header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Proč se stalo vzdělání v SSSR jedním z nejlepších na světě

Sovětský svaz zvládl vytvořit vzdělávací systém tak, že dokázal naplnit moderní ambice a zásadně přeměnil zemi v supervelmoc.

Před revolucí roku 1917 měla ruská říše na svém území, navzdory obrovské populaci, jen několik desítek školek. To se dramaticky změnilo po uchopení moci bolševiky, kteří prosazovali rovnoprávnost žen a jejich zapojení do všech aspektů společenského života. To vedlo k rozvoji sítě předškolního vzdělávání.

Zakladatel Sovětského státu, Vladimír Iljič Lenin, nazýval školky a školy "zárodky komunismu". Podle něj mohla tato zařízení: "skutečně osvobodit ženu, zmenšit a odstranit nerovnost a posílit její roli v sociální produkci a společenském životě".

 

Od poloviny 20. let se budovala síť mateřských školek nejen ve městech, ale také na venkově. V roce 1941 chodily do mateřských školek dva miliony sovětských chlapců a dívek. O třicet let později tento počet vzrostl na 12 milionů dětí.

V roce 1959 byl zaveden nový systém sjednocování jeslí a mateřských školek. Stát převzal péči o děti od dvou měsíců do sedmi let, tedy do ranného školního věku.

Než došlo k bolševické revoluci, úroveň gramotnosti byla tragicky nízká. Na konci 19. století bylo pouze 21 % z populace gramotných. Sověti zahájili kampaň "Likbez" (likvidace negramotnosti) a byla ta tímto účelem po celé zemi vybudována síť specializovaných zařízení. Do roku 1926 se podařilo zbavit negramotnosti jeden milion lidí. Do roku 1939 se čtyřicet milionů negramotných lidí naučilo číst a psát díky vzdělávacímu programu Likbez.

K velkému průlomu došlo v roce 1930, kdy bylo v SSSR zavedeno všeobecné základní vzdělávání. Počátkem 40. let byl problém masové negramotnosti z velké části vyřešen.

Pamětníci vzpomínají, jak velice obtížné bylo pro stávající školy absorbovat tak velký počet studentů po vyhlášení všeobecného vzdělávání. Žáci museli být rozděleni do směn. Nejmladším žákům začalo vyučování v 8 hodin a skončilo v poledne, pak přišel čas pro starší žáky a poslední z nich měli výuku od 18:00 do 22:00, nebo dokonce i do 23:00.

První desetiletí existence SSSR bylo obdobím velkých experimentů ve vzdělávání. Například historie byla studována chaoticky, v rámci jiných společenských věd. Teprve v roce 1934 byla historie "rehabilitována" a vrácena do škol jako samostatný předmět.

Velká vlastenecká válka těžce zasáhla celou vzdělávací infrastrukturu. Opravit škody způsobené Hitlerovou invazí trvalo roky. Úřady vynaložily obrovské úsilí k odstranění dopadů války, které se nutně projevily také ve snížení úrovně vzdělávání. Každému jednotlivému žákovi byla věnována větší pozornost a byly zavedeny výhody pro učitele.

V souvislosti se studenou válkou a sílící technologickou konkurencí se sovětský stát stále více zaměřoval na exaktní vědy, zejména na matematiku. Říká se, že skutečný rozmach matematiky začal v zemi na konci 50. let. Byly zřízeny školy specializující se na výuku matematiky. Absolventi těchto škol se podíleli na sovětském vesmírném programu z 50. let.

Kromě školního vzdělávání jako takového, existovala v SSSR celá síť speciálních klubů, které mohli žáci navštěvovat zdarma a studovat širokou škálu předmětů, od fotografie po konstrukci letadel.

Je těžké zmiňovat sovětskou školu a nezmínit se o pionýru, sovětské verzi skautů. Ačkoliv jejich činnosti měly určitou ideologickou příchuť, v podstatě se převážně podílely na dobrovolnických činnostech - sběr použitého papíru, recyklace kovu, pomoc starším.

SSSR také investoval zdroje do rozvoje vysokého školství. Hned po revoluci založili bolševici desítky nových univerzit. Ještě více jich bylo založeno ve 30. letech, protože rozsáhlý industrializační program vyžadoval odborníky. Později, od 50. let, došlo k nové vlně zakládání univerzit. Do roku 1975 bylo v SSSR téměř pět milionů studentů, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání.

Někteří z těchto studentů byli cizinci z rozvojových zemí, které měly vůči SSSR přátelský vztah. V roce 1960 založily sovětské úřady Univerzitu družby národů Patrice Lumumby. Deklarovaným cílem univerzity bylo poskytnout mladým lidem z Latinské Ameriky, Asie a Afriky řádné vzdělání.

Získání vyššího vzdělání v SSSR neznamenalo pouze osvojení si znalostí, ale také často zapojení se do manuálních prácí. Během letní sezóny byly vytvářeny například tzv. studentské stavební brigády, které byly směřovány na stavby důležité pro sovětskou ekonomiku. Účelem těchto brigád bylo vštípení pracovní etiky studentům.

Zdroj:
https://www.rbth.com/history/328721-education-in-ussr-the-best

Překlad KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .