header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Světová federace demokratické mládeže k vojenské operaci Ruské federace na Ukrajině

Vzhledem k vojenským operacím prováděným Ruskem je nezbytné zdůraznit, že tento konflikt nezačal dnes. USA, NATO a EU již dlouhou dobu využívají Ukrajinu v konfrontaci proti Rusku.

Docházelo k zostřování antagonismů zaměřených na sféry vlivu, podíly na trhu, suroviny, energetické plány a dopravní trasy.

Podpora neofašistického státního převratu v roce 2014 je příkladem této strategie. USA, NATO a EU soustavně usilují o začlenění Ukrajiny do NATO. Snaží se vzdálit Ukrajinu z ruského vlivu a využívat tento stát jako loutku ve strategii obklíčení Ruska.

Zásadní snahy NATO začlenit Ukrajinu do boje proti Rusku podporují některé další příčiny této konfrontace, jako je napětí kolem přírodních zdrojů, vojenské manévry, které přispěly k eskalaci napětí, a existující imperialistické zájmy.

Navzdory prohlášením, jako je to, které provedl ruský prezidentský úřad a které obviňuje SSSR (s jasným antikomunistickým cílem) za současnou situaci kolem Ukrajiny, Doněcku a Lugansku, je jasné, že SSSR s tím nemá nic společného. Naopak, jak jsme viděli na mnoha jiných příkladech v bývalých socialistických a demokratických zemích, spojenectví založené na třídním soudružství bylo základním prostředkem k překonání problémů, které se objevují po pádu socialistického bloku. Obnovení kapitalismu znamenalo likvidaci historických výdobytků dělníků a lidu (včetně míru) a vrátilo národy SSSR do éry třídního vykořisťování a imperialistických válek.

V posledních letech kvůli imperialistické válce, porušování minských dohod ze strany Ukrajiny a napětí trpěl především lid. Mnoho lidí od počátku tohoto konfliktu opustilo své domovy a hledalo útočiště kvůli ukrajinské agresi podporované USA, NATO a EU a rozporům mezi mocnostmi.

WFDY vyzývá k ukončení této vojenské operace a všech agresí, které se odehrávaly již před posledními událostmi. Požadujeme ukončení imperialistické války a odmítáme jakoukoli eskalaci napětí. Jsme proti vyhlášeným sankcím, protože dělníci jsou vždy těmi, kdo nesou jejich nejtěžší důsledky. Vyzýváme k politickému a mírovému řešení založenému na zájmech mládeže a lidu a respektujícímu vůli lidu. Je zapotřebí boje lidu a mládeže proti imperialistické válce, monopolům a vládnoucím třídám, za posílení třídního boje a boje proti imperialismu.

Mládež a lid na celém světě nemůže na této situaci nic získat. Vyzýváme antiimperialistickou mládež na celém světě, aby bojovala proti imperialismu; za rozpuštění a vůbec právo na vystoupení z imperialistických aliancí, jako je EU a NATO; a proti tomu, aby se na této situaci podílely vládnoucí třídy jejich zemí vojenskou spoluprací, přidělováním logistických základen a politickou a ekonomickou podporou. Boj proti válce a za konec imperialismu, monopolního stadia kapitalismu, je naším hlavním úkolem. Stále musíme zajišťovat trvalý mír a společnost bez vykořisťování a jakéhokoli útlaku.

Překlad KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .