header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

KSČM a imperialismus

Ve stanovisku PUR KSM k výsledkům krajských voleb se konstatuje "KSČM rezignovala na boj s imperialismem šířením iluzí o charakteru Evropské unie, podporou rozšiřování NATO nebo ospravedlňováním válečných zásahů, jako byl ten v Libyi."

Doložme tuto dlouhodobou tendenci zcela konkrétně. V těchto případech se ukazuje velice ostře zodpovědnost, kterou nesou představitelé KSČM na podpoře imperialismu: hlasování poslanců PČR o rozšíření NATO na východ a hlasování europoslanců k přípravě útoku na Libyi. Případy kolaborace jsou to o to markantnější, protože reálné důsledky těchto agresivních kroků se projevují dodnes.


1. Hlasování o rozšíření NATO na východ, směrem k Rusku v roce 2003

4 roky po vstupu ČR do NATO, po hanebném bombardování Jugoslávie, několik měsíců po útoku na Irák, hlasovali čeští poslanci o ratifikaci přístupu Bulharska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Slovenska a Slovinska k NATO. Rozšíření paktu bezprostředně připravilo půdu pro současnou eskalaci zbrojení v Evropě a hrozbu války s Ruskou federací. Na to navazoval i banderovský převrat na Ukrajině a občanská válka v této zemi.

Skutečným komunistům je jasná role tohoto imperialistického sdružení ve válečném štvaní a povinnost bránit se krokům NATO po celém světě. Ne tak poslancům KSČM.

6 poslanců za KSČM hlasovalo pro rozšíření paktu NATO: Dolejš, Kohlíček, Býček, Ransdorf, Beneš, Černý.

Plných 19 se zdrželo v této zásadní otázce, včetně současných lídrů strany Filipa, Vostré, Kováčika atd.

Méně než polovina poslanců KSČM hlasovala proti.

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=4&T=338

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=338

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=32519&l=cz


2. Rok 2011, politická příprava pro bombardování Libye pod zástěrkou tzv. bezletové zóny

Antiimperialisté a bojovníci za mír (jako Fidel Castro) mobilizovali proti pokusu zaútočit na tuto severoafrickou zemi a její vládu, která využívala zdroje uhlovodíků pro zajištění životní úrovně obyvatel. Rezoluce Evropského parlamentu RC-B7-0169/2011 přímo zajišťovala podporu tohoto budoucího útoku zapojením EU do tzv. bezletové zóny.

Tři ze čtyř poslanců v EP za KSČM hlasovali pro tuto rezoluci - Kohlíček, Maštálka a Remek.

Připomeňme výsledky této imperialistické agrese - bombardování a cílená podpora reakčních organizací, zavraždění političtí vůdci, rozvrácená země, která je stále v zajetí občanské války, proudí odtud stále tisícovky uprchlíků do Evropy.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0095+0+DOC+XML+V0//CS

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20110310+RES-RCV+DOC+PDF+V0//PT&language=PT


Blíže o výstupech a chování dalších představitelů KSČM při útoku na Libyi http://www.ksm.cz/historie/pro-pripomenuti-5-let-od-utoku-na-libyi.html

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .