header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Blíží se nová globální krize

Joseph HaleviNová vlna globální krize, bez ohledu na fraškovitou evropskou hádku o Řecko, která stahuje EU na pohyblivé písky, je, jak se zdá, více či méně pravděpodobná. Střed otáčení možné krize spočívá ve vztahu mezi cenami surovin a zemědělskými produkty na jedné straně a čínským a indickým růstem na straně druhé, a od toho, jak tyto dva fenomény budou integrovány do spekulačních rozhodnutí finančních trhů.

V polovici dubna prezident Světové banky Robert Zoellick při vyjádření se ke zvyšujícím se cenám potravin prohlásil, že desítky milionů lidí z rozvojových zemí se nacházejí krok od propasti. Mimo jiné inflace stimuluje spekulativní bubliny spojené s termínovými trhy, to znamená spojenými s dnešní spekulací na to, jaká bude sklizeň zítra. Čínský růst a v menší míře indický tvoří hlavní faktor expanze poptávky po potravinách, stejně jako po surovinách. Nicméně ceny nenásledují dynamiku reálné poptávky po produktech, jako spíše rostou na základě očekávání zisku, pocházejícího z nákupu finančních produktů, derivátů, emitovaných vzhledem ke commodities. Jeden z komponentů rostoucí poptávky pochází od západních finančních společností, které umísťují peníze, získané od státu, do derivátů. To se týká i polí určených pro pěstování zemědělských produktů.

Nedávný průzkum BBC ukázal, že cena hektaru obdělávané půdy určené na pěstování obilí v Kansasu určeného převážně pro export vzrostla v krátké době ze 750 USD na přibližně 1300 USD za ha. Zemědělci tvrdí, že kdo koupil pole za takovou cenu, nemůže očekávat zisky. Pochopitelně růst cen půdy není vyvolán vstupem nových producentů, jako spíše finančních investorů. Když se soustředíme na Čínu, zjistíme, že inflace cen dovážených surovin pro průmyslovou výrobu stlačuje míru zisku podniků, kdežto inflace v sektoru potravin snižuje mzdy v takové míře, v jaké potraviny tvoří výdaje rodin, v mnoha případech je to vyšší než na Západě. Tedy inflace cen potravin vytváří v Číně velmi nebezpečné sociální pnutí, když v mnoha oblastech je situace na pokraji revolty. Mimo to celková inflace nafukuje již tak úžasnou bublinu na trhu s nemovitostmi, která je mnohem větší než ta severoamerická před čtyřmi léty.

Tento stav věcí zrychluje nezbytnost přeorientovat celý proces akumulace v Číně, ale činí to jej mimořádně obtížným, tím více, že se zdá, že Peking není schopen změnit režim růstu, aniž by musel projít krizí. V každém případě Čína může zmírnit inflační dopad cen potravin a surovin pouze silným omezením míry růstu ekonomiky, jinak by jen posílila spekulativní očekávání týkající se převahy strukturální poptávky základních surovin. Z Pekingu se nyní vrátíme do Chicaga a New Yorku, ale také do Londýna, Curychu a Frankfurtu. Od chvíle, co se ceny surovin a zemědělských produktů uvedly do systematického pohybu směrem vzhůru, velké množství derivátů bylo v návaznosti na ně emitováno. Operace na termínových trzích jsou planetární a nemohou byt snadno zaškatulkovány do regulí stanovených Basilejí 3. Spekulace na termínových trzích a stejně tak na obilná pole v Kansasu je možná jak díky velkému množství likvidit, které stát dodal bankám s téměř nulovým úrokem, tak i skutečností, že západní trh s nemovitostmi netáhne, když už nebudeme hovořit o investicích do průmyslu. Finanční společnosti investující do derivátů na kakao a obilná pole v Kansasu tak činí proto, že ze zhodnocení pozemků mohou financovat dividendy, stejně jako, věc, která je důležitá v USA, penzijní fondy a schopnost poskytovat platby.

V případě, že Čína dokáže kontrolovat inflaci, se celý mechanismus termínovaných trhů obrátí na pokles, s deflací cen surovin, zemědělských produktů, obilných polí v Kansasu a tak dále. Penzijní fondy se budou cítit nekryté stejně jako v případě subprime market, ale ve světovém měřítku přecházejíce přes Austrálii, Brazílii a na další státy Latinské Ameriky. Vliv Číny na budoucí ceny a trhy surovin a zemědělských produktů je takový, že i hypotéza malého poklesu míry ekonomického růstu přináší silné poklesy kurzů cen surovin a vyprázdnila by znovu deriváty z jejich předpokládané hodnoty, o kterou se více než v minulosti dnes opírají světové finance. Jinou možností je pokračování v růstu bubliny na termínovaných trzích a na obilná pole v Kansasu, což přivede v krátké době k potvrzení prognózy Zoellicka.

Joseph Halevi

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .