header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

RKRP: O XXII. mezinárodním setkání komunistických a dělnických stran

Informace z nedávného světového sjezdu komunistických a dělnických stran v Havaně je z pera Ruské komunistické dělnické strany (RKRP), jedné z komunistických stran působících v Ruské federaci. Je menší než je parlamentní Komunistická strana Ruské federace (KPRF) a vždy zásadová ke kapitalistickému vývoji a buržoazní vládě v Rusku. I tak podporuje současný a bolestivý protifašistický zápas a v této otázce postupuje společně s KPRF i ilegalizovanou KS Ukrajiny, jejíž členové jsou vězněni, mučeni i vražděni. Jejich pozici o zásadní zločinné roli NATO a USA v současné válce a růstu nacismu a národnímu šovinismu podpořilo 21 stran. Dokument nám nabízí pohled na stav diskuze ve světovém dělnickém hnutí.

Po nucené tříleté přestávce způsobené pandemií se ve dnech 28.-29. října 2022 konalo v Havaně na Kubě XXII. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran.
 
Zasedání předcházela schůzka pracovní skupiny, která se konala předchozího dne, 27. října 2022, a na níž se projednávaly organizační a technické otázky související s touto akcí. Pracovní skupina projednala návrh závěrečného prohlášení, pracovní plán na další období, návrhy na členství v Solidnetu a pracovní skupině. Tyto otázky nebyly jednoduché, protože účastníci měli širokou škálu názorů. Z toho vyplývají dlouhé prodlevy při posuzování žádostí o členství v Solidnetu, které strany předložily (již v roce 2010).
 
Závěrečné prohlášení atd. je spíše vágní (bez konkrétních a jasných hodnocení nejdůležitějších událostí, protože právě ty vyvolávají kontroverze). Organizátoři setkání, Komunistická strana Kuby, proto měli těžký úkol shromáždit všechny názory a vybrat z nich to, co bylo přijatelné pro všechny účastníky.
 
Po zasedání pracovní skupiny se v prezidentském paláci konalo přijetí. Zástupci stran účastnících se mezinárodního setkání byli pozváni k neformálnímu setkání a rozhovoru s prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Kuby, prezidentem Kubánské republiky, soudruhem Miguelem Díazem-Canelem Bermúdosem. Přijetí trvalo asi dvě hodiny a bylo zakončeno společenskou večeří.
 
Dopoledne 28. října začalo slavnostní akcí na památku Comandante Camila Cienfuegose, který tragicky zahynul při leteckém neštěstí na Kubě v roce 1959. Byl jedním z účastníků vylodění Granma, spolupracovníkem Fidela a Raúla Castra a Che Guevary, náčelníkem štábu kubánské armády. Ve svých pouhých 27 letech života vykonal mnoho pro vybudování nové revoluční armády, pro vybudování nové revoluční Kuby. V souladu s kubánskou tradicí účastníci mezinárodního setkání a zástupci kubánských veřejných organizací po krátkém shromáždění vhodili květiny do oceánu, místa posledního odpočinku velitele, na památku tohoto revolucionáře.
 
22. mezinárodního setkání se zúčastnili zástupci 77 stran ze 60 zemí všech kontinentů. Program zasedání byl tak intenzivní, že první den delegáti pracovali více než 14 hodin a skončili kolem půlnoci. V každém projevu zazněla solidarita s kubánským lidem a odsouzení blokády. Názory účastníků setkání se však v hodnocení událostí na Ukrajině značně lišily. Objevily se dvě odlišné a jasné linie, které se v některých aspektech sbližovaly, ale v jiných byly také protikladné.
 
Komunistická strana ruských pracujících (RKRP) označila postoj, který hájili představitelé Komunistické strany Řecka (KKE), za formu moderního oportunismu. Druhé stanovisko obhajovali delegáti RKRP, Komunistické strany Ruské federace (KPFR) a Komunistické strany Ukrajiny (KPU). Zejména první tajemník ÚV RKRP Stěpan Malencov v souladu s pokyny ÚV ve svém projevu vyzval k dialektickému rozlišování mezi zájmy velkokapitálu a zájmy proletářských vrstev v třídním, národnostním a státním boji, který na Ukrajině probíhá, a ne k míchání všeho do jednoho pytle, jak to dělali zastánci pozic KKE. Zástupce RKRP dále navrhl, aby účastníci mezinárodního setkání podpořili svými podpisy Deklaraci o Ukrajině, která byla připravena z iniciativy RKRP, KPFR a podpořena KPU, jakož i dalšími komunistickými a dělnickými organizacemi na Ukrajině a v Donbasu. Na závěr řečník pozdravil účastníky mezinárodního setkání od komunistických dělníků Luganské lidové republiky, Dělnické fronty Donbasu a Dělnické fronty Ukrajiny. V tomto projevu soudruzi zdůraznili antifašistický a spravedlivý charakter ozbrojeného boje spojeneckých sil na Ukrajině a ujistili, že neopustí svůj úsek třídní fronty!
 
Projev vůdce Komunistické strany Ukrajiny Petra Symoněnka byl pochopitelně velmi emotivní. Účastníkům setkání otevřeně a přímo řekl a zdůraznil, že současný režim v Kyjevě je fašistický. Velmi užitečný postřeh pro mnohé pochybovače. Nejenže kritizoval linii "ne válce" vnucovanou světovému komunistickému hnutí, jehož jsou řečtí soudruzi hlavními stoupenci, ale také vyjádřil své pohoršení nad tím, že tato linie byla vypracována úzkým okruhem stran a za "zavřenými dveřmi", aniž by byly předem zohledněny názory a hodnocení komunistických stran Ukrajiny a Ruska. Kdyby se s námi poradili, možná by se předešlo některým chybným závěrům.
 
Je třeba poznamenat, že jeho přátelská kritika vyvolala silnou reakci zástupce KKE, který ostře zareagoval. Začal požadovat, aby mohl ještě jednou vystoupit s projevem a to nejen v rozporu s pravidly a předpisy, které platí už léta. KKE nejenže porušila dlouholetý jednací řád, ale také projevila neúctu k předsedajícímu zasedání tím, že se s ním veřejně pohádala, neboť zástupce RKRP byl již ohlášen a stál na pódiu. Zástupce KKE se však znovu ujal slova. Na závěr plenárního zasedání tento soudruh připomněl, že ukrajinské úřady zařadily vedoucí představitele KKE na seznam "teroristů" za jejich postoje (zapomněl však zmínit, že na tomto seznamu jsou i vedoucí představitelé stran, proti nimž vystupují, zatímco členové Komunistické strany Ukrajiny jsou vystaveni mučení a fyzické likvidaci), a označil kritiku postojů KKE za "nepřijatelnou". Podle tohoto soudruha se zdá, že existují ti, kteří mají konečnou pravdu a jejichž verdikt nelze kritizovat.
 
Je politováníhodné, že strana, které si vážíme a která má nesporné zásluhy, nejenže politicky krátkozrace hodnotí události na Ukrajině, ale navíc se vydala cestou zákazu veřejné kritiky svých postojů. Domníváme se, že se dopustila nesprávného hodnocení.
 
Návrh alternativního prohlášení o Ukrajině připravili také zastánci druhé linie. Představili ji zástupci Svaz komunistů Ukrajiny (SKU), téže organizace, která důrazně požadovala vojenskou pomoc od Ruské federace pro donbaské horníky a traktoristy bojující proti nacistům. Po smrti vůdkyně SKU a členky Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Tamily Jabrovové však tato organizace zřejmě ztratila svůj ortodoxní marxistický charakter, prožívá vnitřní neshody a po vzoru vedení KKE se v hodnocení současných událostí na Ukrajině přiklonila k oportunistickým postojům. Lze říci, že ačkoli závěrečné prohlášení mělo všeobecnou podporu, všichni účastníci jednání se v hodnocení událostí na Ukrajině rozdělili do tří skupin. Za první stojí linie KPRP a jejích spojenců, za druhou takzvaný "Výbor čtyř" (komunistické strany Řecka, Turecka, Španělska (dělnické) a Mexika) a soudruzi, kteří se k nim přidali. Třetí skupinu tvoří nerozhodnutí nebo váhající. Sběr podpisů pokračuje na obou stranách, ale je třeba poznamenat, že naši oponenti někdy používají metody, které nelze označit za spravedlivé. (Již jsme informovali, že v březnu 2022 Výbor čtyř připravil prohlášení o Ukrajině, které jménem mládežnické organizace RKRP podepsali provokatéři a političtí zločinci, kteří vedou válku proti naší straně. A bohužel nacházejí podporu pro svou linii u KKE, která dokonce blokuje zveřejnění informací RKRP o této situaci na webových stránkách Solidnetu).
 
Vrátíme-li se k mezinárodnímu setkání, došlo i na nepříjemné momenty způsobené potížemi s překladem a technickými problémy při reprodukci dokumentů. Po projevu zástupce Komunistické strany Jižní Afriky, který oznámil, že jednoznačně podporuje stanovisko RKRP, KPRF a PKU, byl osloven delegáty PKRP a požádán o podpis prohlášení. Na to soudruh odpověděl, že už podepsal deklaraci o Ukrajině - zřejmě šlo o narychlo připravenou deklaraci, kterou představila SKU a která byla rychle rozeslána k podpisu.
 
Většina zastánců linie RKRP dosud reprezentuje země, které ruské úřady nyní označují za "přátele". Výjimkou byl zástupce Komunistické strany Německa, který ve svém projevu prohlásil, že "válka je vedena vojensky a ekonomicky s cílem zničit Rusko". Tento soudruh připomněl, že válka na Ukrajině nezačala 24. 2. 2022, ale již v roce 2014. Cílem NATO zůstává Ukrajina jako předmostí proti Rusku. V souvislosti s mimořádnými náklady na energie soudruzi podporují vznikající hnutí v Evropě proti zbídačování pracujících, aby bojovali proti přenášení krize na bedra pracujících, proti NATO. V této práci chtějí pokračovat společně s mládežnickou organizací.
 
Mezi řečníky vystoupil i soudruh z Komunistické strany Brazílie, který prokázal hluboké porozumění situaci na Donbasu. Soudruh podpořil výrok "Imperialismus je příčinou současné tragédie na Ukrajině, kde byl nastolen fašistický režim, který představuje nebezpečí pro všechny. Akce Ruské federace na potlačení fašismu je třeba podpořit". Soudruzi také informovali o své účasti v brazilské prezidentské kampani a podpoře levicového kandidáta Luly. První kolo těchto voleb již proběhlo, druhé kolo bylo naplánováno na den po setkání našich stran.
 
Prohlášení zástupce Syrské komunistické strany (sjednocené) zahájilo diskusi o Ukrajině na zasedání pracovní skupiny. Správně zdůraznil hrozbu, že se svět v případě porážky buržoazního Ruska ponoří do temnoty. Delegát katalánských komunistů upozornil, že NATO vede válku jménem Ukrajiny. A přestože existují určité ambice ruského nacionalismu stát se velmocí, na příkladu Donbasu vidíme pokrytectví o "evropských hodnotách" v nejvyšší míře, zatímco NATO je v současné situaci hlavním nepřítelem.
 
V projevech dalších soudruhů zazněly myšlenky na podporu ruských akcí na Ukrajině a proti globálnímu imperialismu. Zástupce irské KP například odsoudil expanzi NATO kolem Ruska, odsoudil také izraelskou okupaci Palestiny a ujistil, že bude pokračovat v boji proti britskému, evropskému a americkému imperialismu na vlastním území.
 
Nyní se věnujme stranám, které byly skeptické vůči podpoře potlačování fašismu na Ukrajině. Předseda rakouské KS prohlásil, že si nechtějí vybírat strany v imperialistické válce. Soudruh z belgické KS vystoupil proti tezi, že hlavním imperialistou jsou USA. Soudruh z Belgické dělnické strany uvedl, že EU převedla více než 500 milionů eur na podporu války na Ukrajině a že USA zůstávají nepřítelem číslo jedna, ale okamžitě označil ruské akce za "anexi území Ukrajiny", která je podle mezinárodního práva nepřijatelná.
 
Přítomni byli také zástupci Čínské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky a Komunistické a dělnické strany Vietnamu. Soudruzi ve svých projevech vyjádřili podporu kubánskému lidu, popsali úspěchy dosažené ve svých zemích při řešení úkolů socialistické výstavby, ale vyhnuli se hodnocení událostí na Ukrajině.
 
Po skončení projevů zástupců stran byla zahájena fáze přijímání dokumentů připravených pracovní skupinou. Je třeba poznamenat, že v této fázi se naší práce účastnil první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Kuby, prezident republiky, soudruh Miguel Diaz-Canel Bermudez. Přijetí dokumentů proběhlo zcela demokraticky a na pódiu vystoupili zástupci komunistických stran Kuby, Turecka a Jihoafrické republiky, kteří přečetli návrhy dokumentů. Poté, co se moderátor ujistil, že nejsou žádné připomínky, dal o nich hlasovat. Poté byly přijaty následující návrhy:
 
- Závěrečné prohlášení XXII. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran,
 
- Prohlášení o solidaritě s kubánským lidem a Kubou,
 
- akční plán a návrh činností na další období (2023-2024).
 
Na návrh soudruhů z Komunistické strany Turecka bylo schváleno nové složení pracovní skupiny a místo konání příštího XXIII. mezinárodního setkání - Turecko.
Na závěr k účastníkům promluvil soudruh Miguel Díaz-Canel. Hovořil o obtížích, kterým jeho země čelí při budování socialismu, o machinacích nepřátel kubánského lidu, o výsledcích stranického sjezdu v dubnu 2022 a ujistil, že strana a lid pokračují v kubánské revoluci. Na závěr projevu a ukončení XXII. mezinárodního setkání zazněla v sále smířlivě Internacionála.
 
Na závěr XXII. sjezdu IMCRP předali soudruzi z naší strany soudruhu Miguelu Díazovi-Canelovi odznak s Leninem.
 
Delegace RKRP poděkovala Komunistické straně Kuby a kubánskému lidu za jejich pohostinnost, za jejich organizační práci tváří v tvář obtížím, které země zažívá v důsledku trvajícího embarga USA, a také za negativní dopady ničivého hurikánu. Organizátoři sice nebyli schopni předvídat každou věc, objevily se nárazy a omezení v reprodukci tištěných materiálů (prohlášení, projevy), ale to bylo dobře kompenzováno vřelostí kubánského lidu a vstřícností organizátorů.
 
Poté bylo jednání ukončeno. Pozice se trochu vyjasnily, ale zmatek v mezinárodním komunistickém hnutí přetrvává. Události na Ukrajině zmítají světem. Záleží na nás všech, jak bude proletariát schopen naplnit své historické poslání.
 
Informace z mezinárodního oddělení
 
ÚSTŘEDNÍ VÝBOR RUSKÉ KOMUNISTICKÉ DĚLNICKÉ STRANY

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .