agrese vyjádřila místopředsedkyně zahraničního výboru poslanecké sněmovny parlamentu Kateřina Konečná (KSČM) ideovou podporu nátlaku a přijetí sankcí proti libyjské vládě projednané dne 2. března 2011 na půdě zahraničního výboru PS PČR.

Dne 10. března 2011 podpořili v Evropském parlamentu poslanci KSČM Maštálka, Kohlíček a Remek resoluci RC-B7-0169/2011, která mj. "vyzývá západní spojence a spřátelené arabské státy, aby vážně zvážily, že uznají povstalecký dočasný orgán jako oficiální vládu Libye a poskytly mu nezbytnou vojenskou pomoc... a aby aktivně zvážily veškeré vojenské možnosti včetně bezletové zóny a chráněné zóny.". Dokonce i předním exponentům státní moci V. Klausovi a K. Schwarzenbergovi bylo jasné, že vyhlášení bezletové zóny se rovná rozpoutání války. Tuto rezoluci ostře odsoudily zahraniční komunistické strany.

Vedle jiných je třeba uvést postoj místopředsedy poslaneckého klubu KSČM a stínového ministra obrany Alexandra Černého, jenž namísto odsouzení agrese prohlásil, že KSČM "akceptuje, nezpochybňuje a respektuje" intervenční rezoluci RB OSN, která otevřela vrata agresi, a prohlásil, že KSČM posvěcení agrese, kterou označil nikoli za zločin, nýbrž za hazard, rezolucí RB OSN pokládá za její zlegitimnění.

Je třeba si uvědomit, že Evropská unie je imperialistickou strukturou a že v Radě bezpečnosti OSN v žádném případě není možno spatřovat garanta míru a ochrany před imperialistickými intervencemi. Již dvacet let žijeme v epoše po rozbití Sovětského svazu, který dříve v RB OSN zastával roli mocenské hráze proti imperialistickému barbarství. Úkolem komunistů je nikoli skrývat se za mandáty EU či OSN a nikoli doporučovat imperialistům vyhnout se agresi, pro niž se na základě svých zájmů rozhodli, ale otevřeně se proti ní postavit!

Výše uvedené a další postoje, které jsou rovny zradě komunistické koncepce postavené na antiimperialismu, na níž moderní komunismus vznikl, doprovázené jim odpovídající počáteční informační linií Haló novin, ideově a mediálně podpořily přípravu agrese a znemožnily pochopení problému a organizování sil, které by se její propagandistické přípravě mohly efektivně postavit na odpor.

Namísto naprostého odporu proti imperialistické válce se nyní pokrytecky schovávají za pacifismus, jak to dokázal místopředseda strany Maštálka v článku "Zastavte zabíjení!", cestě k němuž napomohl svým hlasováním v Evropském parlamentu. 

Komunisté se regresivním vývojem naprosté ideové, politické i ekonomické likvidace své strany dostali na rozcestí. Z něho není cesty zpět! Není možné mlčet k flagrantní zradě komunistického charakteru strany prováděné jejími vedoucími strukturami, jež dokráčely až na stranu imperialismu. Není možné mlčet ani k mlčení těch, kdo se proti tomu nepostaví už nejen činy, ale dokonce ani slovy! Komunisté se ocitli na křižovatce, z níž již nelze pokračovat dále společně s těmi, kdo se nejen objektivně, ale i subjektivně postavili na stranu nepřítele. Nejde o náhodu, ale o logické vyústění dlouhodobé ideologické mutace strany, která se změnila zcela zjevně ve stranu s nekomunistickým charakterem a vystupováním. Nejde o taktickou neshodu, nýbrž o zásadní strategický rozkol, o protichůdné pozice, na jejichž neslučitelnosti trváme.

Předsednictvo Ústřední rady Komunistického svazu mládeže, o.s.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .