header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Co je pro lidi demokracie?

Demokracie - co se dnes lidem po šestnácti letech vybaví pod tímto pojmem? Já bych společnost roztřídil asi do tří takových větších skupin. Občanům, kteří si vybudovali svou kariéru na tom, že kapitalismus podporuje svobodné podnikání, se bude dnešní uspořádání země zamlouvat. Budou volit takovou politickou stranu, jenž jim nabídne ty nejvýhodnější podmínky pro své podnikání a pro svůj vlastní prospěch. Ano, na tom je ve své podstatě založena ona demokracie, ono slovo, jímž se může takový člověk hájit.

Nikdo z těchto lidí si však neuvědomuje, možná jen pro svoji hloupost nebo protože si uvědomovat nechce, že není v této republice sám. Za každým jeho poctivým i nepoctivým výdělkem, většinou dnes už se zahraniční firmou, jelikož převážná část našeho průmyslu je v rukou zahraničních podniků, je okrádání vlastní zemi. A proč? Dovolte, abych si sám odpověděl. Je mu tu jedno. Nad sobeckostí svých obchodů se nezamýšlí, poněvadž on si žije dobře a je zaopatřen. Znovu se hájí tím, že je přeci demokracie a on si může dělat co chce. To je jeho chápaní oné demokracie.
Všichni po revoluci propadli materialismu, nic víc než užívat a na druhé se nedívat. A jsou to právě ti lidé, kteří v Praze vyšli do ulic pod transparenty hlásající svobodu s vidinou své budoucnosti ve velkých vilách, drahých autech a nohama na stole. V Praze, v dnešním ohraničeném kosmopolitním státu ve státu. Všichni tito lidé svou vizi poté pomalu měnili ve skutečnost na úkor těch, tam za hranicemi hlavního města. Na úkor těch lidí si postavili své vily, koupily auta a mají nohy na stole. Je přeci výhodnější dovážet potraviny ze zahraničí, pronajímat si služby zahraničních firem pod vidinou jejich západní, světoznámé, proklamované značky. Na úkor těch ostatních lidí si mohou žít dobře a jako satisfakci po uzavření zemědělských a průmyslových podniků tam přeci postaví výrobní haly, které sníží procento nezaměstnaných a z jejich pohledu zase umlčí hlasy věčně nespokojených. Máme tu přeci demokracii, tak co víc si přát. My se máme dobře. To jsou oni, kteří mluví, ale neví,, Sytí hladovým nevěří. ‘‘
Ale čemu se divit. Když se touto mentalitou samozřejmě řídí dnes i naše slavná vláda,. Sestavená jen s reklamních panáků, odříkávajíc své role. Jak mohou pochopit zoufalost ostatních krajských zastupitelství, jak mohou pochopit prostého člověka. Pod rouškou jejich takzvané demokracie, začínají vyplouvat škraloupy anarchie, korupce a bojů o moc v našem státě. Ti chytří z nich možná už pochopili své chyby, svojí bláhovou ideu o demokracii a svobodě, ale nic neřeknou. Oni mají své domy, auta, tak proč si stěžovat - oni mají.
Teď sice vypadám ve vašich očích jako závistivý, nepřejícný a toužící po moci. Vypadám přesně jako oni. Ale já, když popravdě řeknu, že mi nejde o to, abych získal moc a peníze, tak mi dnes nebude nikdo věřit, jelikož nedůvěra je už tak prožitá z toho, jakými sliby nás dnešní politici zahrnují. Z toho, jak nám mažou med kolem pusy a kde nic ,tu nic. Nedivým se, že mi nevyvěříte, že jsem znechucen zadlužením našeho státu, nezaměstnaností, třídními poměry, vnitrostranickými šarvátkami politických strany, korupcí ve všech vrstvách, jak vládních tak výkonných, tak i soudních orgánů, neobjektivním vykládáním naší historie mládeži a spoustou dalších věcí. Dnes se nedá věřit už nikomu, v tom už máme všichni jasno.

Pak je zde další skupina obyvatel která chápe pod pojmem demokracie, skrytou anarchii. Zastává názor, že pro vedení státu je potřeba takových zákonných opatření, která budou muset lidé respektovat pod pohrůžkou tvrdých trestů. Takových opatření, která budou zajišťovat dodržování pořádku a zároveň nepřipustí, aby byly vnitřně parazitovány. Důrazně a spravedlivě, bez jakýchkoli výjimek se musí dohlížet na jejich správné fungování ze všech právních hledisek. Nepřipustit, jako je tomu dnes, korupci. Neakceptovat ztrátu autoritativní moci naší policie, či dnes již zničené armády. Neotřesitelnými postihy zločinů předložit příklad a ne jen potrestat a mávnout rukou. Utvořit takovou společnost lidí, která o sobě rozhoduje doopravdy z větší části sama. Jelikož je dnes přímá demokracie již, díky počtu obyvatel a množství projednávaných věcí, nemožná. Byly by voleni zástupci z úzkých skupin lidu a všech oborů, kteří jsou odborníky ve své činnosti. Z důvodů co nejrozumnější obhajoby argumentů a požadavků svých spolupracovníků a spoluobčanů. Tito zástupci by samozřejmě mohli být kdykoli sesazeni. Nejdůležitější otázky týkající obecného charakteru by byly schváleny nebo odmítnuty v referendu. Tato forma vlády by preferovala domácí zemědělství a průmysl, omezila příliv zahraničních firem a rozprodávání majetku cizincům. Musela by se snažit odprosit od globální ekonomiky. Tím není myšlena izolace, ale nezávislost. Takové hospodářství, kterým by neotřásaly světové průmyslové krize, způsobené většinou válečnými agresemi USA. Docílit takové symbiózy zemědělského venkova a průmyslových měst, aby se už nevyplácel dovoz potravin z okolních zemí. Ano tyto a některé z dalších představ se možná podobají komunismu, ale zde se nejede o představy z období Stalinismu ani období normality. Tady se mluví o moderním demokratickém socialismu. Jako tomu bylo v malé míře již v posledních letech před revolucí.
Ano je těžké hodnotit něco, co člověk v plné míře neprožil, ale pokud vycházím ze základních inteligentních a logických přestav o tom, jaká forma vlády je nejpřijatelnější pro všechny obyvatele. Docházím vždy jen k tomu jednomu samému názoru. Tok dějin už nelze napravit, ale to jak jsme dosud se svou svobodou nakládali a jak jsme se chovali vůči sobě. Napravit doufám ještě lze. Nepřesvědčuji vás o správnosti tohoto textu.Chci vás donutit k jednoduchému zamyšlení bez k utopických představ o České republice z televizních zpráv Kde je v podstatě ta samá propaganda jako za minulého režimu avšak obrácena o 180 stupňů.

A teď se dostanu k té poslední skupině lidí, která si o demokracii nemyslí nic. Mluvím o dnešních mladých lidech, jenž už vyrostli s tímto pocitem svobody a nedokáží ocenit její pravý význam. Převážná většina se o tyto věci nestará. Po nabytí volebního práva volí dnes moderní nezávislé politické strany. Jejichž vedení je také mladé, perspektivní a v mnoha ohledech se podobá těmto voličům. Ale jak to máme chápat. Že laxním způsobem na protest opovrhují politikou nebo si jednoduše neumí utvořit svůj názor za kterým by si mohli stát? Nevím, ale důsledkem toho je, že se do vlády dostává ta, dovoluji si říct kapitalismem vychovaná mládež, která půjde za tím kdo má moc a peníze. Tato část mladých lidí si jako ostatní nepřipouští důsledky svého chování. Bezproblémový způsob vnímání života této generace nemůže přežít, ale jen pomalým krokem vrhá své oběti za zvuku kouzelné flétny do propasti dluhů naší republiky.

To je ve zkratce asi vše.Tohoto přesvědčení kterého jsem nabyl a které doufám vychází z tohoto textu jsem si utvářel v posledních letech. Četbou, studiem, pozorováním naší politiky a objektivními zamýšlením nad fakty naší a světové historie, která je neměnná a pouze jedna.
J.P.

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .