header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Hip Hop trochu jinak II.

...Čeho bych se chtěl dotknout, a doufám, že to nebude bráno negativně nebo snad bolestivě z něčí strany, je způsob jakým nad tímto kulturním celkem zlomili hůl naši němečtí soudruzi z Rotte Fahne. Je sice pravdou, že v Hip-Hopu jsou dnes hodně zastoupeny zlořády maloburžoazního měšťáka jako jsou rasismus, xenofobie či neúcta k ženám, ale pozor! Není to problém celého spektra tohoto odvětví kultury hlavně mladých lidí...

Předem tohoto dopisu bych chtěl pozdravit redakci Mladé Pravdy a všechny, kteří se na jejím vydávání podílejí, samozřejmě i se všemi přispěvateli. Čest Vaší práci!!
Ale k důvodu, proč píši tento dopis. Jedná se spíše o názor, a možná o pokus o rozpoutání debaty na stránkách Mladé Pravdy, tedy pokud s tím redakce bude souhlasit…
Chtěl bych reagovat na články otištěné v posledních dvou číslech Pravdy týkající se kultury Hip-Hopu, zde uvedené jako kultura RAP a Graffitti. Ideová analýza je asi správná, tuto otázku řešit nechci. Jedná se skutečně o kulturu chudinských čtvrtí Ameriky, především New Yorku, kde fenomén Hip-Hopu vznikl, ale dnes i dalších velkých měst jako Los Angeles, Chicago, Detrit a spoustu dalších.
Čeho bych se chtěl dotknout, a doufám, že to nebude bráno negativně nebo snad bolestivě z něčí strany, je způsob jakým nad tímto kulturním celkem zlomili hůl naši němečtí soudruzi z Rotte Fahne. Je sice pravdou, že v Hip-Hopu jsou dnes hodně zastoupeny zlořády maloburžoazního měšťáka jako jsou rasismus, xenofobie či neúcta k ženám, ale pozor! Není to problém celého spektra tohoto odvětví kultury hlavně mladých lidí. V hip-hopové kultuře se objevují také lidé a skupiny s pokrokovými názory a myšlenkami, a to jak na naší scéně tak i na evropské a americké. Nejsou ovšem mnoho vidět, protože se většinou vykrystalizovali na bázi undergroundu a antikomerční bázi.
Já osobně to mohu potvrdit, protože se již nějaký pátek v tomto spektru pohybuji a s některými jsem se setkal i osobně.
Všeobecně jsou to lidé kolem této kultury otevření a schopní se bavit na jakákoliv témata, což u některých jiných žánrů je skoro vyloučeno.
Pokud jsem se prve zmínil o pokrokových myšlenkách, je mou povinností vzpomenout příkladem třeba skupinu Loop Troop s jejím zpěvákem Promo, která se v textech angažuje hlavně v otázkách globalistu kapitalismu i ekologie, v jednom z klipů byly dokonce použity záběry z protestů proti MMF a Světové Bance v Praze v roce 2000, a to není samozřejmě jediná formace. Z Ameriky znám taky hodně příkladů pokrokového myšlení u černošských, hispánských i bělošských skupin.
Mnoho současných kapel a zpěváků Hip-Hopového žánru vystupuje aktivně i proti válce v Iráku a to i v prostředí na toto téma bigotní Ameriky. Dalo by se napsat o tomto tématu ještě hodně, ale mým cílem bylo především přiblížit i jinou stránku této kultury, která opravdu není tak špatná, jak bylo nastíněno.
Má v sobě velký mobilizační potenciál, a neustále se rozvíjí. Je živá a vstupují do ní elementy aktuálního života, což jí zajišťuje samo o sobě určitý soustavný kontakt s realitou. A co hlavně – pochází z lidových struktur a tím pádem používá i lidový jazyk, což otevírá jedinečnou možnost přiblížit myšlenky spravedlivé společnosti opravdu široké mladé generaci, protože ta je o ně současnou propagandou cíleně a systematicky okrádána. Má potenciál na to udělat to přijatelným způsobem blízkým každému. Neměli bychom se dopouštět předběžných soudů a unáhlených hodnocení subjektů ve vývinu, protože nám jako současníkům může uniknout hlubší význam věcí v širším kontextu historické zkušenosti, a to podle mého názoru není marxistický přístup.

Děkuji za prostor, David

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .