header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

V Praze se uskutečnil 14. sjezd Komunistického svazu mládeže

V sobotu 19. prosince 2020 se v Praze uskutečnil 14. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s (KSM). Zasedání nejvyššího orgánu KSM se uskutečnilo opět po dvou letech za mimořádných opatření týkajících se epidemie Covid-19. Sjezd se vzhledem k této skutečnosti uskutečnil v omezeném rozsahu s částečnou online účastí členů. Okolnosti si vynutily, že jednání proběhlo bez přítomnosti hostů a sympatizantů. Mladí komunisté ovšem na sjezdu dali najevo své odhodlání nadále pokračovat a prohlubovat svou práci i za současných ztížených podmínek.

 

Dokument o současné situaci přijatý na sjezdu konstatuje rozvíjení všech rozporů kapitalismu v posledním období, což bylo umocněno současnou epidemií, stejně jako dlouhodobé tendence imperialistického řádu ohrožující životy milionů lidí a světový mír. S úmyslem potlačit pokrokový odpor vůči tomuto nebezpečnému vývoji roste i v Evropské unii tlak na komunistické hnutí k podřízení se. Roste antikomunismus i historický revizionismus vzhledem k pokrokovým a antifašistickým dějinám. Tato iniciativa je "zesílena hanebným rozhodnutím přijatým na úrovni EU, které obvinilo z rozpoutání 2. světové války mimo nacistického Německa i Sovětský svaz. To fakticky částečně ospravedlňuje nacismus a dodalo to novou energii pro historický revizionismus a antikomunismus, které se projevily v ČR například strháváním antifašistických pomníků." Právě nyní, kdy dochází k útokům na živobytí širokých vrstev obyvatel, je však třeba komunistických organizací, stojících v čele sociálních a protiválečných bojů. Sjezd vyjadřuje přesvědčení, že KSM je složkou zárodku "komunistického hnutí, které bude schopno vyvést společnost z rozbouřených vod globální kapitalistické krize a doplout do lepších zítřků, které představuje rázné ukončení kapitalistického barbarství a vybudování nové moci pracujících - socialismu."

Mladí komunisté také vyjádřili solidaritu s Komunistickou stranou Polska (KPP), která čelí ve své zemi represi. Sjezd zaslal Velvyslanectví Polské republiky dopis protestující proti pokusům o zákaz KPP a postihování jejích členů.

V příštím roce si Komunistický svaz mládeže připomene 100. výročí od svého založení a tedy století existence organizované komunistické mládeže. I k této skutečnosti se sjezd vyjádřil v samostatném prohlášení a mladí komunisté si připomněli jednotlivé etapy svého boje - období boje proti krizi, fašismu, zapojení mladých lidí do budování socialismu i důraz na pokračování zápasu za socialistické východisko ze současné krize.

Sjezd také projednal a zvolil nové vedení KSM: Ústřední radu a její předsednictvo. Schválil i nové složení redakční rady časopisu mladých komunistů Mladá pravda.


14. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s.

19. prosince 2020 v Praze

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .