header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení podpory protikapitalistickému boji řeckého lidu

 

 

 

 

 

 

My, delegáti Setkání mládežnických komunistických organizací bývalých socialistických zemí, které proběhlo v Kyjevě 18. a 19. února 2012, vyjadřujeme svoji solidaritu a podporu odvážnému zápasu řeckých lidových vrstev, dělnické třídy, komunistů a militantních odborářů.

Nedávná dohoda mezi řeckou vládou a EU pod vedením německého imperialismu zajišťuje zájmy věřitelů a dalších kapitalistů, napadá další zákonná pracovní opatření a práva pracujících, snižuje minimální mzdu a přivádí pracující, zvláště mládež do podmínek nezaměstnanosti, životní mizérie a chudoby. Drastický pokles lidových příjmů, rozbití základních práv, rostoucí absolutní vykořisťování, ztráta jakéhokoli zabezpečení prostřednictvím "memorand" Evropské unie - to vše je zkouškou procedur, jež budou použity proti dalším národům Evropy.

Tento vývoj vychází z podmínek kapitalistické krize. Dokazuje, že dlouhodobý vyrovnaný vývoj v rámci kapitalistického výrobního způsobu je nemožný. Dokazuje, že neexistuje jiné řešení kromě svržení kapitalismu a budování nového světa - socialismu a komunismu. Veřejný dluh, vytvářený kapitalistickou třídou a nikoli pracujícími, je přímou součástí kapitalistické akumulace v podmínkách snižující se ziskovosti kapitálu. Krize se projevuje ve světě nerovnoměrně, a v tomto okamžiku silně zasahuje lid Řecka.

Řecko se stalo zásadním bojištěm evropského třídního boje také kvůli přítomnosti zkušené a organizované dělnické třídy a intenzivní činnosti jejího předvoje - Komunistické strany Řecka (KKE). KKE se svou revoluční orientací vložila své úsilí do vybudování fronty protimonopolních sil: pracujících, chudých rolníků, živnostníků, mládeže, žen atd. Vedla úspěšný zápas jak s kapitalistickým barbarstvím, tak s oportunismem v komunistickém hnutí samém. Během krize mezinárodního komunistického hnutí hrála důležitou úlohu síly prosazující obnovu komunistického hnutí v Evropě a ve světě. Klíčovým ideologickým a organizačním faktorem se ukázala být orientace KKE a KNE na revoluční třídní boj, která vedla současnou sílu a bojeschopnost mobilizovaných lidových vrstev Řecka a která ukazuje, že jedině revoluční teorie a praxe jsou podmínkou pro revoluční zápas a vítězství nad kapitalistickým útlakem.

Řecko je příkladem úsilí vládnoucí kapitalistické třídy překonat svou krizi na účet lidí. Ale je také příkladem organizace a zápasů lidových mas vedených organizovanou dělnickou třídou proti takové politice a proti kapitalistickému systému. Východisko národům Evropy ukazují mobilizované řecké lidové vrstvy, které vyšly v obrovských počtech do ulic a odmítly tak stát se obětí kvůli ziskům kapitalistů.

Jsme si vědomi, že každé vítězství dělnické třídy Řecka je také našim vítězstvím a každá prohra také naší prohrou. Jsme plně solidární s požadavky lidové moci, svržení vlády monopolů a jejich aliancí, svržení kapitalistické moci. Zdravíme bojující lid Řecka a prohlašujeme naši podporu Komunistické straně Řecka, naší bratrské Komunistické mládeži Řecka a členům a sympatizantům třídně orientovaných odborů PAME, kteří bojují v předních liniích zápasu evropské dělnické třídy.

Pryč s diktaturou monopolů!

Pryč s imperialistickou EU!

Řecko je pouhým začátkem, rozšiřme antikapitalistický odpor po celé Evropě!

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .