header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

15. sjezd evropských komsomolů: Mládí je budoucnost - Budoucností je socialismus

Revoluce zvolá: "Já byla, já jsem, já budu!" (R. Luxemburgová)

Mládí je budoucnost. Budoucností je socialismus.

Komunistické organizace mládeže v čele zápasu konfrontujícího kapitál a kapitalistické vykořisťování.

Od 29. do 30. června 2019 proběhl v Linci (Rakousko) 15. sjezd evropských komunistických organizací mládeže (MECYO) pod heslem "Revoluce zvolá: 'Já byla, já jsem, já budu!' (R. Luxemburgová) Mládí je budoucnost. Budoucností je socialismus. Komsomoly v čele zápasu konfrontujícího kapitál a kapitalistické vykořisťování."

Delegáti ze 17 komunistických organizací mládeže, které se schůze účastnili, prohlašují následující:

100 let po zavraždění Rosy Luxemburgové a Karla Liebknechta my, komsomoly Evropy, předvoj mládeže, bojujeme proti sílícím útokům kapitálu a za naše práva a zájmy. Po celé Evropě můžeme pozorovat, že diktatura kapitálu a monopolů nepochybně ukazuje svou tvář.

Dnes my, jako mladí lidé dělnické třídy a lidových vrstev, čelíme důsledkům protilidové politiky prováděné po celé Evropě. Stali jsme se pro velké firmy levnou a flexibilní pracovní silou bez pracovního zajištění a sociálních práv. Pro přípravu budoucí pracovní síly, a aby na tuto budoucnost byli vybaveni dokonale, jsou na potřeby kapitalismu trvale navázány také sociální služby, jako je péče o děti a vzdělávání. V každé zemi se to odráží ve změnách vzdělávacího systému založených na pokynech Evropské unie. Velké společnosti zasahují do oborů našeho studia, přeměňují vzdělávání na ziskový sektor s úmyslem formovat levnou a pružnou pracovní sílu, která přispěje k nárůstu ekonomiky Evropy, z nějž bude profitovat pouze menšina bohatých.

Probíhající změny vytváří mýtus, že je možný slušný a spravedlivý život, ale ve skutečnosti se nás snaží tato politika buržoazních vlád rozdělit a ještě dříve v životě nám vštípit svojí propagandu, snaží se zvýšit vzájemnou konkurenci dělníků. Třídní bariéry se v našich životech objevují brzy, přičemž 10,2 % studentů v EU nedokončí školu. Studujeme na univerzitách při placení za školné a studentské půjčky, a to i na státních školách. Tato politika vytváří situaci, kdy mladí pracující, kteří jsou nuceni pracovat za špatných podmínek, putují ze země do země, aby si našli práci. V současnosti v EU žije pod oficiálním prahem chudoby 113 milionů lidí, tedy 22,5 % populace. Nezaměstnanost a nejistota se staly nedílnou součástí našich životů. Příznačná je skutečnost, že 12,5 milionu mladých lidí žije v podmínkách pracovní mobility, ani nepracují, ani nestudují. Zároveň se jednotlivé stránky zdravotní a sociální podpory přeměňují na zisková odvětví pro monopoly a stávají se v kapitalismu zbožím. Kvůli tomu se z velké části staly privilegiem pro ty, kdo si to může dovolit.

Zároveň je utráceno obrovské množství peněz za armádní výzbroj v rámci imperialistických útoků a zesíleného soupeření mezi kapitalistickými státy o ovládnutí energetických zdrojů, kontrolu cest přepravy zboží a energií. Zintenzivňuje se válečné klima a vojenské přípravy států a imperialistických sdružení, jako je NATO a EU. Evropský obranný fond letos opět poskytl miliardy eur na přípravu zítřejších válek, jsou posíleny PESCO (Stálá strukturovaná spolupráce) a Evropská intervenční iniciativa, aby EU nezůstala pozadu při rozdělování trhů. S rostoucím rizikem globální války představuje tento vývoj pro evropské národy obrovské ohrožení.

Evropská unie jakožto pokročilá forma kapitalistické mezistátní integrace, imperialistické sdružení s částečně protichůdnými vnitřními zájmy, hraje také celoevropsky významnou roli při prosazování protilidové politiky v našich zemích, která se zaměřuje na mladé, pracující a na lidové vrstvy. Ačkoli má EU jisté rozpory s USA, jsou spojeni proti národům a společně podporují své imperialistické plány.

Poměr sil v Evropě zůstává pro lid negativní, jak ukázaly výsledky nedávných voleb do Evropského parlamentu. Komunistické strany a komsomoly pokračují v boji za těžkých podmínek. Projevuje se spravedlivá lidová nespokojenost s buržoazními stranami, které "tradičně" vládnou a uplatňují protilidovou politiku. Faktem ale je, že přeskupení buržoazních stran, které volby do EP přinesly, není ve prospěch lidu. To proto, že nespokojenost byla směřována především vůči těm stranám, které již naplnily pověření kapitálu. Vývoj prokázal velkou zodpovědnost evropské sociální demokracie, zahrnující takzvanou "obnovenou" levici, za svedení lidových sil do iluzí o lidové přeměně v rámci EU, někdy se snahou ukázat se jako protiváha krajní pravici, kterou využívá jako "strašáka." Ve skutečnosti je ale i přes jinou agendou cíl stejný: zesílení kapitalistického vykořisťování a naplnění zájmů monopolů.

My, komunistické organizace mládeže, pokračujeme v boji za radikální linii obnovy a posílení komunistického a dělnického hnutí po celé Evropě, daleko od smrtícího objetí sociální demokracie s jejím přikrášlováním EU či iluzí její možné opravy v prospěch lidových zájmů, zatímco společně s pravicí a neoliberály zavádí reakční a proti-lidová opatření. Lid a mládež musí dát rozhodnou odpověď rasistickým a fašistickým silám. Musí dát odpověď antikomunismu a útokům na lidové svobody, které se stupňují a jsou používány jako beranidlo proti hnutí pracujících.

Třídní boj neskončil. V Evropě budou nadále vznikat bojovná hnutí, jaké jsme viděli v minulých měsících, např: stávky v Amazonu (Španělsko a Německo), mobilizace na velkých pracovištích a v ulicích Francie a Maďarska, hnutí proti nejistotě a nezaměstnanosti po celé Evropě, mobilizace stovek tisíců studentů v Itálii. Všechny tyto zápasy jsou založeny na objektivní půdě vyostřených problémů pracujících a mládeže. Tato lidová nespokojenost je pohonem našich revolučních tezí a akcí. Nezanikne a potrvá tak dlouho, dokud kapitalismus bude existovat. Komunisté usilují o to, aby tento zápal nevyšel na prázdno.

Bojujeme za Evropu socialistickou, Evropu pracujících a lidových práv, sociálního pokroku, solidarity, míru a spolupráce. Pryč z pout imperialistických spojenectví. V každé zemi to bude lid, kdo bude mít ve svých vlastních rukách moc a bohatství, jež produkuje. Abychom dnes posílili tuto vyhlídku, abychom posílili dělnickou a lidovou opozici vůči zákonům kapitalistických vlád, abychom podpořili síly v každodenním boji proti kapitálu, potřebují národy a mládež silné komunistické strany a komsomoly v každé zemi a v každém městě, na každém pracovišti, každé univerzitě a škole i v každé čtvrti.

My, evropské komunistické organizace mládeže, aktivně bojujeme v rámci dělnického hnutí proti nezaměstnanosti, rizikům a nejistotám na pracovišti. Bojujeme za reálné zvýšení mezd, zkrácení pracovní doby a zajištění současných práv mladých pracujících. Společně s radikálním studentským hnutím také bojujeme za veřejné a bezplatné vzdělání pro všechny studenty.

Bojujeme za právo na volný a tvůrčí čas, za právo na přístup ke sportu a kultuře. Mobilizujeme mládež, organizujeme sportovní či kulturní programy, v kontrastu s drahými a někdy bezbarvými možnostmi, které kapitalismus poskytuje jen těm, kdo si to mohou dovolit.

V dobách zvyšujícího se bezdomovectví v Evropě a zvyšujícím se cenám ubytování, bojujeme za právo na bydlení. Bojujeme za to, aby si mládež a mladé rodiny mohly dovolit osamostatnit se a odstěhovat se z bytů svých rodičů. Bojujeme za to, aby dělnická třída a lidové vrstvy mohly žít v důstojných podmínkách.

Bojujeme proti NATO, EU a všem dalším imperialistickým silám a aliancím, proti vlivu USA a všem imperialistickým zásahům. Je naší povinností připojit se k hlasům mírového hnutí v dnešních zápasech. Stojíme bok po boku národy, které čelí imperialistickým agresím. V době, kdy se vyostřují vnitro-imperialistické rozpory a zvyšuje se nebezpečí všeobecné války, kapitál zesiluje svou agresivitu vůči lidu, žádá stále více obětí v zájmu svých zisků. Posilujeme boj proti kapitálu, bojujeme za společnost bez válek, chudoby, uprchlíků. Jsme také těmi, kdo nese odpovědnost při konfrontaci vzestupu fašismu rozšiřujícího nenávist, rasismus, xenofobii, a který znovu ohrožuje Evropu.

Bojujeme za ochranu životního prostředí. Jeho ničením jsou vinny monopolní skupiny honící se za zisky kapitálu a komercionalizující přírodu. To je důvod, proč je ničení životního prostředí vespsáno do genů kapitalistického způsobu výroby. Komunistické organizace mládeže jsou ve sporu s monopolistickými skupinami a EU, jež ničí životní prostředí ve prospěch obchodních zisků. Zároveň, odsuzujeme snahy některých odvětví kapitálu, jež mají zájem o tak zvaný zelený průmysl a průmyslovou přeměnu, užívající hnutí mládeže k tlaku na vlády ve svých zájmech. Tato odvětví kapitálu usilují o svůj zisk a nemohou být našim spojencem v boji za ochranu životního prostředí.

Jako komunistické organizace mládeže Evropy, zesilujeme naši přítomnost v hnutí pracujících, studentů a mládeže. Odhalujeme charakter politiky buržoazních vlád, EU a imperialistů. Ukazujeme mládeži, dělnické třídě a lidovým vrstvám, že jedinou alternativou světa, v němž žijeme, je socialismus. Svržení SSSR a dalších socialistických států Evropy, vítězství kontrarevoluce je pouze dočasné. Kapitalistický systém ve svém posledním, imperialistickém stádiu zahnívá a umírá. Své rozpory nemůže překonat. Stále platná  jsou slova Rosy Luxemburgové vyslovená před sto lety:

"Vy hloupí lokajové! Váš 'pořádek' je postaven na písku. Revoluce znovu zarachotí, vzepne se do výše a za hlasu trub se k vaší hrůze ohlásí: 'Já byla, já jsem, já budu!'" (Rosa Luxemburgová 1919).

(překlad KSM)

Více: Reportáž z 15. sjezdu evropských komsomolů

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .