header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Pod rudými prapory rozpoutáme bouři revoluce

45. ročník festivalu tisku řecké komunistické mládeže - Odigitis

Od čtvrtka 19. do soboty 21. září proběhl v řeckých Athénách již 45. ročník festivalu časopisu KNE (Komunistické mládeže Řecka) - Odigitis.

Někteří delegáti KSM (Komunistického svazu mládeže) se vydali do Athén, místa konání samotného festivalu o několik dní dříve. Díky tomu měli možnost podpořit demonstraci třídních, dělnických odborů PAME, jejichž série protestů cílí na protilidová opatření, která zahájila vláda "moderní levicové" Syrizy  a ve kterých pokračuje nová pravicová vláda. Stovky pracujících se shromáždily na náměstí Syntagma a po krátkých úderných proslovech vykročily směrem k Parlamentu. Během pochodu zaznívala antikapitalistická hesla, hesla vyjadřující jednotu pracující třídy a odpor proti vykořisťujícím zaměstnavatelům.

 

Na samotný festival bylo pozváno 30 delegací z celého světa, které zde měly své stánky, na pozadí kterých se skvěly fotografie významných milníků komunistického hnutí působících v zemích původu delegátů. Pro nás jako delegaci Komunistického svazu mládeže se tímto nemohla stát jiná fotografie než ta, na které je zaznamenán projev Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí v únoru roku 1948. Večerním parkem se nesly tóny komunistických písní, oslovení "soudruhu" zde bylo naprostou samozřejmostí a u našeho stánku se zastavovalo mnoho lidí, kteří kladli otázky především na současnou situaci komunistického hnutí v naší zemi a nevynechali jsme ani debatu o antikomunistických pokusech o odstranění pomníku maršála Koněva v Praze. Mládež se zajímala o nabízené propagační materiály a výrazný zájem budil například odznak s vyobrazením mladého Stalina. To naprosto odporuje tvrzení českých oportunistů na levici, kteří tvrdí, že revoluční minulost je pro mladou generaci odpudivá a musíme své symboly a hrdiny komunistického hnutí odhodit a stát se tím "moderními". Také jsme měli čest poznat 80letou soudružku, která byla partyzánkou a s hodností poručice vyučovala ve vojenské škole. Celý festival vyvrcholil sobotním projevem předsedy KKE (Komunistické strany Řecka) Dmitrise Koutsoumbase. Ve svém projevu s. Koutsoumbas zdůraznil závazek KKE "pozvednout prapor revoluce", který vyhlásila Strana den po zničení Sovětského svazu. Zmínil také nutnost vypořádat se s oportunismem v řadách komunistického hnutí, jako předpokladem k vytvoření skutečně revoluční strany. V projevu zazněl také výčet protilidových opatření, kterých se dopustila vláda zrádné Syrizy, ať šlo o budování nových základen NATO, další privatizaci, nebo o útoky na práva pracujících.

Tento večer se mi snad navždy vryje do paměti - záplava rudých praporů se srpy a kladivy, které hrdě pozvedli členové KKE a KNE, skandování antiimperialistických hesel a to vše zakončeno internacionálou. Zvednuté pěsti snad každého účastníka byly důkazem, že komunistické hnutí je ve většině světa a především v Řecku ještě stále komunistické a beze strachu se hlásí ke své ideologii, barvám a symbolům.

Zúčastnili jsme se i ideologického semináře o leninské taktice a vystoupení ke sto letům kominterny. Na konkrétních případech z historie i současnosti jsme si vysvětlili, že mnohé teze Lenina, které vedly v historii k porážce imperialismu a vybudování prvního proletářského státu jsou i v dnešní době platné. Byly vyvraceny teze oportunismů o možnosti reformovat kapitalismus. V diskusi byly zdůrazněny zkušenosti komunistických stran s podílem na buržoazních vládách. Následky byly často fatální, když při nich nedošlo k posílení vlivu a bojů dělnické třídy. Podmínky jsou zralé pro přechod k socialismu. A všechny buržoazní vlády, ať "levicové" či "pravicové", které si nekladou za cíl výstavbu socialismu, které tím kapitalismus zachraňují, jsou vždy protilidové a podíl komunistů na nich vede k diskreditaci strany a odtržení strany od pracující třídy.

Konal se také mezinárodní seminář k tématu 100 let od založení Komunistické internacionály a Komunistické internacionály mládeže. V něm delegáti hodnotili zkušenosti z mezinárodní spolupráce komunistického hnutí, které vyplývá z proletářského internacionalismu a antiimperialistické solidarity.

Zásadním dokumentem celé akce se stalo prohlášení komsomolů proti eskalaci antikomunismu Evropské unie, která se snaží kriminalizovat naši ideologii, symboliku a umožnit perzekuci komunistů. Dále také mj. staví Rudou armádu a Sovětský svaz na úroveň fašistického Německa, čímž fašismus rehabilituje.

Ale my se nedáme! Rudé vlajky se srpy a kladivy zavlají světem a rozpoutáme bouři revoluce!

Za lepší svět - budoucností je socialismus a komunismus!

KLE

Video ze závěrečného projevu předsedy KKE

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .