header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Rezoluce o práci komunistických zástupců v obecních zastupitelstvech (1924)

Přijatá II. sjezdem Komunistické strany Československa, konaným ve dnech 31. října-4. listopadu 1924

Členství v samosprávných sborech není pro komunistickou stranu a její příslušníky cílem a účelem, nýbrž jen prostředkem ke komunistické agitaci a propagandě.

Komunisté, činní v těchto sborech, mají samozřejmou povinnost zúčastniti se všech prací, které směřují k tomu, aby samosprávné korporace plnily všeobecně své prospěšné úkoly a povinnosti v oboru chudinské a sociální péče, v oboru školství i kulturních opatření, na poli komunálních potřeb, jako zlepšování osvětlení, komunikačních prostředků a pod.

Při účastí na těchto pracích nesmějí však nikdy komunisté zapomenouti na svůj vlastní účel, a to je odhalovati a pranýřovati na půdě obecních institucí neudržitelnost a nespravedlnost celého dosavadního společenského zřízení a získávati masy pracujících k boji za jeho odstranění.

Proto je nejpřednější povinností naších komunistických zástupců v samosprávných sborech:

  1. Ve všech případech, kdy komunistická strana podniká nějakou všeobecnou akci, ať politického nebo hospodářského významu, využití také fora samosprávných korporací k nejusilovnější podpoře této akce.
  2. Proti každému útoku se strany vlády, parlamentu atd., jehož účelem je bud politické, nebo existenční poškození pracujících vrstev, protestovati a žádati, aby se samosprávná korporace k protestu připojila.
  3. Ve všech mzdových bojích a zápasech mezi kapitalisty a dělníky stavěti se za spravedlivé požadavky dělníků, žádati, aby samosprávné sbory vyslovily bojujícím dělníkům své sympatie a jejich boj případně také hmotně podporovali.
  4. Vystupovati s protesty proti všem třídním nespravedlnostem, bezpráví a perzekuci, kdykoli se těchto přehmatů proti příslušníkům pracujících vrstev dopouštějí buržoasně třídní úřady, korporace a instituce, a navrhovat udělení hmotných podpor rodinám persekuovaných.
  5. Využíti i denních událostí a příhod v místě se sběhnuvších a vrstvy pracujícího lidu pobuřujících k tomu, aby třídní, nespravedlivá tvářnost dnešního společenského pořádku byla veřejně bičována a pranýřována.
  6. Otázku jednotné fronty na půdě samosprávných sborů chápati jedině jako tvoření vyloženě třídní, protiburžoasní bojové dělnické fronty a nezaměňovati ji obyčejnou koalicí, sloužící k rozdělení a zajištění funkcí, mandátů a pod. Komunističtí členové samosprávných sborů nesmějí nikdy a za žádných okolností přerušiti styky se svou politickou organizací, musí o všech svých počinech v organizací referovati a při svém postupu usnesením organizace bezpodmínečně se říditi.

 

Protokol II. řádného sjezdu KSČ, konaného ve dnech 31. října - 4. listopadu 1924, Ur. 107

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .