header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Konference DAV DVA v Trenčíně

Kulturně politický magazín DAV DVA, volně navazující na prvorepublikový DAV je vydáván od konce roku 2016. Kvalitní časopis, který nemá v současnosti na území Československa obdoby, dává prostor mnoha myšlenkovým proudům, které jsou velice různorodé, ale zároveň spojené přesvědčením o nutnosti překonání barbarského kapitalismu a nastolením moderní, sociálně spravedlivé společnosti.

 

Kolektiv DAVu DVA, tvořený nejen redakcí, ale také početnou skupinou dopisovatelů, se podílí na mnoha aktivitách, mezi které patří také pořádání konferencí.

Jedna z konferencí proběhla v sobotu 26. 1. ve slovenském Trenčíně. Ústředním tématem konference byly vztahy Čechů a Slováků jak v době existence společného státu, tak i po jeho rozbití  (jak fašisty a klerofašisty v období okupace, tak reakcionáři po kontrarevoluci).

Konferenci zahájil redaktor Dávid Diczházi, který přivítal hosty a po krátkém úvodu předal slovo Ctiradovi Musilovi, který přednesl hlavní referát konference, ve kterém se věnoval národnostní otázce Československa. Na tohle téma Ctirad již v minulosti publikoval na stránkách DAVu DVA článek s titulkem "Nostalgická vzpomínka na chtěné i nechtěné Československo" a proto se můžete i prostřednictvím tohoto článku seznámit s obsahem referátu. Musím ovšem dodat, že jsem Ctirada slyšel na tohle téma přednášet již několikrát, a právě proto jsem si všiml, že se od doby vydání článku v některých aspektech posunul a jde tedy vidět, že k tak složitému tématu přistupuje skutečně svědomitě a dále jej rozvíjí podle nových poznatků. Výsledkem je velice zajímavý a komplexní pohled na národnostní aspekt budování naší společné republiky.

Po zajímavém a obsáhlém referátu následovala druhá část konference, která byla věnována představení organizací, které spolupracují s redakcí a vlastně také tvoří kolektiv spolupracovníku DAVu DVA. Každý z účastníků měl v krátkém proslovu možnost představit organizaci, kterou zastupuje a mnohdy také došlo k podání konkrétních návrhů, jakým způsobem spolupráci antikapitalistických a pokrokových sil působících na našem území prohloubit a zkvalitnit. Návrhů bylo mnoho, od pozvání na společná setkání a kempování, přes vzájemné poskytování článků a sdílení v různých médiích až po ubírání se směrem k družstevnictví.

Pokusím se vyjmenovat některé zastoupené organizace a iniciativy (jsem si téměř jist, že si nevzpomenu na všechny, protože jich bylo skutečně mnoho). Ze slovenské strany se jednalo samozřejmě o samotný DAV DVA, dále o Komunistickou stranu Slovenska, Vzdor - stranu práce, vystoupil také Karol Ondriaš z KSS, který varoval před nebezpečím jaderné války a seznámil posluchače s velkým množstvím znepokojivých faktů. Ze slovenských účastníků nemůžeme zapomenout na Juraje Janošovského, publicistu známého v levicových kruzích. Z české strany přijeli členové Komunistického svazu mládeže, Levé perspektivy, Komunistické strany Čech a Moravy, Spolku Ceres, Alternativy zdola a další.

Bylo také představené připravované 5. číslo DAVu DVA, jehož ústředním tématem je fašismus. Šéfredaktorka tohoto čísla, Sonka Valovičová, zdůraznila akutní nebezpečí fašismu, kterému čelí mnozí lidé i v samotné Evropě.

Jedním z výsledků setkání bylo také společné prohlášení s názvem Telegram komunity DAV DVA z Trenčína do Davosu, které si můžete přečíst na stránce DAV DVA ( https://davdva.sk/telegram-komunity-dav-dva-z-trencina-do-davosu/ )

Setkání prospělo vzájemnému seznámení mnoha organizací a aktivistů, vzájemné představení vizí, kterým směrem a především jakým způsobem se ubírat. V myšlence socialismu byli účastníci jednotní. Je třeba myšlenky osvobození člověka od barbarství kapitalismu šířit do společnosti a získávat další stoupence. K tomuto účelu slouží i kulturně politický magazín DAV DVA.


A.H.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .