header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlídka partyzánského krytu

V sobotu 16.7. uspořádal klub KSM Beroun prohlídku bývalého partyzánského krytu u Oseka. Během II. světové války se zde ukrývala osmičlenná skupina partyzánů tvořená českými občany a členy III. ilegálního ÚV KSČ a dále sovětskými vojáky, kterým se podařilo uprchnout z Německého zajetí. Partyzánská skupina prováděla diverzní činnost ve fašistickém týlu. Prováděla sabotáže na vlacích dopravujících na frontu vojenský materiál a na síti elektrického napětí. Poté co jsme vyslechli od průvodce příběh o hrdinství zdejších partyzánů zazněla píseň Partyzánská během níž byla vztyčena vlajka ČR. a

Číst dál...

Kozí hrádek patřil mladým komunistům

Na Kozím hrádku se o víkendu konalo setkání mladých komunistů spojené s Ústřední radou KSM. Ta se zaměřila především na přípravu sjezdu. Účastníci však měli možnost vyžít se při diskotéce, noční bojovce, opékání selete a dalších aktivitách.

Číst dál...

Kampaň KSM za bezplatné MHD také v Brně!

Brněnské kluby rozpracovaly po vzoru pražských komsomolců problematiku dopravy v hlavní moravské metropoli a zahájily kampaň za bezplatnou městskou hromadnou dopravu, která bude taktéž reagovat na plány zdražovat současné jízdné, kdy nejvíce mají povyskočit ceny ročních předplatních kuponů – o 11,8% z 3400 na 3800 Kč... Propagační bulletin si můžete stáhnout zde.

Číst dál...

Prevence a "prevence"

Více než kde jinde je vidět bezvýchodnost současného systému při sledování statistik růstu kriminality a drogového šílenství. Naposledy jsem to zažil při projednávání vyhodnocení projektů prevence sociálně patologických jevů mládeže ve Středočeském kraji. Byl jsem nucen podrobit předkládaný materiál zdrcující kritice...

Číst dál...

Antikomunisté stále více kopou kolem sebe

Stále větší důvěra komunistů mezi občany je trnem v oku mnoha antikomunistickým živlům. V Senátu prošel návrh na kriminalizaci komunistů, včera v TV bylo možné shlédnout emotivní verzi případu Horáková, v pondělí budou bezmocně řvát a hrozit antikomunisté před sídlem samotné KSČM a další vyrábějí antikomunistická trika. U jednoho člena KSM byla provedena dokonce domovní prohlídka a probírána jeho knihovna. A k tomu nám přišlo oznámení o odložení trestního oznámení na senátora Štětinu..

Číst dál...

Setkání se zástupci Kubánského institutu přátelství...

Počátkem května navštívil Českou republiku zástupci Kubánského institutu přátelství mezi národy (ICAP) Emeria Ceballos Amador a Holmedo Perez Rubio. Setkání s nimi se uskutečnilo v prostorách kubánské ambasády. Oba představitelé ICAP během něj informovali především činnosti své organizace. ICAP vznikl v prosinci 1960 a jeho hlavním úkolem v této době bylo zpracovávat došlé projevy solidarity s vítězící revolucí.

Číst dál...

Chceme získat důvěru lidí mladých věkem či duchem

V Ostravě vznikla v roce 1992 při MěV KSČM Komise dětí a mládeže, na podnět pléna městského výboru, aby zajišťovala aktivity pro děti při městských oslavách Dne tisku a 1. máje, případně další akce zaměřené na dětí a mládež ve městě. Přinášíme Vám rozhovor o činnosti mladých v Ostravě...

Číst dál...

Pochodem Praha Lidice proti fašismu

V sobotu 11. 6. vyrazili z pražské Divoké Šárky lidé všech generací, aby si VII. roèníkem pochodu Praha Lidice, který poøádá KSM, pøipomnìli vyhlazení Lidic 10. 6. 1942. Na 18km pochod navazoval v areálu lidického památníku slavnostní pochod k Horákovu statku a památníku lidických dìtí. Akce je každoroènì vìnována boji proti souèasným válkám a proti nebezpeèí fašismu a fašizace.

Číst dál...

Boj proti zdražování MHD v Praze nekončí

Schválením zdražení MHD Radou města Prahy (Z 12,- na 20,- Kč u jednotlivých jízdenek) kampaň KSM proti zdražování MHD a strategicky za bezplatnou dopravu nekončí. Zdražování má začít od 1. 7. V těchto dnech probíhá výlepová akce plakátů proti zdražování, protestní hromadné jízdy bez jízdenek, informativní kampaň a zároveň i výměna korespondence s radními. V posledním dopise požadujeme na základě počtu podpisů pod petici zařazení bodu o zdražování MHD na program zastupitelstva (které zdražení neprojednávalo).

Číst dál...

Petice proti zdražování MHD nestačila

Ve čtvrtek 26. května Rada Hlavního města Prahy rozhodne o zvýšení cen jízdného v MHD. Proti tomuto kroku protestovali na řadě petičních akcí poslední týden členové Komunistického svazu mládeže, kteří nasbírali okolo 1600 podpisů. Přestože petice zdražení asi nezabránila, zviditelnila nutnost veřejné diskuse o koncepci dopravní obslužnosti hlavního města – zda směrem k růstu automobilismu či směrem k ekologické, moderní hromadné dopravě. Vždyť myšlenku z pokračující kampaně KSM „Za čisté, zelené a zdravé hlavní město - za bezplatnou MHD“ podpořily i jiné subjekty - členové Strany zelených a dokonce i opoziční M. Hvíždala. Odbornou diskusi na toto téma doporučila na svém zasedání i Pražská rada KSČM.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .