header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Vyjádření PUR KSM k novým útokům na památník maršála Koněva

Protestujeme proti nejnovějšímu vandalskému útoku na pomník význačného velitelé Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva, osvoboditele Prahy, který je umístěn v pražskýchDejvicích.

Ostře odsuzujeme také veřejné vyhlášení vedení radnice MČ Praha 6, která usiluje o odstranění pomníku osvoboditele, a pracuje tak ve shodě s politicky motivovanými vandaly. Vyjádření, že se jedná o "vox populi", nebo že starosta Kolář (TOP09) pro vandaly "má pochopení" jsou nepřípustná a urážlivá vůči osvoboditelům. Nikdy nezapomeneme, že při porážce nacismu padlo přes 10 milionů sovětských vojáků a jen při osvobozování Československa přes 140 tisíc sovětských bojovníků. Maršál Koněv v bojích s nacismem prokázal výjimečné vedoucí a bojové schopnosti a nezaslouží si urážky ze strany současných vládců Prahy, ať již tabulkami relativizujícími osvobození, znevažujícími výroky, falšováním dějin, nebo záměrem ponechat památník poničený.

Během květnové hlídky mladých antifašistů u pomníku maršála Koněva, které se účastnili i členové KSM, byla o památník zvýšená pozornost také policejních příslušníků. Nechápeme, že pokud mělo vedení města informace o možném útoku v srpnu, nebyla zde zajištěna zvýšená pozornost z její strany i nyní.

KSM také odsuzuje nedávné rozhodnutí a vyjádření vedení Prahy o odstranění pomníku vyjadřujícího vděčnost Pražanů I. ukrajinskému frontu Rudé armády a maršálu Koněvovi za osvobození Prahy na Staroměstské radnici. Primátor Prahy Hřib (Piráti) dokonce manipuluje historii a popírá význam Rudé armády na osvobození Prahy, ačkoliv se 9. května stále v Praze bojovalo a Rudá armáda likvidovala odpor nacistických jednotek SS. Jeho přístup, ať vědomě či nevědomě také posiluje nacistický revanšismus. I na tomto příkladu se ukazuje, že antikomunismus a fašismus ve svých cílech tvoří jednotu, vzájemně se podporují a doplňují.

Faktem zůstává, že jen při samotném osvobození Prahy padlo 692 vojáků Rudé armády. Pražská operace byla poslední velkou operací druhé světové války v Evropě.

Tyto události zapadají do tendencí vzestupu antikomunismu a fašismu v Evropě, jakých jsme byli svědky na Ukrajině a nověji v Polsku, kde dochází k likvidaci pomníků osvobození a rehabilitaci jednotek kolaborujících s nacismem. Historická revize, přepisování výsledků druhé světové války za podpory Evropské unie, jdou ruku v ruce s potlačováním politické opozice a svobody myšlení (jako je nový antikomunistický zákon v Polsku), i se vzestupem neonacismu.


Předsednictvo Ústřední rady Komunistického svazu mládeže, 23. srpna 2019

Zpráva o poničení památníku http://www.halonoviny.cz/articles/view/51759057

Zpráva z Facebooku MČ Prahy 6

Hřibův "posudek"

Oproti tomu záznam dobového vysílání rozhlasu 9. května 1945 z archivu: "V této chvíli osvobodila Prahu Rudá armáda. Na velkém prostranství Klárova, na náměstí jsou snad už poslední přemožené německé tanky. Slavná Rudá armáda velmi rychle a velmi účinně je vyřídila." Má pravdu Zdeněk Hřib nebo redaktor rozhlasu 9. května 1945?


Autentické záběry z povstání a vítání osvoboditelů 9. května 1945 https://www.youtube.com/watch?v=f4hh876lAaU

Květnová hlídka u pomníku maršála Koněva

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .