header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Společná výzva 25 komunistických organizací mládeže Evropy

Společná výzva komunistických organizací mládeže Evropy k mládeži za posílení boje proti kapitalismu a EU, za lidovou Evropu, za Evropu socialismu!

Jako komunistické organizace mládeže v Evropě, které tento text podepisují, při příležitosti nadcházejících evropských voleb se obracíme na mladé lidi v našich zemích, kteří vidí, že se jejich život zhoršuje a že jejich sny jsou ničeny protilidovou politikou Evropské unie a vlád.

EU je sdružením států, jehož cílem je sloužit velkému kapitálu, aby zajistilo zisky velkých evropských kapitalistických skupin rozdrcením práv lidu a mládeže.

Jediným pravidlem, které EU a vlády tak vášnivě prosazují, je obětování pracujících na oltář konkurenceschopnosti evropského trhu a jeho rozšíření, společné měny.

Data odhalují

 • 113 milionů lidí, což činí 22,5% obyvatel, žije pod oficiálním prahem chudoby
 • 10,2%studentů škol nedokončí studium
 • 12,5 milionů mladých lidí je v profesní mobilitě, nepracuje ani nestuduje
 • Vzdělávání, zdravotnictví, sport, kultura, vše je měřeno ziskem.

EU je z podstaty protilidová

Tvrzení, že se Evropská unie může stát lidovou, jsou falešná. EU nemůže být polidštěna, nemůže se změnit v Evropu pracujících. EU se pro národy a mládež jen zhoršuje. Ty strany, které hovoří o takzvané demokratizaci EU, zakrývají skutečnost, že ve svých zemích uplatňovaly nebo stále provádějí stejnou protilidovou politiku, jako všechny vlády EU. Dělají to, aby naplnily potřeby velkého kapitálu v konkurenci s ekonomikami USA, Japonska, Číny, Ruska a Indie na základě kapitalistického hospodářství.

"Svobody" EU jsou ve skutečnosti svobodami podnikatelských skupin maximalizovat své zisky, větším a pružnějším vykořisťováním pracujících. EU se zaměřuje na mládež, aby velké společnosti získaly ještě levnější pracovní sílu bez pracovních a sociálních práv a bez zajištění, pracovní sílu, která má být dokonce ještě pohyblivější při stěhování ze země do země. "Mobilita" v EU je v zásadě svoboda podnikatelů převádět svou produkci z jedné země do druhé s levnější pracovní silou, s obecně výhodnějšími podmínkami pro jejich zisky, svoboda zanechávat za sebou fronty nezaměstnaných lidí. Zároveň se EU snaží prostřednictvím "mobility" v národech živit iluze, že je to jejich "společný domov", který nabízí "pracovní příležitosti" pro všechny, a zakrýt skutečnost, že se jedná o putování ze země do země, od povolání k povolání, jež má jako jediné kritérium ziskovost podnikatelských skupin. Nemůže existovat společný domov jak pro mladé pracujících a lidové vrstvy, tak pro kapitalistické skupiny!

EU rychle pokračuje v rušení veřejného charakteru vysokých škol zaváděním školného, zadlužování studentů půjčkami a posilování vlivu firem ve vzdělávání. Používá učně jako ještě levnější zaměstnance, aby snižovala mzdy. (Využívá odborné vzdělávání k vytvoření ještě levnějších zaměstnanců, k úpravě mezd na nízkou úroveň.) Vytváří "Evropský sbor solidarity" jako mechanismus pro integraci a účast mladých lidí v podmínkách velmi levné pracovní síly nebo dokonce jako dobrovolníky, což různými způsoby legitimizuje nezaplacenou práci.

EU znamená vážné nebezpečí pro mládež a lid

Nerovnost a imperialistické intervence jsou v genech EU od jejího založení jako mezistátní, imperialistické aliance. Ve spolupráci s NATO vede imperialistické války ve jménu falešného "vývozu demokracie a hodnot EU". EU považuje NATO za "základní pilíř evropské bezpečnosti", vystavuje národy Evropy nebezpečí podporou agresivní strategie NATO obklíčení Ruska. Masivním ozbrojováním založeným na Lisabonské smlouvě EU a cílem NATO na 2% HDP výdajů na obranu se na úkor lidu připravují války budoucnosti. Mezitím dělá opatření pro svou samostatnou vojenskou činnost, jako skrze PESCO. V evropských vodách se už topí uprchlíci, jejichž domovské země jsou bombardovány, zatímco většina těch, kteří přežili a kteří nejsou potřební na evropském trhu práce, se hromadí na "hotspotech".

Evropská unie a vlády v ní zesilují represi vůči dělnickému a lidovému hnutí. Rozšiřuje se sledování pod záminkou boje proti "terorismu a radikalismu". Toto antikomunistické sdružení kapitalistů kriminalizuje komunistické strany, jejich mládežnické organizace a jejich symboly; přičemž podporuje vlády, které fungují za pomoci fašistických sil, jako například na Ukrajině. Historicky neodůvodněné ztotožňování fašismu s komunismem je oficiální politikou EU. Snaží se přetvořit obsah 9. května, dne velkého antifašistického vítězství národů nad nacistickou bestií přejmenováním na "Den Evropy".

EU je zapřisáhlým nepřítelem boje za likvidaci vykořisťování člověka člověkem, protože to by znamenalo konec této dravé aliance kapitálu.

Musí být učiněn konec Evropě nezaměstnanosti, rušení lidových práv a svobod, Evropě zisků hrstky vykořisťovatelů. Musí být proražena cesta k uspokojení současných potřeb mládeže a pracujícího lidu. V tomto krásném zápasu vyzýváme my komunisté mladé lidi z pracujících a lidových vrstev, aby se společně s námi zapojili do boje.

Za Evropu lidu, ne kapitalistů

V posledních letech jsme naneštěstí prošli závažnou, pro lidové zájmy velice tragickou zkušeností. Protilidová politika nemůže být svržena, pokud bude stát lid opodál, naopak jedině prostřednictvím jejich sdružování s komunisty v zápasu za stabilní práci s právy, za veřejné a bezplatné vzděláním, zdraví, blahobyt, za právo na sport, kulturu, volný a tvůrčí čas, za odmítnutí kapitalistického systému. V zápasu proti imperialistickým válkám, intervencím, za právo národů zvolit si cestu rozvoje, kterou chtějí. Pouze tento zápas může čelit nacionalismu, který, dokud panuje kapitál, nachází půdu k bujení díky lidovému zklamání z různých scénářů správy tohoto zkaženého systému.

Mládež se musí odvrátit od stran takzvaného "euroskepticismu", které nebojují proti nespravedlivému a vykořisťujícímu kapitalistickému hospodářství a společnosti, tedy samotným důvodům existence sdružení, jako je EU. Musí dát bojovnou odpověď rasistickým a fašistickým silám, které systém využívá jako "hlídací psy" proti dělnickému hnutí.

Vyzýváme mladé lidi, aby masově podpořili činnost těch komunistických a dělnických stran v Evropě, které bojují proti EU, s ohledem na blížící se evropské volby v květnu, jakož i ve všech politických bitvách, jež jsou před námi, za společnost bez vykořisťování člověka člověkem, za socialismus.

25 komsomolů Evropy podepsalo tuto společnou výzvu

 1. Komunistická mládež Belgie
 2. Svaz mladých komunistů Británie
 3. Komunistický svaz mládeže - Česká republika
 4. Mladí komunisté Dánska
 5. Komunistická mládeže Komunistické dělnické strany Finska
 6. Svaz komunistické mládeže - Francie
 7. Komunistický svaz mládeže Gruzie
 8. Mladí socialisté Socialistické dělnické strany Chorvatska
 9. Mládež dělnické strany - Irsko
 10. Conollyho hnutí mládeže - Irsko
 11. Fronta komunistické mládeže- Itálie
 12. Socialistická německá dělnická mládež
 13. Hnutí komunistické mládeže- Nizozemsko
 14. Mládež Komunistické strany Polska
 15. Komunistická mládež Rakouska
 16. Svaz socialistické mládeže - Rumunsko
 17. Leninský komunistický svaz mládeže Ruské federace
 18. Revoluční komunistický svaz mládeže (bolševiků) - Rusko
 19. Komunistická mládež Řecka
 20. Svaz komunistické mládeže Jugoslávie - Srbsko
 21. Kolektiv mladých komunistů - Španělsko
 22. Svaz mladých komunistů Španělska
 23. Komunistická mládež Švédska
 24. Komunistická mládež Turecka
 25. Leninský komunistický svaz mládeže Ukrajiny

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .