header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

KSM k vyostření situace v ČR v souvislosti s ukrajinským konfliktem

V ČR je vládou a dalšími mocenskými strukturami zneužíváno vyostření dlouhodobého ukrajinského konfliktu a zapojení armády Ruské federace do něj k omezování občanských svobod, k vyvolávání národnostní nesnášenlivosti. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:

  • Probíhá cenzura domácích i zahraničních informačních zdrojů. Bez dostatečné právní opory jsou umlčovány weby. (1)
  • Nejvyšší státní zástupce vyhrožuje za využití svobody projevu. (2)
  • Politici, jako Zdeněk Ondráček, jsou skandalizováni a vyšetřováni za výroky, které pronesli před posledním vyostřením ukrajinské krize. (3)
  • V médiích jsou oslavovány i otevřeně extremistické ozbrojené organizace, používající neonacistickou symboliku, jako pluk Azov. (4)
  • Dochází k napadání ruské menšiny žijící v ČR, včetně dětí ve školách, k vyvolávání národnostní nesnášenlivosti. Někteří lékaři vyhrožují neošetřením lidem ruské národnosti.
  • Dochází k další vlně ničení a odstraňování pomníků osvobození (5)

Je třeba zdůraznit fakt, že ČR de jure není účastníkem konfliktu na Ukrajině, nedochází ke konfliktu v členské zemi EU a NATO. Země se nachází ve formálně právně a fakticky stabilní situaci.

Přitom současně dochází k propagaci ukrajinských fašistických a neonacistických organizací, případně k zamlčování jejich účasti na násilí a zločinech páchaných na civilním obyvatelstvu na Ukrajině. Příznačný je v této souvislosti i fakt, že tyto ukrajinské neonacistické síly ničily pomníky lidového vítězství nad fašismem a naopak vztyčovaly pomníky zločincům, jako byl Stepan Bandera, kterého prezident Ukrajiny dokonce zákonem prohlásil za „hrdinu Ukrajiny“. Upozorňujeme na analogické akty ze strany některých politických sil v naší vlasti, které, obdobným způsobem jako neonacisté a jejich spojenci na Ukrajině, odstraňovaly památníky osvobození od nacismu i u nás, jako tomu bylo například v případě pomníku maršála Koněva v Praze. Potlačování občanských práv a svobod není odůvodnitelné konfliktem, který zahrnuje Ukrajinu a Ruskou federaci.

Protestujeme proti výše uvedenému stanovisku Nejvyššího státního zastupitelství, které se svými výhrůžkami uchýlilo k zastrašování občanů ČR z hlediska svobody výkonu jejich občanských práv. Důležitá je v této souvislosti i ta skutečnost, že nejvyšší státní zástupce Igor Stříž odmítl vyjasnit a konkretizovat, za jaké projevy občanských svobod budou občané orgány činnými v trestním řízení perzekuováni. (6) Lze to chápat jako rozostřování oblasti právních jistot a zastrašování občanů naší země, jimž státní orgán vyhrožuje perzekucí a současně odmítá dostatečně jasně specifikovat, za co je státní moc perzekuovat může a bude.

Bezprecedentní je zákaz vysílání některých ruských sdělovacích prostředků nejen na české, ale i na eurounijní úrovni. Ukazuje to skutečnou podstatu politické moci, která potlačuje základní občanská práva, jakým je i právo na svobodné šíření a přijímání informací. Dokonce i britský konzervativní historik John Laughland v této souvislosti hovoří o diktatuře a totalitární tendenci a protestoval proto proti omezování občanských práv obyvatel zemí Evropské unie. Takovéto kroky vyvolávají asociaci například se zákazem poslechu zahraničního rozhlasu v době druhé světové války na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava.

Protestujeme rovněž proti dodávkám zbraní vládou ČR jedné ze stran konfliktu, která ve svých politicko-mocenských a ozbrojených strukturách zahrnuje i prokazatelně neonacistické organizace, vládě, jejíž ozbrojené síly se dopustily zločinů proti lidskosti, a která dosud nepotrestala pachatelé takovýchto zločinů, jakým bylo například povraždění a upálení několika desítek nevinných lidí v Domě odborů v Oděse v roce 2014.

(1) https://www.lupa.cz/clanky/cesko-v-hybridni-valce-vlada-vyzyva-k-cinu-armada-zada-operatory-o-blokovani-proruskych-dezinformacnich-webu/
(2) https://verejnazaloba.cz/nsz/informace-k-moznym-trestnepravnim-limitum-svobody-projevu-ve-vztahu-k-situaci-na-ukrajine/
(3) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/byvaly-poslanec-kscm-zdenek-ondracek-oslava-putina-policie-trestny-cin.A220228_130806_domaci_lre
(4) https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/doneck-ukrajina-napeti-rusko-obavy-valka-intervence-domobrana_2202131737_pik
(5) https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/rusky-vojak-se-na-podstavec-v-pribyslavi-vrati-po-valce-oblekli-ho-do-vlajky-202.html
(6) https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/schvalovani-ruske-invaze-trestnym-cinem-svoboda-slova-ma-limity-rika-striz-40388584

Předsednictvo UR KSM 3. 3. 2022

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .