header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení Světové federace demokratické mládeže

Prohlášení Světové federace demokratické mládeže k antikomunistickým útokům proti Komunistické straně Čech a Moravy

 

WFDY

Světová federace demokratické mládeže sleduje nárůst antikomunistických projevů, jež jsou v současné době ve zvýšené míře zaměřeny proti Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM). To se ukázalo během parlamentního projednávání návrhu zákona o tzv. antikomunistickém odboji, to znamená o násilném odporu proti socialistickému systému v Československu v letech 1948- 1989 a projevilo se to v následném politickém a mediálním honu zaměřenému na poslance KSČM Martu Semelovou a Miroslava Grebeníčka. Dokonce byla nastolena hrozba zákazu KSČM a rozběhlo se vyšetřování státních orgánů.

Pravicová vláda zformovaná roku 2010 využívá své parlamentní většiny k prosazování antisociálních zákonů ve prospěch kapitalistů a proti zájmům pracujících, dokonce včetně střední vrstvy zaměstnanců. K odvedení pozornosti od této antisociální politiky je vedena antikomunistická kampaň za přímé účasti některých poslanců, senátorů a antikomunistických občanských sdružení jako je "Konfederace politických vězňů", stejně jako přímo vlády a zvláště ministerstva vnitra.

Jedná se o řadu opatření počínaje debatou o zmíněném návrhu zákona o protisocialistickém odporu, jenž staví na jednu úroveň odpůrce socialistického režimu s antifašistickými bojovníky a jenž oslavuje teroristy, kteří vraždili nevinné občany, okrádali a způsobovali škodu národnímu hospodářství. Dalším krokem diskutovaným na půdě parlamentu je snižování důchodů bývalým funkcionářům Komunistické strany Československa s cílem zvýšit důchody příslušníkům tzv. odboje proti socialismu. Dosud posledním krokem bylo vytvoření zvláštního týmu ministerstva vnitra za účelem shromažďování podkladových materiálů, jež by měly být využity pro právní kroky Nejvyššího správního soudu k rozpuštění - zákazu KSČM. Jedná se o pokus zakázat stranu, jež je součástí politického systému České republiky, jež dodržuje Ústavu, Listinu základních práv a svobod a zákony České republiky a která disponuje podporou přibližně 12% voličů s řádně zvolenými zástupci od obecní a krajské úrovně až po rovinu národního a evropského parlamentu.

Pokud se týká zákona o tzv. protisocialistickém odboji, je založen na ideologickém uctívání antikomunistického teroru, vražd a přehlížení obětí a důsledků tohoto násilí a má podněcující účinky ve vztahu k přítomnosti i budoucnosti. Představitelé odporu proti socialismu spáchali násilné trestné činy proti občanům a představitelům svrchovaného mezinárodně uznaného státu, jako tomu bylo v případě teroristické skupiny bratří Mašínů, dopustili se vražd funkcionářů místních národních výborů a zemědělských družstev, příslušníků ozbrojených složek i únosů dopravních prostředků s rukojmími a loupežných přepadení.

V průběhu parlamentního projednávání bylo dokonce upíráno právo na svobodu názoru a vyjadřování, když byly projevy poslanců KSČM Marty Semelové a Miroslava Grebeníčka hrubě narušovány pravicovými poslanci ve snaze znemožnit jim dokončení jejich projevů, výzvami určenými ministru vnitra, aby připravil zákaz KSČM, a dokonce výzvami Zastupitelstva hlavního města Prahy Martě Semelové, aby se vzdala svého mandátu v tomto zastupitelstvu, který získala ve volbách se značnou voličskou podporou.

Světová federace demokratické mládeže odsuzuje a protestuje proti antikomunistickým útokům vůči KSČM a jejím představitelům i proti zákonu o tzv. protisocialistickém odboji a vyjadřuje své znepokojení nad ohrožením základních lidských a demokratických práv v České republice.

Budapešť, 28. března 2011

Koordinační rada Světové federace demokratické mládeže

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .