header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Portugalská KS (PCP) k výsledkům parlamentních voleb

Zveřejňujeme prohlášení Komunistické strany Portugalska k výsledkům parlamentních voleb 6. října. Podle krátkého článku v Haló novinách Romana Janoucha se zdá, že vítězství Socialistické strany je obrovský úspěch. Text nevysloveně připodobňuje postup KS Portugalska s postupem KSČM k současné vládě, s jejími "sedmi podmínkami". V nadpisu článku je dokonce uvedeno, že "Komunisté v Portugalsku kývli" na menšinovou vládu. Přiložené prohlášení ovšem ukazuje daleko komplexnější rozhled a posuny, které se od minulých voleb udály. Co je podstatné, KS Portugalska (narozdíl od KSČM) považuje vždy za zásadní kritérium politiky posílení bojů lidu a pracujících za své vlastní zájmy.

 

1. Dosud známé výsledky (psáno téměř bezprostředně po uzavření volebních místností; pozn. překl.) odrážejí rozložení sil, podobné tomu z roku 2015, i když se změnami v relativním postavení a ve volební síle politických sil se zastoupením v Republikovém shromáždění [Parlament].

To ale nezakrývá fakt, že současné uspořádání sil na institucionální úrovni odpovídá politickému kontextu, jenž se liší od toho z roku 2015.

Během těchto let už je jasné, že došlo k významným krokům při obraně, obnově a dosažení nových práv po přerušení činnosti vlády a politiky národní katastrofy, jež vyšly z rozhodnutí, k němuž v té době došly PCP (Komunistická strana Portugalska) a PEV (Zelených; druhá část seskupení CDU; pozn. překl.) a jež přispělo k institucionálnímu řešení, jež zajistilo porážku vlády lidovců a sociálních demokratů ve společenské a volební sféře a zároveň došlo k jejich porážce politické. To zmařilo již existující plány na prosazení a zesilování ofenzívy v rámci Paktu stability a růstu a Paktu agrese, jež trojka EC-ECB-IMF (Evropská komise, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond) sepsaly jako směrnici k budoucnosti země a portugalského lidu.

Také už je ale jasné, že negativní opatření, jimž se zabránilo, a pokrok, jehož bylo dosaženo, nestačí k zajištění nezbytné reakce na problémy země a k dosažení rozvinutého a svrchovaného Portugalska.

Situace země a její vývoj v posledních letech, aniž bychom zlehčovali zápas za dosažení nového pokroku, dnes vyvolává s obnovenou silou potřebu otevřít cestu politice, jež se rozchází se základními směry pravicové politiky, jichž se Socialistická strana nevzdala a v nichž dokonce, ve strukturálních aspektech, i nadále pokračuje, navzdory omezením, jež byla uvalena vzhledem ke složení teď odcházejícího parlamentu.    

Teď je třeba plně reagovat na problémy země a rozejít se se zájmy velkokapitálu, s ohodnocením pracujících a dělnictva jako hlavním cílem, a vymanit se z podřízenosti vůči euru a nařízením Evropské unie, s uhájením práva naší země na svrchovaný rozvoj.

Neodkladnou je dnes alternativní, vlastenecká a levicová politika, již vláda Socialistů zajistit nemůže.

Je nutno postoupit kupředu, nedovolit, aby nám byla opět ukradena práva a příjmy, jichž jsme dosáhli; zabránit novým zpátečnickým krokům v pracovní legislativě, ve volebním systému nebo v takzvaných "strukturálních" reformách, jež spolu v četných oblastech sdílejí Socialistická strana a Sociální demokracie.

Nic nebrání tomu, jak se dělo po celá desetiletí a v po sobě následujících parlamentech, aby prezident republiky na setkání s [politickými] stranami jmenoval premiéra, aby byla sestavena vláda a ujala se úřadu.

Podle výsledku rozhodnutí Socialistů, jimi předložených rozpočtových nástrojů a obsahu jejich legislativy, určí CDU jako vždy své postoje. Jsme vázáni svými závazky pracujícím a lidu, rozhodnuti bojovat proti všem negativním opatřením a všem ústupkům, jež by Socialisté chtěli zavést. Stejně tak se budeme i nadále chápat iniciativy a zasahovat k zajištění, aby byla přijímána opatření, jež zlepší život pracujících a lidu, abychom přispěli ke všemu, co představuje pokrok.

Ke splnění svých závazků vůči pracujícím a lidu si klademe neodkladné cíle boje, všeobecné zvýšení mezd a celonárodní minimální mzdy na 850 euro (cca 22 000 Kč, ovšem kupní síla není přesně známa; pozn. překl.) a celkové a skutečné zvýšení starobních penzí; právo na bezplatné jesle pro všechny děti do 3 (tří) let věku(!); právo na zaručené bydlení pro nájemníky a výstavbu veřejného bydlení; vyšší fondy ke zlepšení veřejné dopravy; vyšší investice, jež chybí NHS [Národní zdravotní službě] a veřejným službám; 1 % [z rozpočtu] na kulturu; záruky ochrany přírody, životního prostředí a ekologické rovnováhy.

2. Výsledek, jehož dosáhla CDU - s poklesem jejího volebního vyjádření a počtem jejích parlamentních poslanců- je negativním faktorem pro život země v blízké budoucnosti. My ale nemůžeme přehlížet fakt, že tohoto výsledku bylo dosaženo v politickém a ideologickém kontextu, existujícím už ve volbách do Evropského parlamentu a odrážejícím se také v tehdy dosažených výsledcích.

Výsledek CDU je neoddělitelný od intenzivní vleklé operace, vedené proti ní a založené na lžích, zostouzení a předhazování předsudků ve snaze nejen CDU shazovat a pošpinit, čemuž dávaly metodicky přednost ostatní politické síly a což prohlubovaly prvky zkreslování a mystifikace úlohy a činnosti PCP a PEV v etapě, jíž procházel politický život země během období odcházejícího parlamentu.

Rozsah volební kampaně, vybudované radikálním závazkem aktivistů CDU; jen jasné poznání naší činnosti a důvěra daná těm, kteří své závazky nezradí; jen pevné spojení a usazení sil CDU mezi pracujícími a lidem, jen to dovolilo v současném kontextu zabránit, aby volební pokles dosáhl úrovně, již někteří považují za nezvratnou, a překonat ostrou kampaň rozpoutanou středisky monopolního kapitálu a nástroji, jež má k dispozici. S tímto výsledkem CDU budou zájmy pracujících a lidu méně chráněny a sníží se vyhlídky na obranu a zisk v dosažení práv a příjmů, získaných s rozhodujícím přispěním CDU.

CDU bude přítomná, jako vždy, aby plnila závazky vůči pracujícím a lidu, aby posilovala jejich boj, bude počítat s mobilizací všech, dokonce i těch, kteří nepochopili, že tím, co skutečně rozhodlo tyto volby, bylo, aby posílila CDU. Spíše dřív než později pochopí, že to je ta síla, s níž mohou počítat.  

CDU se svými ústavními silami bude přítomna, aby napadala projekty zvýšeného vykořisťování; aby bránila práva, s pracujícími a s lidem; aby přispívala k boji, jenž dokáže blokovat kroky zpět a přispívat k lepšímu životu.

Jako vždy to bude zápas pracujících a lidu, po němž bude voláno, aby zabránil ústupu a přispěl k posunu vpřed.  

3. V těchto volbách si musíme všimnout významné ztráty sociální demokracie a lidovců, další po jejich porážce ve volbách roku 2015. je neoddělitelná od potvrzeného odsouzení jejich zodpovědnosti za politiku společenského ústupu a ekonomického úpadku, jenž uvalili na zemi. To ale samo o sobě neznamená, že byly poraženy projekty spjaté s pravicovou politikou a pravicovým programem.

Jak CDU vždy zdůrazňovala a varovala, cesta pokroku v právech a boje proti ustupování vyžadovala nejen odepření absolutní většiny Socialistické strany, ale také, což je stejně tak rozhodující, silnější CDU a větší váhu jejích poslanců.

4. CDU zdraví těch mnoho tisíc Portugalců, kteří svým hlasováním rozhodně přispěli ke kampani za vyšší uvědomění a nástup ke hlasování pro CDU. Všem těm, kteří podnikli krok k přeměně své podpory a k uznání odkazu vážnosti a soudržnosti CDU ve hlasování, a zvlášť všechny ty, kteří tak učinili poprvé, a potvrzujeme svůj trvalý závazek ctít své slovo, konat na obranu pracujících a lidu, jejich práv a tužeb. Mohou všichni počítat s tím, že CDU je na jejich straně v obraně jejich zájmů a v zabezpečení lepší budoucnosti.

CDU zdraví tisíce aktivistů, kteří, bok po boku s kandidáty, tvořili kampaň za vyšší uvědomění a mobilizaci, jež přispěla k dosažení výsledku CDU. Kampaň, jež pomohla zvednout uvědomělost k účasti v mnoha bojích, jež zajistí, abychom nešli zpátky, abychom odolali pokusům o nové ofenzívy proti právům a vydrželi pokračovat v zápase za budování vlastenecké a levicové alternativní politiky, jež zaručí Portugalsku budoucnost.

PCP, 6. října 2019

Překlad VS

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .